Informacija apie vietos projektus

Sėkmingai įgyvendintas ir teikiantis džiaugsmą projektas

Sėkmingai įgyvendintas ir teikiantis džiaugsmą projektas

    Sėkmingai įgyvendintas Suginčių pagrindinės mokyklos inicijuotas projektas ,,Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas Suginčių bendruomenėje“ pagal ,,Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos“ priemonę ,,Jaunimo aktyvumo didinimas ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“.  Įgyvendinti visi projekte numatyti tikslai ir uždaviniai, o projekto veiklos, racionalus išteklių panaudojimas pranoko kaimo bendruomenės lūkesčius. Suginčių mokyklos seno sporto aikštyno vietoje įrengta universali sporto aikštelė, pastatyti originalūs lauko treniruokliai, atnaujintas futbolo aikštė.

         Buvo suorganizuoti du jaunimo krepšinio turnyrai, du šeimų krepšinio turnyrai, du stalo teniso turnyrai, du tinklinio turnyrai, du futbolo su kaimyninių bendruomenių jaunimu turnyrai, atidarymo šventės varžybos, krepšinio turnyras su kaimyninių bendruomenių jaunimu. Sukurtos ir įgyvendintos mokomosios – švietėjiškos programos: „Fizinio aktyvumo poveikis sveikatai“, „Asmenybės ir gyvenimo stiliaus lavinimas“, „Saugūs mankštos pratimai“. Sutaupytos lėšos panaudotos dar vienai papildomai mokomajai – švietėjiškai programai „Saugūs mankštos pratimai II d.“ įgyvendinti. Buvo organizuota stadiono atidarymo šventė, krepšinio, tinklinio, futbolo ir stalo teniso turnyrai tarp Suginčių seniūnijos kaimo bendruomenių. Sukurtos ir įgyvendintos mokomosios, švietėjiškos programos: "Fizinio aktyvumo poveikis sveikatai“, "Asmenybės ir gyvenimo stiliaus lavinimas“, "Saugūs mankštos pratimai“. Įsigytas sporto inventorius.

         Renginiuose ir mokymuose dalyvavo 205 asmenys: 98 vyrai, 107 moterys.  Jaunimas iki 25 m. -200 žmonių. Projekto rezultatais pasinaudojo 227 žmonės. Sudarytos bendradarbiavimo sutarys su ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubu „OK KLAJŪNAS“ (sudaryta bendradarbiavimo sutartis; mokiniai dalyvauja OK „Klajūnas“ organizuojamose varžybose; kasmet kartu su mokykla organizuoja respublikinį bėgimą „Bėgimas aplink Želvų ežerą“),VO „ Suginčių bendruomenės centru“ (sudaryta bendradarbiavimo sutartis; bendruomenės nariai dalyvauja sporto rengininiuose; susitarta dėl kitų projektų, renginių, parodų organizavimo ir vykdymo),  VO „Verbiškių bendruomenės centru“ (sudaryta bendradarbiavimo sutartis; bendruomenės nariai dalyvauja sporto rengininiuose; susitarta dėl kitų projektų, renginių, parodų organizavimo ir vykdymo).

          Renovuotas sporto aikštynas (krepšinio, futbolo ir treniruoklių aikštelės) yra jaunimo susibūrimo vieta. Jaunimas bendradarbiauja su kitomis seniūnijos bendruomenėmis, rengia bendras varžybas, ruošiasi kasmetinėms rajono seniūnijų varžyboms.

    Projekto rezultatais naudosis visi piliečiai, jaunimas, gyvenantys ir besilankantys Suginčiuose ir aplinkiniuose kaimuose. Iki projekto įgyvendinimo ne tik Suginčiuose, bet ir visoje seniūnijoje nebuvo jokios sporto bazės. Nei vienoje iš penkių seniūnijoje esančių bendruomenių nebuvo pritaikyto varžyboms sporto aikštyno. Suginčių ir aplinkinių kaimų jaunimas ir įvairaus amžiaus bendruomenės nariai, įrengus krepšinio, futbolo aikšteles ir treniruoklius, įsigijus sporto inventoriaus, stalo teniso stalą, vykdys įvairią sportinę veiklą (organizuos varžybas, treniruotes, ir pan.), turiningai ir sveikai praleis laisvalaikį.

 

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai
2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius