Naujienos

PLANUOJANTIEMS TEIKTI PARAIŠKAS!

PLANUOJANTIEMS TEIKTI PARAIŠKAS!

2020 m. sausio 29 d. 15:00 val. baigiasi 9 kvietimas teikti vietos projektus pagal priemones http://tiny.lt/bv72kxf
Paraiškos priimamos:
- siunčiant registruotu paštu (adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai)
arba
- galima atnešti į VVG biurą (Vilniaus g. 45, Molėtai, III aukštas) ir paraišką įdėjus į spec. dėžę prie biuro durų, paskambinti 8 683 07866 arba 8 683 07877.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis

nuo 2021.01.25 iki 2021.01.28.

Detalesnė informacija.

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

cv

KVIEČIAME 2021 m. sausio 12 d. 10:00 val.
Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ - KONSULTACIJĄ

dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones.

Daugiau informacijos.

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

šioms kvietimo nr. 10 priemonėms:

● „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3,

● „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas galioja nuo 2020-12-29 iki 2021-02-26

Kvietimo dokumentai čia.

 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis
nuo 2020.12.14 iki 2020.12.17.
Detalesnė informacija čia
 

Kvietimas Nr.9

Kvietimas Nr.9

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTUS šioms kvietimo nr. 9 priemonėms:

● „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8,

● „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9,

● „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimas galioja nuo 2020-12-08 iki 2021-01-29
Kvietimo dokumentai čia

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis 
nuo  2020.12.01 iki 2020.12.04.
 

Patvirtintas Vietos plėtros strategijos keitimas

Patvirtintas Vietos plėtros strategijos keitimas

2020 m. lapkričio 30 d. buvo gautas raštas Nr. BRK-4536, kuriuo patvirtino Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM patvirtino Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiamės" vietos plėtros strategijosNr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014 – 2020“  (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą.

Su naujausia galiojančia VPS redakcija galite susipažinti čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdis kuris vyks rašytinės procedūros būdu nuo 2020.11.17 8:00 val. iki 2020.11.19 16:00 val. Detalesnė informacija.

Dėl VVG darbo nuotoliu

Dėl VVG darbo nuotoliu

 

Atsižvelgiant į visoje šalyje ir Molėtų rajone susidariusią situaciją dėl Covid-19,

Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" administracija nuo lapkričio 3 d. 

pradeda darbą nuotoliniu būdu, biure lankytojai ir skambučiai nepriimami. 

Dėl reikalingų dokumentų pateikimo ar kitais su VVG veikla susijusiais klausimais prašome kreiptis bendruoju el.paštu moletuvvg@gmail.com arba mobiliaisiais telefonais:

+370 683 07866 - administaravimo vadovė Dalia Mikelinskienė ;

+370 683 07877 - administratorė Janina Leišienė;

+370 683 07878 - finansininkė Eglė Skardytė.

 

1 2 3 4 5 ... 30

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius