Susitikimas su Sidabrinių kaimo gyventojais

2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Kovo 16 d. įvyko mokymai „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“. Buvo aptarta pažangaus (sumanaus) kaimo vizija ir kontekstas, darbo grupėse išgryninta Molėtų rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenių problematika bei ieškoma kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų inovatyvumo mūsų rajono teritorijoje. Susirinkę dalyviai kūrė inovatyvias idėjas, kurios bus nagrinėjamos kitoje mokymų dalyje.

Utenos apskrities VVG susitikimas

Utenos apskrities VVG susitikimas

Dėl sudėtingos pandeminės situacijos ir darbų gausos,

2022 m. vasario 22 d. vyko nuotolinis Utenos apskrities VVG susitikimas.

Aptartos VVG aktualijos besirengiant parengiamąjai apramai, sumanių kaimų planų rengimui.

Pasidalinta naujienomis ir kaip kam sekasi.

Kitas susitikimas sutartas kovo 22 d. Ignalinoje.

Dalyvaujame Vietos veiklos grupių tinklo veiklose

Dalyvaujame Vietos veiklos grupių tinklo veiklose

Sausio 28 d. vyko visų Lietuvos kaimiškųjų vietos veiklos grupių (VVG) tinklo virualus susitikimas, kuriame svečiavosi ir Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis. Susitikimo metu buvo diskutuota apie parengiamosios paramos ir būsimų naujojo laikotarpio strategijų reikalavimus, sumanių kaimų priemonę ir šiemet jau parasidėjusius pereinamojo laikotarpio iššūkius. Po diskusijų, VVG tinklo adminisratorė Eglė pasidalino Gmail patogesnio naudojimo gudrybėmis įgalinant etikečių funkciją. O Ukmergės r. VVG VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė pristatė jų teritorijoje įgyvendinamą socialinio verslo pavyzdinį projektą „VŠĮ „Užimtumo namai“ socialinio verslo plėtra“. Su šiuo projektu galite susipažinti ir jūs trumpame video.

Utenos regiono VVG susitikimas

Utenos regiono VVG susitikimas

2022 m. sausio 18 d. Utenoje vyko apskrities VVG susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptartos parengiamosios paramos taisyklių, sumanių kaimų, socialinių verslų gairių aktualijos.

Parengtas 8 punktų minėtomis temomis pasiūlymas VVG tinkluinuo nuo visų Utenos apskrites VVG. 

Taip pat, aptarti rūpesčiai, kylantys klausimai bei pasidalinta džiaugsmais. Sutarta toliau reguliariai daryti Utenos apskrites VVG susitikimus. 

Artimiausias suplanuotas vasario 22 d. Molėtuose arba nuotoliu, priklausomai nuo pandeminės situacijos.

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais ir ateities planai

2021 -ųjų metų pradžia buvo gana intensyvi: sausio pabaigoje pasibaigusiam 9 kvietimui buvo gautos 22 vietos projektų paraiškos, vasario pabaigoje pasibaigusiam 10 kvietimui buvo gauta dar 1 paraiška. Taip pat įvyko 11 ir 12 kvietimai teikti vietos projektus, kurių metu buvo pateiktos dar 6 vietos projektų paraiškos. Taigi, viso per metus buvo surinkta 29 vietos projektų paraiškos.  Plačiau.

Patvirtinti Kvietimo Nr.9 ir Kvietimo Nr. 12 projektai

Patvirtinti Kvietimo Nr.9 ir Kvietimo Nr. 12 projektai

2021 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-403 patvirtinti:

  • Kvietimo Nr.9 Juozo Saukaičio pateiktas vietos projektas "Naujo verslo steigimas Molėtų VVG teritorijoje" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-17-2021/42VS-PV-21-1-00996-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę “Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 skiriama iki 52 595,00 Eur dydžio parama su 70 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 44 705,75 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 7 889,25 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. Plačiau apie projektą skaitykite 
  • Kvietimo Nr.12 Sodela VšĮ pateiktas vietos projektas "Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų centras" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DJ-12-1-2021/42VS-PV-21-1-08078-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 skiriama iki 46 530,00 Eur dydžio parama su 95 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 39 550,50 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 6 979,50 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. Plačiau apie projektą skaitykite

 

 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose". Plačiau skaitykite.

 

Seminaras „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“

Seminaras „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“

Spalio 12 d. Inturkėje (Molėtų r.) Molėtų r. VVG pirmininkė, admisnitravimo vadovė ir admisnitratorė dalyvavo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (Litfood) organizuotame seminare „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“. Seminaro metu buvo gilinamasi į kaimo bendruomenių problemas, jų sprendimo variantus, motyvaciją ir galimybes. Taip pat, seminaro dalyviai ne tik iš Molėtų, bet ir iš Ignalinos, Širvintų, Švenčionių, Anykčių, Ukmergės ir Vilniaus rajonų aplankė Inturkės, Mindūnų ir Alantos bendruomenių centrų įgyvendinamus arba jau įgyvendintus projektus.

Nuotraukos renginio organizatorių.

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Spalio 6 – 7 dienomis Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (Molėtų rajono VVG) pirmininkė Vaida Saugūnienė ir administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė dalyvavo Kaune vykusioje tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) konferencijoje „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“

Skaityti plačiau.

Konferencija "Iššūkiai ir galimybės įgyvendinant Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ teritorijos strategiją 2014-2020 m.“

Konferencija "Iššūkiai ir galimybės įgyvendinant Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ teritorijos strategiją 2014-2020 m.“

Rugsėjo 14 d. VšĮ "Teatriukas" Scenoje D, Drąsių kaime (Molėtų r.). įvyko Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" (toliau (Molėtų r. VVG) konferencijos "Iššūkiai ir galimybės įgyvendinant Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ teritorijos strategiją 2014-2020 m.“.
Konferencijos dalyvius pasveikino Molėtų r. VVG pirmininkė Vaida Saugūnienė bei Molėtų rajono meras Saulius Jauneika. 
 

Dalyvaujame Vietos veiklos grupių tinklo renginiuose

Dalyvaujame Vietos veiklos grupių tinklo renginiuose

Rugpjūčio 30 d. Raudondvario dvare (Kauno r.)  Molėtų r. VVG administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė ir administratorė Janina Leišienė dalyvavo vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) organizuotoje konferencijoje "LEADER 2014 - 2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai", kurios popietinėje dalyje taip pat vyko visuotinis VVGT narių susirinkimas. Plačiau skaitykite.

1 2 3 ... 7

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Kovo 16 d. įvyko mokymai „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“. Buvo aptarta pažangaus (sumanaus) kaimo vizija ir kontekstas, darbo grupėse išgryninta Molėtų rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenių problematika bei ieškoma kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų inovatyvumo mūsų rajono teritorijoje. Susirinkę dalyviai kūrė inovatyvias idėjas, kurios bus nagrinėjamos kitoje mokymų dalyje.

Utenos apskrities VVG susitikimas

Utenos apskrities VVG susitikimas

Dėl sudėtingos pandeminės situacijos ir darbų gausos,

2022 m. vasario 22 d. vyko nuotolinis Utenos apskrities VVG susitikimas.

Aptartos VVG aktualijos besirengiant parengiamąjai apramai, sumanių kaimų planų rengimui.

Pasidalinta naujienomis ir kaip kam sekasi.

Kitas susitikimas sutartas kovo 22 d. Ignalinoje.

Renginių kalendorius