Informacija apie vietos projektus

Planuojami „Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenės nemokami savanoriški darbai

Planuojami „Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenės nemokami savanoriški darbai

Šiais metais Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ ėmėsi įgyvendinti vaistažolių verslo projektą „Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir džiovinimą“.  Projektas finansuojamas iš LEADER programos lėšų, todėl, kaip įprasta tokiuose projektuose, dalį projekto sumos (20 procentų) bendruomenės nariai turės padengti savo nemokamu darbu, iš viso už 4344,30 eurų.
Projekte numatyta atlikti 1040 valandų nemokamų savanoriškų darbų. Planuojami tokie savanoriški darbai:
Straipsnių rengimas,
Aplanko apie renkamus augalus sudarymas,
Anketos sudarymas, anketavimas ir jos duomenų suvedimas,
Arbatų receptūrų kūrimas,
Etikečių arbatoms kūrimas,
Renkamų augalų radimviečių žemėlapio sudarymas,
Mokomieji vaistažolių rinkimai,
Griovio kasimas, elektros kabelio ir vandentiekio klojimas ir griovio užkasimas,
Pasiruošimas džiovyklos pastatymui – pamatų išliejimas,
Aplinkos aplink džiovyklą sutvarkymas,
Džiovyklos valymas, paruošimas darbui,
Kieto kuro katilo apšiltinimas bei pritaikymas,
Katilo pastatymas prie džiovyklos, karšto oro ortakio paruošimas ir prijungimas prie džiovyklos,  dūmtraukio pastatymas ir pritvirtinimas,
Takelių aplink džiovyklą išklojimas šaligatvio plytelėmis,
Vaistažolių rinkimas,
Vaistažolių paėmimas iš rinkėjų, svėrimas, rūšiavimas ir išdžiaustymas džiovykloje,
Vaistažolių džiūvimo proceso kontroliavimas, sudžiūvusių vaistažolių pakavimas.
                      Kaip matote, darbų daug ir įvairių. Tikimės  visų bendruomenės narių aktyvumo, atsakingumo ir palaikymo, kad spėtume laiku ir gerai viską atlikti ir be kliūčių įgyvendinti projektą.
 
Žiūrų kaimo bendruomenės "Žiūrai ir kaimynai" informacija
 

 

Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ apsisprendė imtis verslo

Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ apsisprendė imtis verslo

Šiais metais Molėtų rajono bendruomenė apsisprendė imtis naujos veiklos - vaistažolių verslo. Šį sprendimą bendruomenė priėmė po susitikimo su Aleksandro Stulginskio universiteto konsultantais.

Bendruomenei „Žiūrai ir kaimynai“ galimybė rengti ir įgyvendinti vaistažolių verslo projektą atsirado netikėtai. Molėtų vietos veiklos grupei „Keisdamiesi keičiame“ sėkmingai įgyvendinus vietos plėtros strategiją Žemės ūkio ministerija suteikė rajono kaimo organizacijoms galimybę teikti paraiškas papildomiems projektams. Šia galimybe bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ pasinaudojo ir  parengė projektą, kurį finansavo LEADER programa.

Plačiau skaitykite čia

Neįgaliųjų spartakiada - varžytuvės, kuriose laimi draugystė

Neįgaliųjų spartakiada - varžytuvės, kuriose laimi draugystė

Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centras prieš keletą metų dar aktyviai dalyvavo panašaus tipo spartakiadose, kurias paeiliui kasmet organizuodavo specialieji ugdymo centrai – Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centras, Utenos specialiojo ugdymo ir socialinės paramos centras, Specialusis ugdymo centras prie  Anykščių A. Baranausko gimnazijos, Ukmergės specialioji mokykla. Vėliau ši tradicija, telkianti neįgaliųjų sportinėms varžytuvėms, sunyko. Daugiau dėmesio skirta kitoms veikloms – teatrui, piešinių ir darbelių parodoms, šokiui.

Gausiai susirinkta susipažinti su seniūnijų plėtros planais

Gausiai susirinkta susipažinti su seniūnijų plėtros planais

                Gegužės 19 dieną Į Molėtų rajono savivaldybės salę gausiai rinkosi seniūnai ir  bendruomenių centrų atstovai.  Šis renginys Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos įgyvendinamo projekto „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę“  paskutinis veiklos etapas.  

Susitelkus visiems - lengviau

Susitelkus visiems - lengviau

Dar 2013 –aisiais Kijėlių kaimo bendruomenė pateikė paraišką ir gavo finansavimą projektui „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“ (Nr.LEADER-13-MOLĖTAI-03-007) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamam Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Vietos projekto partneriai: Molėtų rajono savivaldybės administracija, kuri prisideda įnašu natūra – žeme, ir Molėtų r.Kijėlių specialusis ugdymo centras, kuris prisideda nemokamu savanorišku darbu.

Atšilus orams, baigiami paskutiniai darbai Kijėlių sporto aikštelėje: kabinami krepšiai, braižomos linijos, ruošiamasi Kijėlių sporto aikštelės atidarymo renginiui, kuris vyks gegužės 22-ąją. Kad renginys būtų gražus ir sklandus, nuolat vyksta pasitarimai, dalijamasi darbais, pasikviesta pagalbos iš šalies. Šiomis dienomis jau išdalinti į renginį kviečiantys kvietimai svečiams, pagaminti plakatai, kuriamas foto pristatymas apie projekto vykdymo eigą. Smagu, kad į šventę rinksis ne tik Kijėlių kaimo bendruomenės nariai, bet ir Kijėlių specialiojo ugdymo centro bendruomenė, atvyks Molėtų savivaldybės atstovai. Kai sutelkiamos pastangos, daugiau idėjų, dirbti lengviau

Sėkmingai įvykdytas bendruomenės „Žiūrai ir kaimynai“ pirmasis projektas

Sėkmingai įvykdytas bendruomenės „Žiūrai ir kaimynai“ pirmasis projektas

                Žiūrų kaimo bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ dar pakankamai jauna – susikūrė vos prieš  dvejus metus, jai atiteko dvi nugyventos mažutės klasės buvusioje Žiūrų pradinėje mokykloje. Nepaisant įsikūrimo rūpesčių ir varganos buities, bendruomenės taryba ir kiti aktyvūs nariai su užsidegimu ėmė kurti projektą, kuris padėtų suvienyti Žiūrų ir aplinkinių kaimų gyventojus bendrai veiklai, skatintų sveiką gyvenseną, didintų jaunimo užimtumą ir saviraiškos galimybes kaime, skatintų bendrauti ir bendradarbiauti įvairaus amžiaus kaimo žmones.

Renginys Stirniuose

Renginys Stirniuose

Pavasario laikas žymi Prisikėlimą, didįjį stebuklą ir kartu - gamtos ir kiekvieno žmogaus pabudimą. Šį sekmadienį  mindūniškiai  ir jų svečiai šventė  Atvelykį. Susibūrimas prasidėjo Stirnių bažnyčioje Mišių auka.  Kanklininkės Erikos kanklių  garsai, aidėję po bažnyčios skliaustais,  nuteikė ramybei, įsileidžiant daugiau šviesos ir  vilties, širdies šilumos, meilės ir gerumo. Seniūnė Virginija Salapėtienė linkėjo, kad šilumą skleistų ne tik pavasario saulė ir bundanti žemė, bet ir nuoširdus sušildantis bendravimas. Atvelykis - vaikų Velykėlės - mažųjų šventė. Nupiešę gražiausiais  raštais išmargintus margučius mažieji seniūnijos gyventojai  rinkosi parapijos namų kieme, kur dekoravo Didyjį Margutį ir puošė Margučių medį. Vaikai margučius piešė, karpė, klijavo ir dalinosi patirtimi, o jiems talkino jų tėveliai, močiutės. O kokia gi šventė be konkurso. Vyko stipriausio ir gražiausio margučio rinkimai, margučių ridenimas, mįslių spėjimas. Į linksmybių sūkurį įtraukė ir abejingais  ar neaktyviais šventėje niekas negalėjo būti, kai  šventės šurmulyje sukosi Velykų bobutė ir ištisai liuoksėjo Velykų  zuikis, dalindami saldžias dovanas  ir suteikdami šventei gyvumo. Vaikai taip pat gavo Naisių kompaktines plokšteles, kurias įteikė bibliotekininkė Stasė Vyšniauskienė. Šventiškai nuteikė Virginijaus Deksnio vadovaujamos kapelos garsai. Vaikų Velykėlių renginys paliko malonius prisiminimus ir tokių susibūrimų tęstinumo būtinumą.

Renginys organizuotas įgyvendinant projektą "Bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos siekiant gilinti socialinės ir kultūrinės veiklos plėtrą Mindūnų seniūnijoje"

Mindūnų bendruomenės centro informacija

Arnionių bendruomenė baigia vykdyti vietos projektą

Arnionių bendruomenė baigia vykdyti vietos projektą

 Projekto “Arnionių kaimo bendruomenės pažintinės, švietėjiškos ir kultūrinės veiklos skatinimas” Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-006 įgyvendinimo trukmė nuo 2013 metų rugpjūčio 1d. iki 2015 metų balandžio 30 d. Projekto vertė 7 213,86 € (31 136 Lt). Arnionių bendruomenė prie projekto įgyvendinimo prisidėjo savanoriškais darbais. Jų suma 1 804,93 € (6 227 Lt.). Projektas buvo skirtas mokymams, verslumą skatinančioms kelionėms ir žaidimų vakarams.

Suvedinėjami duomenys

Suvedinėjami duomenys

              Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija pateikė paraišką ir gavo finansavimą projektui „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę (Nr.LEADER-14-MOLĖTAI-04-001) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamam Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

                      Pati organizacija, jungianti daugelį Molėtų rajono bendruomenių, prisideda  didžiuliu nemokamu savanorišku darbų indėliu. Iš viso kaimo gyventojai turi atlikti darbų, kurių bendra trukmė 510 val. Didžiąją dalį šių darbų užėmė anketavimo vykdymas, tačiau itin sudėtinga užduotimi pasirodė pats duomenų suvedimas. Norėdami gauti kuo tikslesnius duomenis, bendruomenių atstovai itin kruopščiai šį darbą atlieka. O prasidėjęs pavasaris diktuoja savo sąlygas, todėl projekto pabaiga nukeliama bent mėnesiui.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos informacija

Po anketavimo darbų

Po anketavimo darbų

                  Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija, vadovaujama pirmininkės Vaidos Saugūnienės, tęsia projekto „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę“ nemokamus savanoriškus darbus.
                      Anketos gyventojams buvo išdalinamos, todėl jie galėjo jas pildyti jiems patogiu laiku, išvengti aplinkinių įtakos. Užpildytoms anketoms „sugrįžus“ atgal, laukia didžiulis ir labai atsakingas darbas: visų duomenų suvedimas į lenteles. Nemažai anketoje  klausimų, kuriuose galima pasirinkti keletą atsakymų variantų, yra atvirų klausimų, ypač svarbu teisingai suvesti atskirų seniūnijų anketinius duomenis. Šis darbas patikėtas kelioms bendruomenėms, kurios pasiskirstė anketas ir atlieka duomenų suvedimą.
                      Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Vaida Saugūnienė dėkoja už atliktą didžiulį darbą.
 
Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos informacija

 

„Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenės narės žvaliai pasitiko pavasarį

„Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenės narės žvaliai pasitiko pavasarį

Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenės  projekte “Sveikos gyvensenos skatinimas, vienijant Žiūrų ir aplinkinių kaimų gyventojus bendrai veiklai” (Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-009), buvo numatytos 58 valandos gimnastikos treniruočių. Iš projekto lėšų buvo nupirktos treniruotėms reikalingos priemonės: lankai, šokdynės, gumos, mankštos kilimėliai, svarmenys. Treniruotes pravesti pasisiūlė bendruomenės narė Daiva, kurios savanoriškas darbas buvo įnašas į projektą.

Startuoja projektas “Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse“

Startuoja projektas “Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse“

Verbiškių bendruomenės centras dar 2014 metais suskubo teikti paraišką pagal labai trumpai vykusi rezervinį kvietimą Molėtų rajono vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame”. Projektas įvertintas teigiamai ir 2014 metų spalio 29 d. patvirtintas vietos projektų atrankos posėdyje.2015 metų vasario 27 dieną pasirašėme dvišalę vietos projekto sutartį Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-02-001. Projektas įgyvendinamas pagal Molėtų rajono vietos veiklos grupės “Keisdamiesi keičiame” parengtos Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos  II prioriteto “Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonės „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas” veiklos sritį „ Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms “.

Pagrindinis projekto tikslas - ugdyti Verbiškių gyventojų darbo įgūdžius, sustiprinant bendruomenės materialinę bazę, įvairinant gyventojų užimtumo formas ir skatinant verslumą.

Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė – 11 715,13 Eur, paramos lėšos - 9 372,10 Eur.

Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybės administracija, prie projekto prisideda įnašu natūra – nekilnojamuoju turtu. Verbiškių bendruomenės centras prie projekto įgyvendinimo prisideda nemokamais savanoriškais darbais, kurių vertė 376,51 Eur.Projekto metu numatyta pakeisti bendruomenei, priklausančių patalpų langus ir duris, atlikti apdailą; įsigyti siuvimo mašinas, lyginimo įrangą, siuvimo reikmenys, siuvimo stalai; suorganizuoti mokymus (siuvimo kursus) ir įrengti vaikų žaidimų kampelį.

Projekto pradžia – 2015 m. vasario 27 d., projekto pabaiga- 2015 m. rugpjūčio 15 d.

Verbiškių bendruomenės centro informacija

1 2 3

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai 2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius