Informacija apie vietos projektus

Padėkos angelas – Kijėlių kaimo bendruomenės pirmininkui

Padėkos angelas – Kijėlių kaimo bendruomenės pirmininkui

Praėjusią savaitę vyko tradicinis Molėtų rajono mero organizuojamas Kalėdinis Padėkos ir gerumo vakaras, į kurį buvo kviečiami patys aktyviausi, pilietiškiausi, versliausi, darbščiausi, kuriantys gėrį ir grožį molėtiškiai. Dideliame kviestųjų svečių sąraše – ir Kijėlių kaimo bendruomenės pirmininkas Vytas Baršauskas. Organizacijos vadovo dalyvavimas renginyje nebuvo atsitiktinis. Kijėlių kaimo bendruomenės pirmininkas buvo apdovanotas Padėkos angelu už aktyvią savanorišką veiklą ir indėlį, telkiant Kijėlių kaimo bendruomenę. Iš tiesų, pastarieji metai Kijėlių kaimo bendruomenei ypatingi: vykdomas vietos projektas „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“ (Nr.LEADER-13-MOLĖTAI-03-007) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos, reikalauja susitelkti ir gana daug prisidėti savanoriškais darbais. O jie nevyktų taip sklandžiai, jei ne Kijėlių kaimo bendruomenės pirmininko pastangos telkti narius bendrai savanoriškai veiklai.

Kijėlių kaimo bendruomenės informacija

Pristatytas Molėtų rajono nevyriausybinių organizacijų įvaizdžio tyrimas

Pristatytas Molėtų rajono nevyriausybinių organizacijų įvaizdžio tyrimas

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija, vykdydama vietos projektą „Molėtų krašto nevyriausybinių organizacijų įvaizdžio kūrimas“ (Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-008) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, praėjusią savaitę organizavo informacinį renginį, kurio metu buvo pristatytas dar pavasarį organizuotas tyrimas “Molėtų rajono nevyriausybinių organizacijų įvaizdis: esama situacija, formavimo kryptys“. Šis tyrimas buvo reikalingas tam, kad vietos projekte bendradarbiaujančios organizacijos identifikuotų save, kad įvertintų įvaizdžio svarbą jų veiklai, pačios nustatytų gaires logotipų kūrimui.
Susirinkusius į renginį sveikino Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Vaida Saugūnienė, kuri pasidžiaugė tuo, kad tyrimas leido visiems išsakyti nuomonę, kokia yra organizacija, kurioje kiekvienas veikia, kokią ją nori matyti, kokie logotipai turėtų būti, spalviniai jų niuansai. Pirmininkė pasveikino visus su artėjančia projekto pabaiga ir išreiškė viltį, kad graži partnerystė bus tęsiama.
Paties projekto rezultatus trumpai pristačiusi asociacijos „Sprendimai šiandien“ pirmininkė Žydrūnė Vaidachovičienė taip pat džiaugėsi respondentų gausa ir jų atvirumu, leidusiu gauti rezultatus, kurie bus naudojami ne vienerius metus. Ji pabrėžė, jog į daugelį klausimų atsakymas yra logotipai, tačiau labai smagu, kai į klausimą: „Kaip Jūsų organizacija išsiskiria iš kitų savo žmonėmis?“ – daugelis atsakė, jog savo aktyvumu, darbštumu, kūrybingumu.
Taigi kai nevyriausybinėse organizacijose dirba šaunūs žmonės, tai ir projektinė veikla, tikėtina, nenutrūks.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija

Arnionių bendruomenė tęsia vietos projektą „Arnionių kaimo bendruomenės pažintinės, švietėjiškos ir kultūrinės veiklos skatinimas“

Arnionių bendruomenė tęsia vietos projektą „Arnionių kaimo bendruomenės pažintinės, švietėjiškos ir kultūrinės veiklos skatinimas“

Pasibaigus anglų kalbos kursams, Arnionių bendruomenės nariai toliau tobulino savo žinias lankydami kompiuterių kursus pagal vietos projektą „Arnionių kaimo bendruomenės pažintinės, švietėjiškos ir kultūrinės veiklos skatinimas“. Kompiuterių raštingumo kursai suskirstyti į pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupes. Grupėje po 12 žmonių. Kursų trukmė (60ak.v.). Kursus vedė dėstytoja Lina Bukovskienė. Pradedančiųjų grupė pirmajame užsiėmime susipažino su kompiuterio sandara, kaip pradėti dirbti kompiuteriu. Kituose užsiėmimuose mokėsi naudotis skaičiuoklių, laikrodžiu, kalendoriumi, rašyti tekstą, kopijuoti, spausdinti, trinti failus. Susipažino su interneto pagrindais. Pažengusiųjų grupėje kursai prasidėjo nuo susipažinimo su Microsoft Office programa. Toliau dalyviai mokėsi duomenis įrašyti į laikmenas, CD/DVD diskus, perkelti informaciją iš foto/video kameros. Susipažino su socialiniais tinklais, internetine bankininkyste. Išklausė informaciją apie saugumą internete. Kursų metu dalyviai noriai mokėsi, todėl sėkmingai išlaikė baigiamuosius testus.

Arnionių bendruomenės informacija

Kalėdinis 3x3 krepšinio turnyras

Kalėdinis 3x3 krepšinio turnyras

Kijėlių kaimo bendruomenė, vykdydama projektą „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“ (Nr.LEADER-13-MOLĖTAI-03-007) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos, tęsia savanoriškus darbus.
Šįkart jėgas sporto aikštelėje, gaila, kad ne naujoje, buvo pakvieti išbandyti draugai ir pažįstami Gruodžio 13 – ąją į Molėtų progimnazijos sporto salę rinkosi Giedraičių ir Alantos jaunųjų šaulių, Molėtų gimnazijos jaunųjų policijos rėmėjų, Žalvarių kaimo bendruomenės bei „Ežerūno“ fanų komandos. Žinoma, 3x3 krepšinio turnyre, pasipuošę naujais marškinėliais, varžėsi ir Kijėlių kaimo bendruomenės komanda. Po kovingų rungtynių nugalėtojais buvo pripažinta „Ežerūno“ fanų komanda. Kijėlių kaimo bendruomenės vyrai liko antri.

Kijėlių bendruomenės centro informacija

1 2 3

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai 2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius