Naujienos

MOLĖTŲ R. VVG SKIRTAS PAPILDOMAS 118 968 Eur finansavimas

MOLĖTŲ R. VVG SKIRTAS PAPILDOMAS 118 968 Eur finansavimas

Birželio 10 d. įvyko ŽŪM Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame apžvelgti LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai.
Tarpinio vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus.

Projektų atrankos komiteto posėdis ir jo sprendimai itin aktualūs Molėtų r.  VVG, pasiekusiai labai gerų rezultatų įgyvendinant Vietos plėtros strategiją.

Įvertinus rezultatus, "atšildyta" VPS įgyvendinimo paramos sutartyje rezervuota 20 proc. paramos lėšų suma, skirta įgyvendinti VPS. 

Taip pat, Molėtų r. VVG bus papildomai skirta 118 968 Eur suma. Tai lėšos, kurios buvo sumažintos dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo. Puikiais VPS įgyvendinimo rezultatai Molėtų r. VVG įrodė, kad yra verta šių lėšų.
Papildomai skiriamas finansavimas - daugiau galimybių vietos projektų vykdytojams, ženklesnis prisidėjimas prie mūsų krašto gerovės kūrimo.

 

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

 

    Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kartu su Joniškio Partnerystės, Prienų rajono ir  Telšių rajono vietos veiklos grupėmis birželio 17 d. Joniškyje dalyvavo teritorinio bendradarbiavimo projekto „Kartos kartu“ koordinavimo grupės susitikime, kur  buvo  aptartas projekto veiklų planas, artimiausi darbai, jų organizavimas ir kiti klausimai.

Projekto tikslas - aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant į 33 projekto renginius ne mažiau nei 1206 dalyvius. Į visas projekto veiklas įtraukti bent po vieną jaunimo atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos. Projekto veiklomis bus skatinamas kultūros ir krašto savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas bei kartų bendravimas.

Kvietimai į projekto veiklas bus skelbiami.

                                                Molėtų r. VVG informacija

Įvyko socialinio verslo forumas

Įvyko socialinio verslo forumas

Birželio 11 d. Inturkėje įvyko projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ pirmasis renginys molėtiškiams "Socialinio verslo forumas MOLĖTŲ krašte".

Forumo metu buvo kalbėta apie tai, kas yra socialinis verslas, kas jį reglamentuoja, kokios galimybės, kaip tapti socialiniu verslininku. Pasidalinta geraisiais socialinio verslo pavyzdžiai iš kitų Lietuvos regionų, pristatyti Molėtų r. VVG finansuojami  socialinio verslo projektai, pristatytas projektas, kurio  tikslas – Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos regione.

Įgyvendinant projektą 12 galutinių naudos gavėjų Utenos apskrityje bus aprūpinti įranga ir įrengimais, jiems bus surengtos konsultacijos rinkodaros, teisiniais ir buhalterinės apskaitos klausimais. Bus surengti mokomieji renginiai, socialinio verslo viešinimo kampanija ir socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas.

Turintys idėjų socialiniam verslui ir norintys pasinaudoti parama iš projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“  kviečiami sekti informaciją ir aktyviai dalyvauti tolimesniuose projekto renginiuose. 

Informacija apie projektą: http://www.utenosvvg.lt/projektai1/

 

Renginio akimirkas užfiksavo Algimantas Pečiukaitis: 

https://www.facebook.com/algimantas.peciukaitis/posts/3362665693743981

 

Nuotr.autor. A. Pečiukaitis, M. Gadliauskas.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

   Birželio 18 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.)

   vyks mokymai tema "Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir šiuolaikinio turisto poreikiai"

   Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07866, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com.

                                                     Išsamesnė informacija čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. gegužės 25 d. - birželio 1 d. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.7  metu priemonei „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektų paraiškas

Kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektų paraiškas

Nuo 2020 m. gegužės 19 d. prasideda kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.

Skirkite 1,2 proc. GPM Molėtų r. VVG

Skirkite 1,2 proc. GPM Molėtų r. VVG

121Visa parama bus skirta VVG vykdomų projektų įgyvendinimui. 

Paramą galite skirti užpildę prašymą internetu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Paramos gavėjo identifikacinis numeris 300052758

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas 2020.04.23

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, 2020 m. balandžio 23 -30 d. organizuojamas visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas rašytine procedūra elektroniniu paštu. Detalesnė informacija čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. balandžio 10 d. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.7  metu pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Pratęsiamas kvietimas

Pratęsiamas kvietimas

Mėnesiui pratęsiamas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Projektus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" (Nr. LEADER-19.2-SAVA- 7) galite teikti iki balandžio 23 d. Priemonės finansavimo sąlygos čia.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje ir įvedus karantiną,  Molėtų r. VVG administracija savo darbą organizuoja nuotoliniu būdu:

Visi pareiškėjai, projektų vykdytojai ir kiti interesantai konsultuojami ir informaciją teikiama tik nuotoliniu būdu:  telefonais +370 383 51061, +370 683 07877, +370 683 07878 ir el. paštu moletuvvg@gmail.com.  Visus dokumentus galima siųsti el. paštu. Jeigu neturite galimybės tai padaryti, prašome dokumentus palikti pašto dėžutėje esančioje prie įėjimo į pastatą ir  apie tai informuoti telefonu tel.Nr. +370 383 51061 arba tel. +370 683 07877

Reaguodami į šių dienų aktualijas  pranešame!

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje ir įvedus karantiną, Molėtų r. VVG administracija savo darbą iki kol bus atšaukta ekstremali situacija organizuoja nuotoliniu būdu:

Visi pareiškėjai, projektų vykdytojai ir kiti interesantai konsultuojami ir informaciją teikiama tik nuotoliniu būdu:  telefonais +370 383 51061, +370 683 07877, +370 683 07878 ir el. paštu moletuvvg@gmail.com.  Visus dokumentus galima siųsti el. paštu. Jeigu neturite galimybės tai padaryti, prašome dokumentus palikti pašto dėžutėje esančioje prie įėjimo į pastatą ir  apie tai informuoti telefonu tel.Nr. +370 383 51061 arba tel. +370 683 07877

Molėtų r. VVG informacija

Pratęstas kvietimas

Pratęstas kvietimas

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ informuoja, kad pratęsiamas kvietimo teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 projektų pateikimo terminas. Vietos projektus pagal šią priemonę galima teikti nuo 2020 m. kovo 3 d. iki 2020 m. kovo 23 d.

Vietos projektų paraiškos priimamos Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ būstinėje adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai.

1 2 3 4 ... 26

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius