Naujienos

Bijutiškio bendruomenės centrui - LR Žemės ūkio ministerijos parama

Bijutiškio bendruomenės centrui - LR Žemės ūkio ministerijos parama

Bijutiškio kaimas įsikūręs prie gražaus Stirnos ežero. Daugelį metų  vietinė bendruomenė naudojosi vandens teikiamais malonumais, netrukdomai pasirinkdami ilsėtis ir maudytis  patogias pakrantes. Šios galimybės kaimo bendruomenė neteko, nes visa žemė prie ežero - privatizuota. Buvo ieškoma būdų įsirengti poilsio zoną valstybiniame sklype, tačiau šis buvo visiškai nepritaikytas poilsiui dėl stataus kranto. Vienintele išeitimi tapo -  lieptas su aikštele vandenyje.
Šių metų vasario mėnesį Bijutiškio bendruomenės centras pateikė  paraišką nacionalinei paramai gauti. Dideliam bendruomenės džiaugsmui,  projektas buvo pripažintas tinkamu finansuoti ir jo įgyvendinimui suteikta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos finansinė parama.

Pradėti darbai - išvalytas ežero dugnas palei krantą, sutvarkytas ir apželdintas takas. Šiuo metu jau yra pontoninis lieptas su  aikštele, kurį  įrengė „ UAB AV PROJECTS“. Taip, kažkada apleistas takelis ir status skardis, tapo nauja vieša erdve poilsiui.   

Bedruomenės centras dėkoja bijutiškiečiams, tvarkiusiems pakrantę, valiusiems ežero dugną. Nuoširdus ačiū tariamas rėmėjams - Molėtų savivaldybės administracijai, Petrui Čimbarui, Skirmantei ir Petrui Masiulioniams, Dovydui Deveikiui, Mantui Čimbarui. 

Bijutiškio bendruomenės centras ir vietos bendruomenė dėkingi visiems, padėjusiems ir patikėjusiems.

       

Bijutiškio bendruomenės centro informacija  ​ 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis, kuris vyks nuo 2020-10-21 14:00 val. iki 2020-10-27 15:00 val. el. paštu.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" dalyvavimo kaip pagrindinis pareiškėjas rengiant, teikiant ir įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą.

Balsuoti el.paštu vyksta iki 2020 m. spalio 27 d. 15:00 val

Kviečiame dalyvauti

Kviečiame dalyvauti

Registracija el.p. moletuvvg@gmail.com arba tel. 8383 51061.

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Rugsėjo 29 d. Molėtų r. atstovai kartu su partneriais iš Prienų, Telšių ir Joniškio rajonų dalyvavome dar viename šauniame projekto "Kartos kartu" renginyje. Šįkart mokėmės fotografijos gudrybių ir praktikavomės pažindami Balbieriškį (Prienų r.) bei jo apylinkes. Fotografijos mokė fotografė Moonika Pociūtė. Taip pat savo patirtimi fotografuojant dalijosi vietos bednruomenės narys Gintautas Pikas, jam kompaniją palaikė kolega iš Joniškio rajono.

Primename, kad tai viena iš  teritorinio bendradarbiavimo tarp Joniškio r. partnerystės, Molėtų r., Prienų r. ir Telšių r. VVG projekto "Kartos kartu", veiklų.

Projekto tikslas - aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant į 33 projekto renginius ne mažiau nei 1206 dalyvius. Į visas projekto veiklas planuojama įtraukti bent po vieną jaunimo atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos. Projekto veiklomis skatinamas kultūros ir krašto savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas bei kartų bendravimas.

        

 

SOCIALINIO VERSLO PLĖTROS LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJA

SOCIALINIO VERSLO PLĖTROS LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJA

Kviečiame susipažinti su parengta „Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija“. Ši studija apžvelgia dabartinę situaciją ir pagal ją modeliuoja galimybes.

Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija (pdf formatu);

Lietuvos socialinio verslo asociacijos paruošta ir išleista iliustruota pagrindinių studijos rezultatų santrauka (pdf formatu).

VVG tinklo konferencija

VVG tinklo konferencija

Rugsėjo 17 - 18 d. Birštone vyko Vietos veiklos grupių tinklo konferencija "LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis" bei tinklo visuotinis narių susirinkimas. Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupių (toliau - VVG) atstovai kone iš visos Lietuvos. Molėtų r. VVG atstovavo administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė ir administratorė Janina Leišienė.

Konferenciją pradėjo VVG tinklo, vienijančio 49 vietos veiklos grupes, pirmininkė Kristina Švedaitė pranešimu „Tu esi galimybė!“  ir pakvietė visus kurti ateities Lietuvą, savo kraštą, kuriame būtų gera gyventi. Konferencijos metu pranešimus taip pat: Jolita Umbrasienė, Utenos r. VVG pirmininkė - "Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos r. VVG patirtis", Herieta Miliauskienė, Alytaus r. VVG konsultantė-lektorė - „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“, Auksė Lebeckienė, Kaišiadorių r. VVG projekto administratorė  - "Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.“,   Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė - "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinis pažangos vertinimas" ir  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą.

Turiningi ir įkvepiantys pranešimai, diskusijos, pokalbiai su kolegomis iš kitų VVG papildė žinių ir įkvėpimo bagažą bei motyvavo su dar didesniu užsidegimu tęsti prasmingus darbus.

     

Daugiau akimirkų iš renginio  VVG tinklo naujame internetiniame puslapyje https://www.leadertinklas.lt/naujienos/ ir https://www.facebook.com/vvgtinklas

Renginio video: https://www.facebook.com/watch/?v=799456937479106&extid=2noIn8VKVBgbW2R6

Kviečiame dalyvauti

Kviečiame dalyvauti

Renkame dalyvius į partnerių renginius rugsėjo mėn., kurie vyks ne Molėtų rajone:

 
11d. Joniškio rajone (programa) ir
15d. Prienų rajone
renginiai skatinantys istorinį ir kultūrinį pažinimą naujomis technologijomis (žaidimai, programėlės ir t.t.) – "žygyje dalyvaujantis jaunimas padeda vyresniems žygio dalyviams išmokti naudotis technologijomis, o vyresnieji dalyviai jaunimą pamoko tradicinių teorijų".
 
22d. renginys folkloro tema Joniškio rajone – "dalyviai mokysis liaudies dainų, šokių, žaidimų bei gaus žinių ir motyvacijos kaip juos įtraukti į šiuolaikinį gyvenimą (pvz., naktišokiai – valstybinių švenčių šventimo būdas, sutartinių giedojimo grupės – bendravimas ir psichologinė pagalba ir.t.t)".
 
29d. fotografijos renginys Prienų rajone – "vadovaujami profesionalaus fotografo dalyviai mokysis portretinės, daiktų, renginių, gamtos fotografavimo savo turimais fotoaparatais ir telefonais".
 
Registracija telefonais 8 383 51061, 8 683 07866, 8 683 07877 arba el.paštu moletuvvg@gmail.com.
 
P.s.: kelionė ir renginiai nemokami.
 
 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 15:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 15:00 val. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.8  metu priemonei "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Kviečiame dalyvauti žygyje

Kviečiame dalyvauti žygyje

Žygis ATŠAUKIAMAS!!!

Žygis yra viena iš teritorinio bendradarbiavimo projekto "Kartos kartu" veiklų, kuriose dalyvauja įvairaus amžiaus kaimiškų vietovių gyventojai iš Joniškio, Molėtų, Prienų ir Telšių rajonų.

Renginio dienotvarkė čia.

Asvejos regioninio parko direkcijos parengta žygio programa čia.

Registracija ir detalesnė informacija: 

el.paštu moletuvvg@gmail.com arba

telefonais 8 383 51061, 8 683 07866, 8 683 07877.

 

Nuotrauka iš interneto.

Vyksta teritorinio bendradarbiavimo projekto veiklos

Vyksta teritorinio bendradarbiavimo projekto veiklos

Rugpjūčio 4 d. Molėtuose vyko teritorinio bendradarbiavimo projekto "Kartos kartu" koordinacinės grupės sustikimas.

Suitikimo metu aptartas jau įvykęs Joniškio rajone 2 dienų žygis, suplanuotas rugpjūčio 26 - 27 d. Molėtų rajone vyksiantis žygis, kitos numatomos projekto veiklos. 

Primename, kad tai viena iš  teritorinio bendradarbiavimo tarp Joniškio r. partnerystės, Molėtų r., Prienų r. ir Telšių r. VVG projekto "Kartos kartu", veiklų.

Projekto tikslas - aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant į 33 projekto renginius ne mažiau nei 1206 dalyvius. Į visas projekto veiklas planuojama įtraukti bent po vieną jaunimo atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos. Projekto veiklomis skatinamas kultūros ir krašto savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas bei kartų bendravimas.

 

Pratęstas kvietimas

Pratęstas kvietimas

Pratęsiamas kvietimo teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) projektų pateikimo terminas. Vietos projektus pagal šią priemonę galima teikti nuo 2020 m. liepos 28 d. iki 2020 m. rugpjūčio 11 d.

Kvietimo dokumentai čia.

1 2 3 4 ... 27

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2020.11.30)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras

2020 m. gruodžio 15 d. įvyko nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones", kurio metu buvo pristatytos Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ kvietimo Nr. 9 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones: Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Džiaugiamės šiuolaikinių technologijų pritaikymu viešinant finansavimo galimybes ir bendraujant su potencialiais pareiškėjais laikantis karantino taisyklių.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Rugsėjo 14 d. vyko mokymai potencialiems pareiškėjams „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".

Mokymus vedė lektoriai: Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė, Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.

Mokymų metu sudalyviais angrinėtos tokios temos kaip: vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ nauda regiono ekonomikai ir vietos verslininkams, regioninių (vietos) produktų svarbiausi kūrimo principai, Aukštaitijos tapatumo svarbiausi bruožai ir regioninių produktų kūrimo geroji patirtis, regioninių (vietos) produktų aktualizavimo ir komercinimo galimybės, vietos maisto produktų rinkodaros komplekso kūrimas atsižvelgiant į besikeičiančius klientų poreikius ir panaudojant tinklaveikos kūrimo galimybes, bendradarbiavimo tarp vietos maisto produktų grandinių „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas siekiant patikimai aptarnauti vietos maisto rinką. Vietos maisto sistemų kūrimo geroji patirtis. Taip pat mokymų dalyviai atliko praktines užduotis.
Akimirkos iš mokymų:
   
Molėtų r. VVG informacija
 

Renginių kalendorius