Naujienos

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

šioms kvietimo nr. 11 priemonėms:

● „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3,

● „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimas galioja nuo 2021-03-09 iki 2021-04-30.

Kvietimo dokumentai čia.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas skubus virtualus VVG valdybos posėdis

2021.03.09 15:00 val.  

Detalesnė informacija.

Pasibaigė kvietimas Nr. 10

Pasibaigė kvietimas Nr. 10

2021 m. vasario 26 d. pasibaigė kvietimo Nr. 10 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." 

Kvietimo metu pagal priemones:

  • "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas​“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-3“  gauta 0 paraiškų;
  • „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6“ gauta 1 paraiška.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis

nuo 2021.03.01 iki 2021.03.04.

Detalesnė informacija.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2021 m. vasario 23 d. 16:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. Detalesnė informacija.

Pasibaigė kvietimas Nr. 9

Pasibaigė kvietimas Nr. 9

2021 m. sausio 29 d. pasibaigė kvietimo Nr.9 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." Susidomėjimas šiuo kvietimu didžiulis, sulaukėme rekordiško paraiškų skaičiaus. 

Kvietimo metu pagal priemones:

  • "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“  gauta 14 paraiškų;
  • Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“ gauta 5 paraiškos;
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-10” gauta 3 paraiškos;

Galiojantis kvietimas

Galiojantis kvietimas

Iki 2021 m. vasario 26 d. 15.00 val. galioja KVIETIMAS Nr. 10 teikti vietos projektus pagal primones:

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;
  • „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Daugiau informacijos:

https://www.moletuvvg.lt/pareiskejams/kvietimas_nr_10/

PLANUOJANTIEMS TEIKTI PARAIŠKAS!

PLANUOJANTIEMS TEIKTI PARAIŠKAS!

2020 m. sausio 29 d. 15:00 val. baigiasi 9 kvietimas teikti vietos projektus pagal priemones http://tiny.lt/bv72kxf
Paraiškos priimamos:
- siunčiant registruotu paštu (adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai)
arba
- galima atnešti į VVG biurą (Vilniaus g. 45, Molėtai, III aukštas) ir paraišką įdėjus į spec. dėžę prie biuro durų, paskambinti 8 683 07866 arba 8 683 07877.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis

nuo 2021.01.25 iki 2021.01.28.

Detalesnė informacija.

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

cv

KVIEČIAME 2021 m. sausio 12 d. 10:00 val.
Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ - KONSULTACIJĄ

dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones.

Daugiau informacijos.

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

šioms kvietimo nr. 10 priemonėms:

● „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3,

● „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas galioja nuo 2020-12-29 iki 2021-02-26

Kvietimo dokumentai čia.

 

1 2 3 4 5 ... 30

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose". Plačiau skaitykite.

 

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Spalio 6 – 7 dienomis Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (Molėtų rajono VVG) pirmininkė Vaida Saugūnienė ir administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė dalyvavo Kaune vykusioje tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) konferencijoje „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“

Skaityti plačiau.

Renginių kalendorius