Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinti projektai

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Projektas "DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti " Nr. MOLĖ–LEADER-6B-DI-2-1-2018

Projektas "DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti " Nr. MOLĖ–LEADER-6B-DI-2-1-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Viešoji įstaiga „TEATRIUKAS“ projektas "DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. lapkričio 17 d.

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“:

1. Projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

1. Projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. liepos 31 d. 

2. Projektas "Pažink. Gamink. Ragauk" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019

2. Projektas "Pažink. Gamink. Ragauk" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Visuomeninės organizacijos "Alantos bendruomenės centro  projektas "Pažink. Gamink. Ragauk". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. spalio  21 d.

3. Projektas "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019

3. Projektas "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Asociacijos "SPRENDIMAI ŠIANDIEN" projektas "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. rugsėjo  24 d.

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ :

1. Projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018

1. Projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo R. Rabcevičiaus IĮ "Prie Arino" projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. balandžio 01 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ :

1. Projektas "Bendrystės jėga" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

1. Projektas "Bendrystės jėga" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ "Idėjų medis" projektas "Bendrystės jėga". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. rugsėjo 30 d. 

2. Projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

2. Projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Visuomeninės organizacijos "Inturkės bendruomenės centras" projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. rugpjūčio 3 d. 

3. Projektas "DRĄSIŲ KALVĖS -stovykla" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020

3. Projektas "DRĄSIŲ KALVĖS -stovykla" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Viešoji įstaiga „TEATRIUKAS“ projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. rugsėjo 28 d.

1 2

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais ir ateities planai

2021 -ųjų metų pradžia buvo gana intensyvi: sausio pabaigoje pasibaigusiam 9 kvietimui buvo gautos 22 vietos projektų paraiškos, vasario pabaigoje pasibaigusiam 10 kvietimui buvo gauta dar 1 paraiška. Taip pat įvyko 11 ir 12 kvietimai teikti vietos projektus, kurių metu buvo pateiktos dar 6 vietos projektų paraiškos. Taigi, viso per metus buvo surinkta 29 vietos projektų paraiškos.  Plačiau.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose". Plačiau skaitykite.

 

Renginių kalendorius