Naujienos

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis
nuo 2020.12.14 iki 2020.12.17.
Detalesnė informacija čia
 

Kvietimas Nr.9

Kvietimas Nr.9

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS šioms kvietimo nr. 9 priemonėms:

● „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8,

● „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9,

● „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimas galioja nuo 2020-12-08 iki 2021-01-29
Kvietimo dokumentai čia

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis 
nuo  2020.12.01 iki 2020.12.04.
 

Patvirtintas Vietos plėtros strategijos keitimas

Patvirtintas Vietos plėtros strategijos keitimas

2020 m. lapkričio 30 d. buvo gautas raštas Nr. BRK-4536, kuriuo patvirtino Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM patvirtino Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiamės" vietos plėtros strategijosNr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014 – 2020“  (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą.

Su naujausia galiojančia VPS redakcija galite susipažinti čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdis kuris vyks rašytinės procedūros būdu nuo 2020.11.17 8:00 val. iki 2020.11.19 16:00 val. Detalesnė informacija.

Dėl VVG darbo nuotoliu

Dėl VVG darbo nuotoliu

 

Atsižvelgiant į visoje šalyje ir Molėtų rajone susidariusią situaciją dėl Covid-19,

Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" administracija nuo lapkričio 3 d. 

pradeda darbą nuotoliniu būdu, biure lankytojai ir skambučiai nepriimami. 

Dėl reikalingų dokumentų pateikimo ar kitais su VVG veikla susijusiais klausimais prašome kreiptis bendruoju el.paštu moletuvvg@gmail.com arba mobiliaisiais telefonais:

+370 683 07866 - administaravimo vadovė Dalia Mikelinskienė ;

+370 683 07877 - administratorė Janina Leišienė;

+370 683 07878 - finansininkė Eglė Skardytė.

 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

 

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

nuo 2020-10-30 14:30 val. iki 2020-11-04 15:00 val.

Detalesnė informacija.

Bijutiškio bendruomenės centrui - LR Žemės ūkio ministerijos parama

Bijutiškio bendruomenės centrui - LR Žemės ūkio ministerijos parama

Bijutiškio kaimas įsikūręs prie gražaus Stirnos ežero. Daugelį metų  vietinė bendruomenė naudojosi vandens teikiamais malonumais, netrukdomai pasirinkdami ilsėtis ir maudytis  patogias pakrantes. Šios galimybės kaimo bendruomenė neteko, nes visa žemė prie ežero - privatizuota. Buvo ieškoma būdų įsirengti poilsio zoną valstybiniame sklype, tačiau šis buvo visiškai nepritaikytas poilsiui dėl stataus kranto. Vienintele išeitimi tapo -  lieptas su aikštele vandenyje.
Šių metų vasario mėnesį Bijutiškio bendruomenės centras pateikė  paraišką nacionalinei paramai gauti. Dideliam bendruomenės džiaugsmui,  projektas buvo pripažintas tinkamu finansuoti ir jo įgyvendinimui suteikta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos finansinė parama.

Pradėti darbai - išvalytas ežero dugnas palei krantą, sutvarkytas ir apželdintas takas. Šiuo metu jau yra pontoninis lieptas su  aikštele, kurį  įrengė „ UAB AV PROJECTS“. Taip, kažkada apleistas takelis ir status skardis, tapo nauja vieša erdve poilsiui.   

Bedruomenės centras dėkoja bijutiškiečiams, tvarkiusiems pakrantę, valiusiems ežero dugną. Nuoširdus ačiū tariamas rėmėjams - Molėtų savivaldybės administracijai, Petrui Čimbarui, Skirmantei ir Petrui Masiulioniams, Dovydui Deveikiui, Mantui Čimbarui. 

Bijutiškio bendruomenės centras ir vietos bendruomenė dėkingi visiems, padėjusiems ir patikėjusiems.

       

Bijutiškio bendruomenės centro informacija  ​ 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

nuo 2020-10-21 14:00 val. iki 2020-10-27 15:00 val.

Detalesnė informacija.

Kviečiame dalyvauti

Kviečiame dalyvauti

Registracija el.p. moletuvvg@gmail.com arba tel. 8383 51061.

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Rugsėjo 29 d. Molėtų r. atstovai kartu su partneriais iš Prienų, Telšių ir Joniškio rajonų dalyvavome dar viename šauniame projekto "Kartos kartu" renginyje. Šįkart mokėmės fotografijos gudrybių ir praktikavomės pažindami Balbieriškį (Prienų r.) bei jo apylinkes. Fotografijos mokė fotografė Moonika Pociūtė. Taip pat savo patirtimi fotografuojant dalijosi vietos bednruomenės narys Gintautas Pikas, jam kompaniją palaikė kolega iš Joniškio rajono.

Primename, kad tai viena iš  teritorinio bendradarbiavimo tarp Joniškio r. partnerystės, Molėtų r., Prienų r. ir Telšių r. VVG projekto "Kartos kartu", veiklų.

Projekto tikslas - aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant į 33 projekto renginius ne mažiau nei 1206 dalyvius. Į visas projekto veiklas planuojama įtraukti bent po vieną jaunimo atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos. Projekto veiklomis skatinamas kultūros ir krašto savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas bei kartų bendravimas.

        

 

1 2 3 4 5 ... 29

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius