Naujienos

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

KVIEČIAME 2021 m. sausio 12 d. 10:00 val.
Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ - KONSULTACIJĄ

dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones.

Daugiau informacijos.

cv

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

šioms kvietimo nr. 10 priemonėms:

● „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3,

● „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas galioja nuo 2020-12-29 iki 2021-02-26

Kvietimo dokumentai čia.

 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdžiui dėl pareiginių algos koeficientų patvirtinimo.
 
Posėdis vyksta el.paštu.
Posėdžio pradžia 2020.12.14 14:00 val.
Posėdžio pabaiga 2020.12.17 15:00 val.
 
Posėdžio darbotvarkė.

Nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones".

Nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones".

Nuotolinis seminaras vyks per Zoom platformą 2020 m. gruodžio 15 d. 3-imis etapais :

9:30  projektų teikimas pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;

10:30 projektų teikimas pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;

11:30 projektų teikimas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kiekvienos iš dalių trukmė iki 30 min.

Užsiregistravusieji gaus patvirtinimą el.paštu ir nuorodą į seminarą.

Registracija: https://forms.gle/aTWiRUZ9VrUiJGCJ8

Daugiau informacijos el.paštu moletuvvg@gmail.com arba mob.tel. 8683 07866

Kvietimas Nr.9

Kvietimas Nr.9

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS šioms kvietimo nr. 9 priemonėms:

● „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8,

● „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9,

● „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimas galioja nuo 2020-12-08 iki 2021-01-29
Kvietimo dokumentai čia

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdžiui dėl kvietimų  Nr. 9 ir Nr. 10 dokumentų patvirtinimo.
 
Posėdis vyksta el.paštu.
Posėdžio pradžia 2020.12.01 13:00 val.
Posėdžio pabaiga 2020.12.04 14:00 val.
 
Posėdžio darbotvarkė.

Patvirtintas Vietos plėtros strategijos keitimas

Patvirtintas Vietos plėtros strategijos keitimas

2020 m. lapkričio 30 d. buvo gautas raštas Nr. BRK-4536, kuriuo patvirtino Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM patvirtino Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiamės" vietos plėtros strategijosNr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014 – 2020“  (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą.

Su naujausia galiojančia VPS redakcija galite susipažinti čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Nuo 2020.11.17 8:00 val. iki 2020.11.19 16:00 val. vyksta organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamas Kvietimo Nr.8  metu priemonei "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) pateiktos paraiškos Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-8-2-2020 patikslintas vertinimas.

Darbotvarkė čia.

2020 m. lapkričio 15 d. minima Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti.

2020 m. lapkričio 15 d. minima Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti.

2005 metais Jungtinės Tautos ir Pasaulio sveikatos organizacija, siekdamos atkreipti dėmesį į kasdien eismo įvykiuose nukenčiančius žmones, priėmė rezoliuciją, kuria kreiptasi į šalių vyriausybes, kad kiekvienais metais trečiasis lapkričio sekmadienis būtų skirtas žuvusiems eismo įvykiuose paminėti. Nuo 2005 metų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, ši diena minima kasmet.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje kiekvienais metais eismo įvykiuose žūsta daugiau nei 1 mln. žmonių, 50 mln. sužeidžiama, daugelis jų lieka neįgalūs, per parą netenkama daugiau nei po 3 tūkst. žmonių.

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį kelyje, Kelių eismo taisyklių laikymąsi ir kad būtų išvengta beprasmių aukų, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija sukūrė šiai dienai skirtą logotipą ir kviečia jį naudoti 2020 m. lapkričio 15 d., sekmadienį, minint Pasaulinę dieną žuvusiems eismo įvykiuose atminti.

Dėl VVG darbo nuotoliu

Dėl VVG darbo nuotoliu

 

Atsižvelgiant į visoje šalyje ir Molėtų rajone susidariusią situaciją dėl Covid-19,

Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" administracija nuo lapkričio 3 d. 

pradeda darbą nuotoliniu būdu, biure lankytojai ir skambučiai nepriimami. 

Dėl reikalingų dokumentų pateikimo ar kitais su VVG veikla susijusiais klausimais prašome kreiptis bendruoju el.paštu moletuvvg@gmail.com arba mobiliaisiais telefonais:

+370 683 07866 - administaravimo vadovė Dalia Mikelinskienė ;

+370 683 07877 - administratorė Janina Leišienė;

+370 683 07878 - finansininkė Eglė Skardytė.

 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis, kuris vyks nuo 2020-10-30 14:30 val. iki 2020-11-04 15:00 val. el.paštu.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (aktuali redakcija nuo 2019.12.17) keitimo.

Balsavimas el.paštu vyksta iki 2020-11-04 15:00 val.

1 2 3 ... 27

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2020.11.30)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras

2020 m. gruodžio 15 d. įvyko nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones", kurio metu buvo pristatytos Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ kvietimo Nr. 9 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones: Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Džiaugiamės šiuolaikinių technologijų pritaikymu viešinant finansavimo galimybes ir bendraujant su potencialiais pareiškėjais laikantis karantino taisyklių.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Rugsėjo 14 d. vyko mokymai potencialiems pareiškėjams „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".

Mokymus vedė lektoriai: Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė, Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.

Mokymų metu sudalyviais angrinėtos tokios temos kaip: vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ nauda regiono ekonomikai ir vietos verslininkams, regioninių (vietos) produktų svarbiausi kūrimo principai, Aukštaitijos tapatumo svarbiausi bruožai ir regioninių produktų kūrimo geroji patirtis, regioninių (vietos) produktų aktualizavimo ir komercinimo galimybės, vietos maisto produktų rinkodaros komplekso kūrimas atsižvelgiant į besikeičiančius klientų poreikius ir panaudojant tinklaveikos kūrimo galimybes, bendradarbiavimo tarp vietos maisto produktų grandinių „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas siekiant patikimai aptarnauti vietos maisto rinką. Vietos maisto sistemų kūrimo geroji patirtis. Taip pat mokymų dalyviai atliko praktines užduotis.
Akimirkos iš mokymų:
   
Molėtų r. VVG informacija
 

Renginių kalendorius