Susitikimas su Sidabrinių kaimo gyventojais

2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vertinimas

Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vertinimas

                Molėtų rajono vietos veiklos grupė sėkmingai užbaigusi „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pasiruošusi naujam startui. Rugsėjo 30 d. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ pateikė paraišką įgyvendinti Molėtų rajono kaimo vietovių VPS „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ Naujajai Strategijai buvo pritarta rugsėjo 23 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime, Molėtų rajono savivaldybės taryba supažindinta su dokumentu rugsėjo 25 d., o rugsėjo 30 d. Utenos regiono plėtros taryba. Pateikta paramos paraiška ir VPS vertinama trimis etapais. Spalio 23 dieną užbaigtas pirmasis etapas – VVG tinkamumo vertinimas. Šiuo metu atliekamas VPS tinkamumo vertinimas.

                      Pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas tikimės paskelbti 2016 metų vasarą, tad pats laikas ruoštis - išsigryninti idėją, ieškoti partnerių, tartis, analizuoti ir diskutuoti. Esant poreikiui konsultuotis visi laukiami Molėtų VVG biure, Vilniaus g.45 ar susiderinus laiką galime atvykti ir pas jus.

                      Strategijos vertinimo balai nulems kokia tiksliai suma bus skirta strategijai įgyvendinti. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius - 70. Jeigu strategija būtų įvertinta 100 balų, Molėtų VVG yra pasiruošusi įsisavinti 1 755 076 Eur, iš jų 1 404 061 Eur bus skirti vietos projektams įgyvendinti. Gavus mažesnius vertinimo balus, paramos suma bus atitinkamai mažinama.

                      Kviečiame susipažinti su strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių santrauka ir lėšų pasiskirstymu esant 100 balų įvertinimui. ATKREIPKITE DĖMESĮ, lėšos čia paskirstytos, gavus 100 balų įvertinimą.  Vertinimo balams esant mažesniems, paramos suma bus mažinama. Molėtų VVG strategijos pristatymas.

Parengta 2014 -2020 metų strategija analizuota kiekvienoje seniūnijoje

Parengta 2014 -2020 metų strategija analizuota kiekvienoje seniūnijoje

Lapkričio mėnesį Molėtų rajono VVG  apvažiavo visas Molėtų rajono seniūnijas. Susitikimai buvo vykdomi įgyvendinant projektą "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020  metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Parengiamoji parama". Renginių metu dalyviams buvo pristatoma naujojo laikotarpio strategija. Šis dokumentas - tai bendras visų mūsų darbas. Daugelyje susitikimų, iš užpildytų anketų užfiksuotos gyventojų nuomonės, surinkti statistiniai duomenys, atlikta jų analizė išgrynino naujojo laikotarpio veikimo būdus sprendžiant kaimo gyventojų problemas.  Esame labai dėkingi visoms bendruomenėms, kaimo gyventojams, kurie padėjo atlikti didžiulį darbą - gyventojų apklausą. Apklausos metu buvo apklausta daugiau nei tūkstantis kaimo gyventojų.

„2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas

„2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas

Š. m. rugsėjo 30 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“. Molėtų rajono vietos veiklos grupė taip pat pateikė vertinimui paraišką įgyvendinti vietos plėtros strategiją  "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos  plėtros strategija 2014-2020 m.". Paramos paraiškos ir VPS bus vertinamos trimis etapais. Pirmiausia bus atliekamas administracinės atitikties vertinimas, paskui bus vertinamas VVG ir VPS tinkamumas, o po to bus atliekamas VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Daugiau skaitykite čia.

Pristatyta naujojo laikotarpio strategija taryboje

Pristatyta naujojo laikotarpio strategija taryboje

Rugsėjo 25 d. projekto vadovė Violeta Navickienė pristatė Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategiją  2014-2020 m. Molėtų rajono ​savivaldybės taryboje. Šio tarybos posėdžio įrašą galite pasižiūrėti čia.

Utenos regiono plėtros tarybai parengta Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija  2014-2020 m. pateikta rugsėjo 30 d. 

Naujojo laikotarpio strategija baigiamojoje konferencijoje

Naujojo laikotarpio strategija baigiamojoje konferencijoje

      Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" parengė Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. Strategija parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  "LEADER programa"  priemonę "Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS".

      Rugsėjo 28 d. Meniškame kaime vyko baigiamoji konferencija, skirta apžvelgti  2007 - 2013 metų  Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu nuveiktus darbus. Šiuo laikotarpiu didžioji parama skirta infrastrukūrai gerinti: atnaujintos bendruomenių turimos patalpos, sporto aikštynai, paplūdimiai ir kitos viešos erdvės kaimuose.  Konferencijos metu susirinkę bendruomenių  ir kitų organizcijų atstovai buvo supažindinti ir su naująja strategija. Pagrindinis šios strategijos tikslas yra orientuotas į ES paramą, skirtą skurdui, socialinei atskirčiai mažinti ir jaunimo problemoms spręsti. Verslui įsikurti ir plėstis skirta visa priemonė "Novatoriškos plėtros skatinimas didinant jaunų žmonių vaidmenį vietos gyvenime". Taip pat bus siekiama permainų vystant bendradarbiavimą, puoselėjant kaimo gyventojų kūrybiškumą ir patriotizmą.

Molėtų vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame" organizuoja susitikimus su vietos gyventojais

Molėtų vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame" organizuoja susitikimus su vietos gyventojais

Molėtų rajono vietos veiklos grupė baigia sėkmingai įgyvendinti Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, finansuojamą 2007-2013 metų kaimo plėtros programos LEADER priemonės lėšomis, ir rengiasi ateinančiam 2014-2020 metų finansavimo periodui.

Vienas iš pagrindinių mūsų VVG ir visų Lietuvos vietos veiklos grupių uždavinių - įgyvendinti ilgalaikius ES kaimo plėtros politikos strateginius tikslus:

  • didinti žemės ūkio konkurencingumą,
  • užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus,
  • užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti ir išlaikyti darbo vietas, skatinti ekonomikos įvairovę kaimo vietovėse.

LEADER priemonė yra svarbus veiksnys, skatinantis ieškoti naujų kaimo problemų sprendimo būdų, ir tampa savita laboratorija, kurioje stiprinami vietos gyventojų gebėjimai inicijuoti bei įgyvendinti teigiamus pokyčius savo gyvenamosiose vietovėse, tinkamai išnaudojant turimus išteklius, vietos savitumus.

1 ... 3 4 5

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Renginių kalendorius