Susitikimas su Sidabrinių kaimo gyventojais

2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Įveiktas dar vienas vertinimo etapas

Įveiktas dar vienas vertinimo etapas 2016.03.09

    Baigtas  Molėtų rajono kaimo vietovių VPS  tinkamumo vertinimas. Rezultatas – Teigiamas.  Paraiška ir VPS yra perduota sekančiam pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etapui. 

Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vertinimas

Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vertinimas

                Molėtų rajono vietos veiklos grupė sėkmingai užbaigusi „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pasiruošusi naujam startui. Rugsėjo 30 d. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ pateikė paraišką įgyvendinti Molėtų rajono kaimo vietovių VPS „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ Naujajai Strategijai buvo pritarta rugsėjo 23 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime, Molėtų rajono savivaldybės taryba supažindinta su dokumentu rugsėjo 25 d., o rugsėjo 30 d. Utenos regiono plėtros taryba. Pateikta paramos paraiška ir VPS vertinama trimis etapais. Spalio 23 dieną užbaigtas pirmasis etapas – VVG tinkamumo vertinimas. Šiuo metu atliekamas VPS tinkamumo vertinimas.

                      Pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas tikimės paskelbti 2016 metų vasarą, tad pats laikas ruoštis - išsigryninti idėją, ieškoti partnerių, tartis, analizuoti ir diskutuoti. Esant poreikiui konsultuotis visi laukiami Molėtų VVG biure, Vilniaus g.45 ar susiderinus laiką galime atvykti ir pas jus.

                      Strategijos vertinimo balai nulems kokia tiksliai suma bus skirta strategijai įgyvendinti. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius - 70. Jeigu strategija būtų įvertinta 100 balų, Molėtų VVG yra pasiruošusi įsisavinti 1 755 076 Eur, iš jų 1 404 061 Eur bus skirti vietos projektams įgyvendinti. Gavus mažesnius vertinimo balus, paramos suma bus atitinkamai mažinama.

                      Kviečiame susipažinti su strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių santrauka ir lėšų pasiskirstymu esant 100 balų įvertinimui. ATKREIPKITE DĖMESĮ, lėšos čia paskirstytos, gavus 100 balų įvertinimą.  Vertinimo balams esant mažesniems, paramos suma bus mažinama. Molėtų VVG strategijos pristatymas.

Parengta 2014 -2020 metų strategija analizuota kiekvienoje seniūnijoje

Parengta 2014 -2020 metų strategija analizuota kiekvienoje seniūnijoje

Lapkričio mėnesį Molėtų rajono VVG  apvažiavo visas Molėtų rajono seniūnijas. Susitikimai buvo vykdomi įgyvendinant projektą "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020  metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Parengiamoji parama". Renginių metu dalyviams buvo pristatoma naujojo laikotarpio strategija. Šis dokumentas - tai bendras visų mūsų darbas. Daugelyje susitikimų, iš užpildytų anketų užfiksuotos gyventojų nuomonės, surinkti statistiniai duomenys, atlikta jų analizė išgrynino naujojo laikotarpio veikimo būdus sprendžiant kaimo gyventojų problemas.  Esame labai dėkingi visoms bendruomenėms, kaimo gyventojams, kurie padėjo atlikti didžiulį darbą - gyventojų apklausą. Apklausos metu buvo apklausta daugiau nei tūkstantis kaimo gyventojų.

„2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas

„2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas

Š. m. rugsėjo 30 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“. Molėtų rajono vietos veiklos grupė taip pat pateikė vertinimui paraišką įgyvendinti vietos plėtros strategiją  "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos  plėtros strategija 2014-2020 m.". Paramos paraiškos ir VPS bus vertinamos trimis etapais. Pirmiausia bus atliekamas administracinės atitikties vertinimas, paskui bus vertinamas VVG ir VPS tinkamumas, o po to bus atliekamas VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Daugiau skaitykite čia.

Pristatyta naujojo laikotarpio strategija taryboje

Pristatyta naujojo laikotarpio strategija taryboje

Rugsėjo 25 d. projekto vadovė Violeta Navickienė pristatė Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategiją  2014-2020 m. Molėtų rajono ​savivaldybės taryboje. Šio tarybos posėdžio įrašą galite pasižiūrėti čia.

Utenos regiono plėtros tarybai parengta Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija  2014-2020 m. pateikta rugsėjo 30 d. 

Naujojo laikotarpio strategija baigiamojoje konferencijoje

Naujojo laikotarpio strategija baigiamojoje konferencijoje

      Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" parengė Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. Strategija parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  "LEADER programa"  priemonę "Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS".

      Rugsėjo 28 d. Meniškame kaime vyko baigiamoji konferencija, skirta apžvelgti  2007 - 2013 metų  Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu nuveiktus darbus. Šiuo laikotarpiu didžioji parama skirta infrastrukūrai gerinti: atnaujintos bendruomenių turimos patalpos, sporto aikštynai, paplūdimiai ir kitos viešos erdvės kaimuose.  Konferencijos metu susirinkę bendruomenių  ir kitų organizcijų atstovai buvo supažindinti ir su naująja strategija. Pagrindinis šios strategijos tikslas yra orientuotas į ES paramą, skirtą skurdui, socialinei atskirčiai mažinti ir jaunimo problemoms spręsti. Verslui įsikurti ir plėstis skirta visa priemonė "Novatoriškos plėtros skatinimas didinant jaunų žmonių vaidmenį vietos gyvenime". Taip pat bus siekiama permainų vystant bendradarbiavimą, puoselėjant kaimo gyventojų kūrybiškumą ir patriotizmą.

Molėtų vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame" organizuoja susitikimus su vietos gyventojais

Molėtų vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame" organizuoja susitikimus su vietos gyventojais

Molėtų rajono vietos veiklos grupė baigia sėkmingai įgyvendinti Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, finansuojamą 2007-2013 metų kaimo plėtros programos LEADER priemonės lėšomis, ir rengiasi ateinančiam 2014-2020 metų finansavimo periodui.

Vienas iš pagrindinių mūsų VVG ir visų Lietuvos vietos veiklos grupių uždavinių - įgyvendinti ilgalaikius ES kaimo plėtros politikos strateginius tikslus:

  • didinti žemės ūkio konkurencingumą,
  • užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus,
  • užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti ir išlaikyti darbo vietas, skatinti ekonomikos įvairovę kaimo vietovėse.

LEADER priemonė yra svarbus veiksnys, skatinantis ieškoti naujų kaimo problemų sprendimo būdų, ir tampa savita laboratorija, kurioje stiprinami vietos gyventojų gebėjimai inicijuoti bei įgyvendinti teigiamus pokyčius savo gyvenamosiose vietovėse, tinkamai išnaudojant turimus išteklius, vietos savitumus.

1 ... 3 4 5

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius