Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 12

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 12

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros projektų atrankos komiteto nutariamoji dalis 

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 10

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 10

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

2021 m. birželio 3 d. gautas pareiškėjo VšĮ "Sodela" raštas Dėl projekto "Alantos vaisių surinkmo paslaugų centras" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-DJ-10-01-2021 paraiškos atsiėmimo. Ši VP paraiška nebevertinama. Daugiau paraiškų šiame kvietime negauta

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 9

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 9

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Projektų pateiktų pagal priemones "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10  tvirtinimas
Projektų pateiktų pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 tvirtinimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 8

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 8

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Pagal VPS priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" Nr. LEADER-19.2.SAVA-3 pateiktų projektų tvirtinimas:
Pagal VPS priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" Nr. LEADER-19.2 - SAVA-5 pateiktų projektų tvirtinimas:

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 7

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Pagal priemonę "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą" kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Pagal priemonę "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą" kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-7
VVG pirmininko įsakymas, patvirtinantis vietos projektų atrankos komiteto posėdžio sprendimą

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 4

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 4

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų atrankos vertinimo suvestinė "VP paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas" (2019-04-19)
2019 m. rugsėjo 13 d. gautas pareiškėjo Visuomeninės organizacijos "Inturkės bendruomenės centras" raštas dėl vietos projekto paraiškos Nr. MOLĖ-LEADER-6B-IS-4-2-2019" atsiėmimo. Vadovaujantis pareiškėjo prašymu, nutraukiamas šios paraiškos vertinimas ir administravimas. 
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-5
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas, kodas LEADER-19.2-SAVA-7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros atrankos komiteto sprendimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 2

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 2

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

2018 m. gruodžio 28 d. gautas pareiškėjo Tradicinio amatų centro "Meniškas kaimas" raštas "Dėl projekto "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-2-2018 paraiškos atsiėmimo. Ši VP paraiška nebevertinama. 
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė  pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas", kodas LEADER-19.2.-SAVA-5

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros atrankos komiteto sprendimas
1 2

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose". Plačiau skaitykite.

 

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Spalio 6 – 7 dienomis Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (Molėtų rajono VVG) pirmininkė Vaida Saugūnienė ir administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė dalyvavo Kaune vykusioje tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) konferencijoje „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“

Skaityti plačiau.

Renginių kalendorius