Susitikimas su Sidabrinių kaimo gyventojais

2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose".

Mokymus vedė Rūta Globytė, ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, advokatė, pastaruosius penkerius metus dirbanti darbo teisės srityje.

Dalyviai - potenciaūs vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai - turėjo galimybę išgirsti ne tik teorinius darbo vietų administravimo aspektus, bet ir praktinius pavyzdžius bei patarimus iš lektorės bei jos kolegų darbo praktikos, užduoti konkrečius klausimus.

Mokymų pabaigoje dalyvius aplankė ir apie subsidijavimo programas įdarbinant registruotus bedarbius papasakojo Užimtumo tarnybos Molėtų skyriaus vedėjas Rimvydas Kazlas ir paslaugų darbdaviams konsultantė Meilė Narušienė. Taip pat, informacija apie Molėtų rajono savivaldybės finansuojamą mokyklinio amžiaus jaunimo trumpalaikį įdarbinimą vasaros atostogų metu pasidalino jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Mečiukonienė.

Mokymų dienotvarkė ir akimirkos iš mokymų:

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Spalio 6 – 7 dienomis Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (Molėtų rajono VVG) pirmininkė Vaida Saugūnienė ir administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė dalyvavo Kaune vykusioje tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) konferencijoje „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“

Skaityti plačiau.

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 8 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 8 vietos projektas 2020.12.22

2020 m. gruodžio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-506 patvirtintas Kvietimo Nr.8 VšĮ „Stipri šeima“ pateiktas socialinio verslo projektas "Edukacinio centro, skirto Molėtų rajono šeimoms, kūrimasNr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-8-2-2020/42VS-PV-20-1-09235-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" skiriama iki 116 958,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 99 414,30 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 17 543,70 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. Plačiau apie projektą skaitykite 

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2020.12.15

 2020 m. gruodžio 15 d. įvyko nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones", kurio metu buvo pristatytos Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ kvietimo Nr. 9 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones: Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Džiaugiamės šiuolaikinių technologijų pritaikymu viešinant finansavimo galimybes ir bendraujant su potencialiais pareiškėjais laikantis karantino taisyklių.

Patvirtintas kvietimo Nr. 8 vietos projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 8 vietos projektas

2020 m. rugsėjo 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-420 patvirtintas Kvietimo Nr.8 Asociacijos „SPRENDIMAI ŠIANDIEN“ pateiktas mokymų projektas "Drąsa kurti ir veikti" Nr. MOLĖ-LEADER-1C-M-8-1-2020/42VS-PV-20-1-08372-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" skiriama iki 7005,00 dydžio parama su 100 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 5954,25 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 1050,75 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. Plačiau apie projektą skaitykite 

Dalyvavome VVG tinklo konferencijoje ir visuotiniame susirinkime

Dalyvavome VVG tinklo konferencijoje ir visuotiniame susirinkime

Rugsėjo 17 - 18 d. Birštone vyko Vietos veiklos grupių tinklo konferencija "LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis" bei tinklo visuotinis narių susirinkimas. Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupių (toliau - VVG) atstovai kone iš visos Lietuvos. Molėtų r. VVG atstovavo administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė ir administratorė Janina Leišienė.

Konferenciją pradėjo VVG tinklo, vienijančio 49 vietos veiklos grupes, pirmininkė Kristina Švedaitė pranešimu „Tu esi galimybė!“  ir pakvietė visus kurti ateities Lietuvą, savo kraštą, kuriame būtų gera gyventi. Konferencijos metu pranešimus taip pat: Jolita Umbrasienė, Utenos r. VVG pirmininkė - "Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos r. VVG patirtis", Herieta Miliauskienė, Alytaus r. VVG konsultantė-lektorė - „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“, Auksė Lebeckienė, Kaišiadorių r. VVG projekto administratorė  - "Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.“,   Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė - "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinis pažangos vertinimas" ir  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą.

Turiningi ir įkvepiantys pranešimai, diskusijos, pokalbiai su kolegomis iš kitų VVG papildė žinių ir įkvėpimo bagažą bei motyvavo su dar didesniu užsidegimu tęsti prasmingus darbus.

  Daugiau akimirkų iš renginio  VVG tinklo naujame internetiniame puslapyje https://www.leadertinklas.lt/naujienos/ ir https://www.facebook.com/vvgtinklas

Renginio video: https://www.facebook.com/watch/?v=799456937479106&extid=2noIn8VKVBgbW2R6

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams. 2020.09.14

Rugsėjo 14 d. vyko mokymai potencialiems pareiškėjams „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".

Mokymus vedė lektoriai: Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė, Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.

Mokymų metu sudalyviais angrinėtos tokios temos kaip: vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ nauda regiono ekonomikai ir vietos verslininkams, regioninių (vietos) produktų svarbiausi kūrimo principai, Aukštaitijos tapatumo svarbiausi bruožai ir regioninių produktų kūrimo geroji patirtis, regioninių (vietos) produktų aktualizavimo ir komercinimo galimybės, vietos maisto produktų rinkodaros komplekso kūrimas atsižvelgiant į besikeičiančius klientų poreikius ir panaudojant tinklaveikos kūrimo galimybes, bendradarbiavimo tarp vietos maisto produktų grandinių „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas siekiant patikimai aptarnauti vietos maisto rinką. Vietos maisto sistemų kūrimo geroji patirtis. Taip pat mokymų dalyviai atliko praktines užduotis.
Akimirkos iš mokymų:
   
Molėtų r. VVG informacija
 

Patvirtintas paskutinis kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas paskutinis kvietimo Nr. 7 vietos projektas 2020.08.06

2020 m. rugpjūčio 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-346 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Viešosios įstaigos „Bendrystės centras“ pateiktas projektas "Renkuosi būti sveikas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-SI-7-3-2020/42VS-PV-20-1-05513-PR001.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“. Skiriama iki 15 060,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 12 801,00 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 259,00 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. Plačiau apie projektą skaitykite 

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

1 2 3 ... 6

Strategija

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose".

Mokymus vedė Rūta Globytė, ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, advokatė, pastaruosius penkerius metus dirbanti darbo teisės srityje.

Dalyviai - potenciaūs vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai - turėjo galimybę išgirsti ne tik teorinius darbo vietų administravimo aspektus, bet ir praktinius pavyzdžius bei patarimus iš lektorės bei jos kolegų darbo praktikos, užduoti konkrečius klausimus.

Mokymų pabaigoje dalyvius aplankė ir apie subsidijavimo programas įdarbinant registruotus bedarbius papasakojo Užimtumo tarnybos Molėtų skyriaus vedėjas Rimvydas Kazlas ir paslaugų darbdaviams konsultantė Meilė Narušienė. Taip pat, informacija apie Molėtų rajono savivaldybės finansuojamą mokyklinio amžiaus jaunimo trumpalaikį įdarbinimą vasaros atostogų metu pasidalino jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Mečiukonienė.

Mokymų dienotvarkė ir akimirkos iš mokymų:

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Spalio 6 – 7 dienomis Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (Molėtų rajono VVG) pirmininkė Vaida Saugūnienė ir administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė dalyvavo Kaune vykusioje tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) konferencijoje „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“

Skaityti plačiau.

Renginių kalendorius