Naujienos

VVG tinklo konferencija

VVG tinklo konferencija

Rugsėjo 17 - 18 d. Birštone vyko Vietos veiklos grupių tinklo konferencija "LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis" bei tinklo visuotinis narių susirinkimas. Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupių (toliau - VVG) atstovai kone iš visos Lietuvos. Molėtų r. VVG atstovavo administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė ir administratorė Janina Leišienė.

Konferenciją pradėjo VVG tinklo, vienijančio 49 vietos veiklos grupes, pirmininkė Kristina Švedaitė pranešimu „Tu esi galimybė!“  ir pakvietė visus kurti ateities Lietuvą, savo kraštą, kuriame būtų gera gyventi. Konferencijos metu pranešimus taip pat: Jolita Umbrasienė, Utenos r. VVG pirmininkė - "Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos r. VVG patirtis", Herieta Miliauskienė, Alytaus r. VVG konsultantė-lektorė - „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“, Auksė Lebeckienė, Kaišiadorių r. VVG projekto administratorė  - "Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.“,   Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė - "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinis pažangos vertinimas" ir  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą.

Turiningi ir įkvepiantys pranešimai, diskusijos, pokalbiai su kolegomis iš kitų VVG papildė žinių ir įkvėpimo bagažą bei motyvavo su dar didesniu užsidegimu tęsti prasmingus darbus.

     

Daugiau akimirkų iš renginio  VVG tinklo naujame internetiniame puslapyje https://www.leadertinklas.lt/naujienos/ ir https://www.facebook.com/vvgtinklas

Renginio video: https://www.facebook.com/watch/?v=799456937479106&extid=2noIn8VKVBgbW2R6

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius