Naujienos

Prasideda kvietimas Nr. 15

Prasideda kvietimas Nr. 15

pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

Kvietimas galioja nuo 2022.04.01 8:00 val. iki 2022.05.09 15:00 val.

Kvietimo dokumentai.

Dalyvavimas teritorinio bendradarbiavimo projekte „Subalansuota sveikatos turizmo plėtra“

Dalyvavimas teritorinio bendradarbiavimo projekte „Subalansuota sveikatos turizmo plėtra“

Kaip projekto partneriai Molėtų r. VVG administracija kartu su Molėtų r. TVIC direktore dalyvavo teritorinio bendradarbiavimo projekto "Subalansuota sveikatos turizmo plėtra" (administruoja Anykščių r. VVG) mokymuose "Sveikatos turizmas". Šie mokymai yra viena iš teritorinio bendradarbiavimo projekto "Subalansuota sveikatos turizmo plėtra" veiklų. Projekto tikslas – skatinti subalansuotą sveikatos turizmo plėtrą bei vietos gyventojų socialinį aktyvumą. Mokymų metu buvo aptarta sveikatos turizmo samprata, jo teigiamas poveikis bei potencialas kiekvienoje iš partnerių teritorijoje.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Posėdis vyks 2022.03.30 nuo 16:00 val. per MS Teams platformą.

Detalesnė informacija.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2022-03-30 16:30 val.  per MS Teams platformą. Detalesnė informacija.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto pakartotinis posėdis, kuris vyks nuo 2022-03-07 9:00 val. iki 2022-03-14 16:00 val. rašytinės procedūros būdu. Detalesnė informacija.

Pasibaigė kvietimas Nr.14

Pasibaigė kvietimas Nr.14

2022 m. vasario 28 d. pasibaigė kvietimo Nr.14 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ .

Kvietimo metu buvo gautos 9 paraiškos. 

Įvyko visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Įvyko visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

2022 m. vasario 17 d. 14 val. įvyko neeilinis visuotinis VVG narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo balsuota dėl įstatų pakeitimo, prisistatė nauji VVG nariai, aptarti kiti einamieji klausimai, išrinkta nauja valdyba ir valdybos pirmininkas ir VVG pirmininkas. Su neeilinio visuotinio VVG narių susirinkimo protokolu galima susipažinti čia.

Kol vyskta naujos valdybos ir VVG pirmininko registracijos VĮ "Registrų centre" procedūros, galioja ir veikia senoji valdyba bei VVG pirmininkas.

 

Parama kaimo bendruomenėms

Parama kaimo bendruomenėms

Kaimo bendruomenės nuo vasario 17 d. kviečiamos teikti paraiškas projektams finansuoti. Tam iš viso skirta  1,1 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų. Paraiškas bendruomenės galės teikti iki kovo 21 d.  

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks nuo 2022-02-11 16:00 val. iki 2022-02-21 15:00 val. rašytinės procedūros būdu. Detalesnė informacija.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis 2022.02.14 14:00 val.

Daugiau informacijos.

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

2022 m. vasario 17 d. 14:00 val. organizuojamas neeilinis visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas. Plačiau.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks nuo 2022-01-31 13:00 val. iki 2022-02-06 16:00 val. rašytinės procedūros būdu. Detalesnė informacija.

1 2 3 4 ... 33

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Kovo 16 d. įvyko mokymai „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“. Buvo aptarta pažangaus (sumanaus) kaimo vizija ir kontekstas, darbo grupėse išgryninta Molėtų rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenių problematika bei ieškoma kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų inovatyvumo mūsų rajono teritorijoje. Susirinkę dalyviai kūrė inovatyvias idėjas, kurios bus nagrinėjamos kitoje mokymų dalyje.

Utenos apskrities VVG susitikimas

Utenos apskrities VVG susitikimas

Dėl sudėtingos pandeminės situacijos ir darbų gausos,

2022 m. vasario 22 d. vyko nuotolinis Utenos apskrities VVG susitikimas.

Aptartos VVG aktualijos besirengiant parengiamąjai apramai, sumanių kaimų planų rengimui.

Pasidalinta naujienomis ir kaip kam sekasi.

Kitas susitikimas sutartas kovo 22 d. Ignalinoje.

Renginių kalendorius