Naujienos

Aukštaitijos profesinio rengimo centras kvietė molėtiškius „Išdrįsti verslauti“

Aukštaitijos profesinio rengimo centras kvietė molėtiškius „Išdrįsti verslauti“

Aukštaitijos profesinio rengimo centras 2022 m. Vasario 21-25 dienomis įgyvendino projektą „Išdrįsk verslauti“ pagal VPS priemonę Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 finansuojamą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros  ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Plačiau skaitykite.

Bendra projekto suma – 7165 Eur. Verslumo savaitės mokymų tikslas – paskatinti mokymų dalyvius, Molėtų rajono gyventojus imtis verslo, supažindinant su verslumo aktualijomis, verslo internetinėje erdvėje galimybėmis, gerosiomis patirtimis. Įgauti pasitikėjimo ir ryžto imtis verslo,  tokiu būdu įgyjant reikalingas kompetencijas dalyvauti projektuose bei susikurti darbo vietas. Projekte dalyvavo 11 įvairaus amžiaus dalyvių. Teorines paskaitas ir praktikumus vedė trys lektoriai, dalyviai išklausė 40 val. paskaitų kursą. Asmeninėms savybėms vyko paskaitos su psichologu temomis „Technikos ir būdai savivertei bei pasitikėjimui kelti“ ir „Kur rasti save? Savo verslumo srities indentifikavimas. Streso valdymas“ . Buhalterinės apskaitos ir mokesčių sistemos pradžiai „Verslas lengvai“, kurios teorinės ir praktinės dalies metu projekto dalyviai įsitikino, kad lengvai nebūna, paskaita tik šiek tiek palengvino kelią.  Paskaitos „Prekyba ir marketingas viešojoje erdvėje. Pradžiamokslis“ metu dalyviai sužinojo socialinių tinklų naujoves verslo marketingui, jų panaudojimo galimybes bei išmoko susikurti elektroninę parduotuvę. Verslumo savaitės pabaigoje Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras apžvelgė galimybes pradėti ir plėtoti verslą Molėtų rajone, projektų vadovė papasakojo apie paramos verslui galimybes, projekto dalyviai ir smulkaus verslo atstovai dalinosi patirtimis.

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Kovo 16 d. įvyko mokymai „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“. Buvo aptarta pažangaus (sumanaus) kaimo vizija ir kontekstas, darbo grupėse išgryninta Molėtų rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenių problematika bei ieškoma kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų inovatyvumo mūsų rajono teritorijoje. Susirinkę dalyviai kūrė inovatyvias idėjas, kurios bus nagrinėjamos kitoje mokymų dalyje.

Utenos apskrities VVG susitikimas

Utenos apskrities VVG susitikimas

Dėl sudėtingos pandeminės situacijos ir darbų gausos,

2022 m. vasario 22 d. vyko nuotolinis Utenos apskrities VVG susitikimas.

Aptartos VVG aktualijos besirengiant parengiamąjai apramai, sumanių kaimų planų rengimui.

Pasidalinta naujienomis ir kaip kam sekasi.

Kitas susitikimas sutartas kovo 22 d. Ignalinoje.

Renginių kalendorius