Naujienos

Pranešame, kad 2016 m. balandžio 29 d. Molėtų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu paskirstytos lėšos 52-iems 2016 metų NVO projektams finansuoti. Paskirstyta  14950 eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Molėtų VVG „Keisdamiesi keičiame“ projektui „Parama Molėtų rajono VVG „Vietos plėtros strategijos 2014-2020 m.“ pradžiai" skirta 550 eurų.  Piniginės lėšos bus skiriamos VVG biuro informacinės lentos pirkimui, komunalinių paslaugų apmokėjimui, spausdinimo ir  transporto išlaidoms, VVG administruojančios grupės mokymams. Plačiau apie projektą skaitykite

VVG tinklo visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

VVG tinklo visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Balandžio 27 dieną Kėdainių raj. Josvainiuose įvyko VVG tinklo visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas, kurio metu patvirtinta veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinkta nauja valdyba ir VVG tinklo pirmininkė. Valdybą sudaro 10 narių, po vieną iš kiekvienos apskrities. Naujosios valdybos atstovai:
1. Alytaus apskrities- Povilas Saulevičius (Varėnos krašto VVG);
2.Kauno apskrities- Janina Augustinavičienė (Kaišiadorių r. VVG );
3. Klaipėdos apskrities- Raimonda Damulienė (VVG „Pajūrio kraštas“);
4. Marijampolės apskrities- Lina Mineikienė (Marijampolės VVG );
5. Panevėžio apskrities- Neringa Čemerienė (Kupiškio r. VVG);
6. Šiaulių apskrities- Romas Kalvatis (VVG „Radviliškio lyderis“);
7. Tauragės- Arūnas Stasiūnas (VVG "Nemunas");
8. Telšių apskrities- Giedrė Kazakevičienė (Plungės r. VVG);
9. Utenos apskrities- Jolita Umbrasienė (Utenos r. VVG);
10. Vilniaus apskrities- Violeta Jankauskienė (Vilniaus r. VVG).
Buvusi pirmininkė Reda Kneizevičienė rinkimuose nedalyvavo. Naująja VVG tinklo pirmininke tapo Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė.
Susirinkime buvo apdovanota VVG tinklo logotipo konkurso nugalėtojas. Juo tapo Ramūnas Zdanavičius. Skatinamuosius prizus laimėjo Kauno ir Trakų VVG atsiųsti logotipai.
Susirinkimas patvirtino 100 eurų nario mokestį bei vyko diskusija dėl VVG tinklo darbo veiklos gerinimo.
Linkime naujai išrinktai valdybai ir pirmininkei sėkmės darbuose.
VVG tinklo informacija

Aktyviai Molėtų bendruomenės teikė paraiškas Nacionalinei paramai gauti

Aktyviai Molėtų bendruomenės teikė paraiškas Nacionalinei paramai gauti

Šiais metais 10 Molėtų rajono bendruomenių (Arnionių bendruomenė, Padvarnių bendruomenė, Verbiškių bendruomenės centras, Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas", Alantos bendruomenės centras, Bekupės bendruomenės centras, Inturkės bendruomenės centras, Kuolakasių kaimo bendruomenė, Mindūnų bendruomenės centras, Kijėlių kaimo bendruomenė)  pateikė paraiškas gauti paramai kaimo bendruomenių veiklai remti. Iš jų:  5 bendruomenės  prašo paramos pagal viešųjų erdvių sutvarkymo sritį;  4 bendruomenės stiprina savo materialinę bazę ir 1 bendruomenė prašo paramos tradiciniam renginiui organizuoti. Plačiau apie surinktas paraiškas skaitykite .

Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų rezultatai

Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų rezultatai

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijaLR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija balandžio 15 d.  paskelbė Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso rezultatus.
Iš viso buvo gauta 835 paraiškos.  Skirta parama 362 projektams.
7 paraiškas pateikė Molėtų rajono bendruomenės: VO „Alantos bendruomenės centras“; VO „Skudutiškio bendruomenės centras“; VO „Balninkų bendruomenės centras“; VO „Joniškio bendruomenės centras" VO „Naujasodžio kaimo bendruomenė“; VO „Verbiškių bendruomenės centras“; Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“.

Finansavimas skirtas keturioms projektinėms iniciatyvoms Molėtų rajone įgyvendinti:

Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Balų vidurkis Skiriama suma, Eur
Visuomeninė organizacija „Verbiškių bendruomenės centras Aktyvus kaimas 71,00 4051
Visuomeninė organizacija „Alantos bendruomenės centras“ Kartų pynė 64,50 8175
Visuomeninė organizacija „Balninkų bendruomenės centras“ Būkime kartu puoselėdami kultūrines etnines tradicijas 57,50 5030
Visuomeninė organizacija „Skudutiškio bendruomenės centras Kartų bendravimas Skudutiškio bendruomenėje 54,50 8892

Sveikiname gavusias paramą bendruomenes ir linkime sėkmės įgyvendinant projektus!

Daugiau apie konkurso rezultatus skaitykite socmin.lt  puslapyje.

VVG tinklo konkursas logotipui sukurti

VVG tinklo konkursas logotipui sukurti

       Kviečiame sudalyvauti VVG tinklo paskelbtame konkurse VVG tinklo logotipui sukurti.

Logotipo konkursas susideda iš 2 etapų: pirmajame etape konkursą organizuoja kiekviena vietos veiklos grupė ir iki trijų logotipo projektų siunčia antram konkurso etapui; antrasis konkurso etapas – logotipo konkursas tęsiamas VVG tinkle ir renkamas nugalėtojas iš visų VVG atsiųstų nugalėtojų logotipų.

Logotipas turi būti originalus ir tik dalyvio (arba dalyvių kolektyvo) sukurtas kūrinys. Užrašas (pageidaujamas pilnas pavadinimas) gali būti nebūtinai standartiniu šriftu, bet piešiniais ar kitais grafiniais elementais.
Logotipas turėtų būti informatyvus, aiškus ir įsimenantis. Pateikiamas 2 būdais: spalvinis ir juodai-baltas, EPS ar CDR formatu ir PDF, JPEG, PNG formatais.
Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 skirtingus logotipų variantus. Skirtingais variantais laikomi iš pažiūros skirtingi logotipai.

Pirmojo konkurso etapo metu dalyviai logotipus pateikia iki 2016 m. balandžio 1 d. elektroniniu paštu moletuvvg@gmail.com
Siunčiant konkursinius darbus reikia nurodyti savo vardą, pavardę bei telefono numerį ir el. paštą.
Antrojo konkurso etapo metu kiekviena VVG iki trijų logotipų pateikia elektroniniu paštu vvgtinklas@gmail.com nurodant temą „logotipo konkursas“ iki 2016 m. balandžio 10 d.

Logotipas tvirtinamas visuotiniame susirinkime. Susirinkimo metu apdovanojamas konkurso nugalėtojas. Piniginis prizas nugalėtojui - 200 Eurų. VVG tinklo valdyba išrenka du po 50 eurų paskatinamuosius prizus.

VVG tinklo valdybos ištrinkti konkurso nugalėtojai bus skelbiami iki 2016 m. gegužės 1 d.

 

2 % parama

2 % parama

Kviečiame pasinaudoti galimybe paremti mūsų asociacijos veiklą pervedant iki 2 % pajamų mokesčio, sumokėto valstybei. Plačiau skaitykite

Įvykusi vaizdo konferencija

Įvykusi vaizdo konferencija 2016.03.18

        Šiandien Žemės ūkio ministerija ir Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Centras) vietos veiklos grupėms tiesiogiai transliavo vaizdo konferenciją apie nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklių pasikeitimus. Konferencijos vaizdo įrašą ir pranešimą galite rasti Centro tinklalapyje  

Prašymas dėl patvirtinimo

Prašymas dėl patvirtinimo 2016.03.14

     Bendruomenėms, tiekiant paraiškas  paramai gauti pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles,  reikia pridėti VVG raštą, kuriuo būtų patvirtinta, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos lėšų.  Norime informuoti jog, bendruomenės  turi pateikti  prašymą  dėl patvirtinimo, kuriame būtų pateikta  tokia informacija iš paraiškos:

  • projekto pavadinimas
  • projekto veikla
  • projekto tikslas ir uždaviniai
  • planuojamos projekto išlaidos

Prašymą (originalą) galite pateikti  asmeniškai adresu: Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“, Vilniaus g.45, Molėtai, paštu arba  el. paštu moletuvvg@gmail.com .

Priminimas dėl užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal Molėtų r. VVG "Keisdamiesi keičiame" VVG „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija" metinių ataskaitų pateikimo

Priminimas dėl užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal Molėtų r. VVG "Keisdamiesi keičiame" VVG „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija" metinių ataskaitų pateikimo 2016.03.14

    Molėtų r. VVG primena, kad visi VVG pareiškėjai pagal vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus privalo po vietos projekto pabaigos, kol sueis penkeri metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 keturis mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas. 

 Ataskaitos forma rasite čia.

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos adresu; Vilniaus g. 45, Molėtai, 33102,  darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. 

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis VVG svetainėje pateiktais kontaktais. 

Taip pat primename, kad paramos gavėjai, kurie dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos investicinėse priemonėse, turi pateikti užbaigtų projektų metines ataskaitas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA), per informacinę sistemą ŽŪMIS iki balandžio 30 d. Daugiau informacijos rasite NMA internetinėje svetainėje

Kvietimas į seminarą

Kvietimas į seminarą 2016.03.14

                Kovo 18 d., penktadienį, 13 val. Žemės ūkio ministerija ir Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Centras) kaimo bendruomeninių organizacijų atstovus kviečia į seminarą Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2016 metais“. Plačiau skaitykite

 

2016 metų projektų atrankos konkursas

2016 metų projektų atrankos konkursas 2016.03.09

Molėtų rajono savivaldybė skelbia rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų 2016 metų projektų atrankos konkursą. Paraiškos priimamos iki kovo 31 dienos. Plačiau skaitykite www.moletai.lt 

1 ... 18 19 20 21 22 ... 25

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Renginių kalendorius