Naujienos

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2021 m. kovo 31 d. 14:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. Detalesnė informacija.

Virtuali konsultacija dėl projektų teikimo

Virtuali konsultacija dėl projektų teikimo

Kviečiame 2021 m. kovo 24 d. 15:00 val.

virtualiai konsultacijai dėl projektų teikimo pagal 11 kvietimo priemones  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Konsultacija vyks per MS Teams platformą.

Nuorodas susitikimui gaus visi užsiregistravę iki kovo 23 d. 17:00 val. čia.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG Valdybos posėdis

nuo 2021.03.18 iki 2021.03.24.

Detalesnė informacija.

 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks rašytinės procedūros būdu nuo 2021.03.10 8:00 iki 2021.03.17 17:00 val. Detalesnė infromacija.

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

šioms kvietimo nr. 11 priemonėms:

● „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3,

● „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimas galioja nuo 2021-03-09 iki 2021-04-30.

Kvietimo dokumentai čia.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas skubus virtualus VVG valdybos posėdis

2021.03.09 15:00 val.  

Detalesnė informacija.

Pasibaigė kvietimas Nr. 10

Pasibaigė kvietimas Nr. 10

2021 m. vasario 26 d. pasibaigė kvietimo Nr. 10 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." 

Kvietimo metu pagal priemones:

  • "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas​“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-3“  gauta 0 paraiškų;
  • „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6“ gauta 1 paraiška.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis

nuo 2021.03.01 iki 2021.03.04.

Detalesnė informacija.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2021 m. vasario 23 d. 16:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. Detalesnė informacija.

Pasibaigė kvietimas Nr. 9

Pasibaigė kvietimas Nr. 9

2021 m. sausio 29 d. pasibaigė kvietimo Nr.9 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." Susidomėjimas šiuo kvietimu didžiulis, sulaukėme rekordiško paraiškų skaičiaus. 

Kvietimo metu pagal priemones:

  • "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“  gauta 14 paraiškų;
  • Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“ gauta 5 paraiškos;
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-10” gauta 3 paraiškos;

Galiojantis kvietimas

Galiojantis kvietimas

Iki 2021 m. vasario 26 d. 15.00 val. galioja KVIETIMAS Nr. 10 teikti vietos projektus pagal primones:

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;
  • „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Daugiau informacijos:

https://www.moletuvvg.lt/pareiskejams/kvietimas_nr_10/

1 2 3 4 ... 30

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius