Susitikimas su Sidabrinių kaimo gyventojais

2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“
2019.03.23

2019 m. kovo mėn. 23 d. 11 val. Inturkėje VšĮ „Bendrystės centras“ patalpose rinkosi Molėtų rajono bendruomenių atstovai, jaunieji ūkininkai, kaimo turizmo sodybų savininkai, seniūnai, viešųjų įstaigų atstovai, svečiai iš VDU, Ukmergės rajono savivaldybės, Molėtų rajono savivaldybės, Molėtų TVIC, Zarasų rajono vietos veiklos grupės atstovai, verslininkai ir net sporto žurnalistai. Kas sukvietė tokią įvairią svečių grupę į šį susitikimą? Formaliai VVG  kvietimas išsiųstas el. paštu, patalpintas skelbimas socialiniuose tinkluose, apskambinta eilė visuomeninių organizacijų vadovų, parašyti el. laiškai visiems rajono seniūnams ir, žinoma, viešinta puslapyje www.moletuvvg.lt... Na čia, kaip sakoma, jau pasirinkimo ir noro reikalas... Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Tema labai aktuali ne tik Molėtų VVG „Keisdamiesi keičiame“, kuri, įgyvendindama savo strategiją 2014-2020 metams, nusimatė priemonę „Bendradarbiavimas vykdant  regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“  bet ir, aktyvindama kaimo teritorijoje veikiančias NVO, suplanavo sukurti jų darbo dėka 3 naujas darbo vietas vietos gyventojams.  Užduotis nėra paprasta , juk darbo vietas kuria ne VVG, o tie patys kaimo vietovių gyventojai per teikiamus projektus gaunantys savo inovatyvioms idėjoms vietos projektuose ES paramos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas. Paramos intensyvumas šį kartą planuojamas dvejopas t.y. 80 ir 95 proc.. Sąlygos atrodytų labai geros, tačiau ir įsipareigojimai nemenki.  Ne tik sukurti naują darbo vietą  jaunam darbuotojui iki 29 m., bet ir   išlaikyti ją ne mažiau nei 3 kontrolės metus, parengti verslo planą kuriantį tam sąlygas,  bet ir  prisidėti savo piniginėmis lėšomis, savanorišku darbu ar tinkamo partnerio lėšomis ir t.t.. Priemonė turi ne tik skatinti pilietiškumą bendruomenėje,  bet ir stiprinti socialinę ekonomiką, t. y kurti socialinį ar bendruomeninį verslą.  Konferencijoje skambėję pranešimai lietė įvairius šios temos aspektus. Aptarta vietos plėtros strategijos priemonė ir jos ypatumai Violetos Navickienės pranešime. VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas pristatė situaciją ne tik diegiant trumpąsias maisto tiekimo grandines visoje šalyje, bet ir vietinio maisto sistemos sukūrimo teikiamą naudą  vietos gyventojams, tokių sistemų veikimo principus ir praktiką. Jo  pranešimas „ Kaimo bendruomenių veiklos atnaujinimas, kuriant trumpąsias maisto grandines ir formuojant vietos maisto sistemas“ buvo itin aktualus NVO, ketinančioms kurti savo verslą. Pranešime aptarti  galimi vietinio maisto sistemų pavyzdžiai, kurie jau dabar padėtų keisti vietos bendruomenių veiklas iš epizodinių kultūros renginių į bendruomeninį verslą.

Ukmergės rajono vicemerė Klavdija Stepanova pasidalino nepaprastai vertinga praktine savivaldybės darbo patirtimi „Ukmergės rajono savivaldybės ir ūkininkų patirtys diegiant vietinio maisto tiekimo sistemą rajono ikimokyklinėse įstaigose“. Patirtis, kuri skatino kurti vietos ekologinio maisto sistemą, yra, tačiau tai  vis dar nėra išbaigtas receptas kitoms savivaldybėms,  ... Biurokratija ir reikalingos lėšos – dažnai tampa sunkiai įveikiama kliūtimi. Ukmergiškių siekis pasimokyti sutelkto ūkininkų, vietos valdžios ir vartotojų kooperatyvo veikimo vardan vietos gyventojų vaikų sveikatos, vertas ypatingo dėmesio ir pagarbos. Čia labai norėtųsi priminti, kad žmonės ne pagal kalbas, o pagal realius darbus atsirenka grūdus nuo pelų.

 Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas pristatė naują projektą „Baltic sea food“. Yra žinoma Viduržemio jūros mitybos sistema, o kodėl mažai girdime apie Baltijos jūros regiono maistą...Kuo svarbus vietinio maisto pasiekiamumo didinimas tiems, kas juo domisi? Maistas - tokia visiems aktuali tema, kuri gali pateikti įvairiausių idėjų rinkodarai ir ne tik.  Kaip keičiasi keliaujančių po Lietuvą vietinių ir užsienio turistų poreikiai, kaip keičiasi Lietuvos kaimo verslininkų pasiūla... Kodėl taip svarbu kurti kulinarinio paveldo maršrutų žemėlapius? Kodėl prie restoranų atsiranda jų daržai ir sodai? Dar daug įdomių ir naudingų pastebėjimų bendradarbiavimui pateikė prelegentas.

,„Molėtų krašto verslininkų asociacijjos vadovo pavaduotojas Vytis Štelbys  savo pranešime „Kaimo turizmas ir vietos gamintojo produkcija“ ne tik pabandė  išanalizuoti smulkių vietos verslininkų teikiamų maisto produktų kokybę, pasiūlą, apimtis. Situacija nėra gera ir labai dažnai negarantuojanti kokybės ar reikalingų kiekių. Ieškota motyvų, galinčių keisti situaciją. Kad ir ką besakytum, juk yra darbo tam, kas nori, ir jo nėra tam, kam jo visai nesinori... Savo požiūrį Vytis  pateikė per  Gintuko Agurkinio ( apibendrinančio personažo) istoriją, kuri nepaliko abejingų auditorijoje.

Sveikatingumo, judėjimo motyvatorė Vlada Musvydaitė  savo pranešimu „Inovatyvių technologijų taikymas gimtinei pažinti ir bendruomenei telkti“ pasiryžo pateikti receptą, kaip įveikti nenorą, pesimizmą, arba atsakyti į klausimą kaip motyvuoti siekti norimų rezultatų. Vlada Musvydaitė pristatė ateities veiklas Molėtų rajone, Lietuvoje ir Latvijoje, sukurtus savo produktus ir planus įtraukti vietos bendruomenes į  pėsčiųjų žygių maršrutų kūrimą. Ji tiki ir žino, kad taip galima paskatinti vietos gyventojus teikti įvairias paslaugas žygeiviams ir iš to užsidirbti. 

Molėtų VVG nuoširdžiai dėkoja  Inturkės VšĮ „Bendrystės centras“  darbuotojoms ir vietos seniūnei už dėmesį ir pagalbą organizuojant renginį.

Informuojame., kad dar šių metų pavasarį Molėtų r.  VVG „Keisdamiesi keičiame“ planuoja teikti kvietimą konferencijoje aptartai priemonei „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. Numatyta skirti šiam kvietimui 139 789,00 eurų, kas sudaro 100 proc. tam skirtų lėšų. Vieno projekto maksimaliai galima paramos suma 46596,33 eurai. Vienos darbo vietos sukūrimo kaina yra 46596,33 eurai. Tuo pat metu startuos „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ priemonė, kuri finansuojama 100 proc. ir yra skirta tiems, kas vykdo projektus arba  įsipareigoja juos vykdyti, bet stokoja specifinių projekto veikloms vykdyti reikalingų žinių ir kompetencijų. Apie kvietimo pradžią informuosime rajoniniame laikraštyje „Molėtų vilnis“  ir mūsų puslapyje adresu www.moletuvvg.lt .

Konferencijos akimirkos

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Renginių kalendorius