Naujienos

Dalyvaujame Vietos veiklos grupių tinklo veiklose

Dalyvaujame Vietos veiklos grupių tinklo veiklose

Sausio 28 d. vyko visų Lietuvos kaimiškųjų vietos veiklos grupių (VVG) tinklo virualus susitikimas, kuriame svečiavosi ir Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis. 

Išsamiau skaitykite čia.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

nuo 2022.01.24 iki 2022.01.27.

Detalesnė informacija.

Šiandien, sausio 21 d., VVG administracija dirba nuotoliu.

Pasibaigė kvietimas Nr. 13

Pasibaigė kvietimas Nr. 13

2022 m. sausio 14 d. pasibaigė kvietimo Nr.13 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m."

Kvietimo metu gavome 8 paraiškas pagal priemones:

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-3“ gauta 1 paraiška;
  • „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 gauta 2 paraškos;
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-10” gauta 5 paraiškos.

Prasideda 14 kvietimas teikti vietos projektus

Prasideda 14 kvietimas teikti vietos projektus

pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“.

Kvietimas galioja nuo nuo 2022 m. sausio 10 d. 8:00 val. iki 2022 m. vasario 28 d. 15:00 val.

Kvietimo dokumentai čia.

2022 metais numatomi kvietimai teikti vietos projektus:

2022 metais numatomi kvietimai teikti vietos projektus:

14 kvietimas priemonei „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 (kvietimas numatomas nuo 2022.01.10 iki 2022.02.28);

15 kvietimas visoms likusioms lėšoms 2-ojo prioriteto priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-8; LEADER-19.2-SAVA-9; LEADER-19.2–SAVA-10; LEADER-19.2-SAVA-3, jeigu tokių bus (kvietimas numatomas nuo 2022-04-01 iki 2022-05-06) - kvietimas vyks, jeigu bus likę lėšų likučių kurioms nors iš šių priemonių;

16 kvietimas priemonei  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8-EURI (kvietimas numatomas nuo 2022-07-01 iki 2022-08-05).

Taip pat primename, kad šiuo metu dar galioja (iki sausio 14 d.) 13 kvietimas.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

2021.12.14 nuo 16:00 val.

Detalesnė informacija.

Kvietimas teikti vietos projektus

Kvietimas teikti vietos projektus

Skelbiamas kvietimas Nr. 13 teikti vietos projektus pagal priemones:

 

  •    „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;
  •    „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;
  •    „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimas galioja nuo nuo 2021 m. gruodžio 7 d. 8:00 val. iki 2022 m. sausio 14 d. 15:00 val.

Kvietimo dokumentai

Informacija apie kvietimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.):
1. El. paštu: moletuvvg@gmail.com.
2 Telefonais: 8-383 51061, +370 683 07866 (administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė), +370 683 07877 (administratorė Janina Leišienė).


 

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

nuo 2021.11.29 iki 2021.12.03.

Detalesnė informacija.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose".

Plačiau skaitykite.

1 2 3 4 5 ... 33

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Kovo 16 d. įvyko mokymai „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“. Buvo aptarta pažangaus (sumanaus) kaimo vizija ir kontekstas, darbo grupėse išgryninta Molėtų rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenių problematika bei ieškoma kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų inovatyvumo mūsų rajono teritorijoje. Susirinkę dalyviai kūrė inovatyvias idėjas, kurios bus nagrinėjamos kitoje mokymų dalyje.

Utenos apskrities VVG susitikimas

Utenos apskrities VVG susitikimas

Dėl sudėtingos pandeminės situacijos ir darbų gausos,

2022 m. vasario 22 d. vyko nuotolinis Utenos apskrities VVG susitikimas.

Aptartos VVG aktualijos besirengiant parengiamąjai apramai, sumanių kaimų planų rengimui.

Pasidalinta naujienomis ir kaip kam sekasi.

Kitas susitikimas sutartas kovo 22 d. Ignalinoje.

Renginių kalendorius