Naujienos

Pasibaigė kvietimas Nr. 9

Pasibaigė kvietimas Nr. 9

2021 m. sausio 29 d. pasibaigė kvietimo Nr.9 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." Susidomėjimas šiuo kvietimu didžiulis, sulaukėme rekordiško paraiškų skaičiaus. 

Kvietimo metu pagal priemones:

  • "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“  gauta 14 paraiškų;
  • Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“ gauta 5 paraiškos;
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-10” gauta 3 paraiškos;

Galiojantis kvietimas

Galiojantis kvietimas

Iki 2021 m. vasario 26 d. 15.00 val. galioja KVIETIMAS Nr. 10 teikti vietos projektus pagal primones:

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;
  • „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Daugiau informacijos:

https://www.moletuvvg.lt/pareiskejams/kvietimas_nr_10/

PLANUOJANTIEMS TEIKTI PARAIŠKAS!

PLANUOJANTIEMS TEIKTI PARAIŠKAS!

2020 m. sausio 29 d. 15:00 val. baigiasi 9 kvietimas teikti vietos projektus pagal priemones http://tiny.lt/bv72kxf
Paraiškos priimamos:
- siunčiant registruotu paštu (adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai)
arba
- galima atnešti į VVG biurą (Vilniaus g. 45, Molėtai, III aukštas) ir paraišką įdėjus į spec. dėžę prie biuro durų, paskambinti 8 683 07866 arba 8 683 07877.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis

nuo 2021.01.25 iki 2021.01.28.

Detalesnė informacija.

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

cv

KVIEČIAME 2021 m. sausio 12 d. 10:00 val.
Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ - KONSULTACIJĄ

dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones.

Daugiau informacijos.

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

šioms kvietimo nr. 10 priemonėms:

● „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3,

● „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas galioja nuo 2020-12-29 iki 2021-02-26

Kvietimo dokumentai čia.

 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis
nuo 2020.12.14 iki 2020.12.17.
Detalesnė informacija čia
 

Kvietimas Nr.9

Kvietimas Nr.9

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS šioms kvietimo nr. 9 priemonėms:

● „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8,

● „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9,

● „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimas galioja nuo 2020-12-08 iki 2021-01-29
Kvietimo dokumentai čia

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis 
nuo  2020.12.01 iki 2020.12.04.
 

Patvirtintas Vietos plėtros strategijos keitimas

Patvirtintas Vietos plėtros strategijos keitimas

2020 m. lapkričio 30 d. buvo gautas raštas Nr. BRK-4536, kuriuo patvirtino Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM patvirtino Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiamės" vietos plėtros strategijosNr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014 – 2020“  (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą.

Su naujausia galiojančia VPS redakcija galite susipažinti čia.

1 2 3 4 ... 29

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2020.11.30)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius