Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinti projektai

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“:

1. Projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

1. Projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. liepos 31 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ :

1. Projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018

1. Projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo R. Rabcevičiaus IĮ "Prie Arino" projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. balandžio 01 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ :

1. Projektas "Bendrystės jėga" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

1. Projektas "Bendrystės jėga" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ "Idėjų medis" projektas "Bendrystės jėga". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. rugsėjo 30 d. 

2. Projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

2. Projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Visuomeninės organizacijos "Inturkės bendruomenės centras" projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. rugpjūčio 3 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ :

1. Projektas "Vilna sušildys ir aprengs" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018

1. Projektas "Vilna sušildys ir aprengs" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018 2019.09.24

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ "Bendrystės centras" projektas 'Vilna sušildys ir aprengs". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. rugpjūčio 05 d.

2. Projektas "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018

2. Projektas "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Asociacijos "Polkutė" projektas "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. lapkričio 06 d.

3. Projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida‚ Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

3. Projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida‚ Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Mindūnų bendruomenės centro  projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida "Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. vasario 25 d.

4. Projektas "Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas" Nr. MOLĖ- LEADER-6B-KV-6-1-2019

4. Projektas "Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas" Nr. MOLĖ- LEADER-6B-KV-6-1-2019

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" projektas "Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. rugpjūčio 18 d.

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius