Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinti projektai

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“:

1. Projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

1. Projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. liepos 31 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ :

1. Projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018

1. Projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo R. Rabcevičiaus IĮ "Prie Arino" projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. balandžio 01 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ :

1. Projektas "Bendrystės jėga" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

1. Projektas "Bendrystės jėga" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ "Idėjų medis" projektas "Bendrystės jėga". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. rugsėjo 30 d. 

2. Projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

2. Projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Visuomeninės organizacijos "Inturkės bendruomenės centras" projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. rugpjūčio 3 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ :

1. Projektas "Vilna sušildys ir aprengs" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018

1. Projektas "Vilna sušildys ir aprengs" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018 2019.09.24

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ "Bendrystės centras" projektas 'Vilna sušildys ir aprengs". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. rugpjūčio 05 d.

2. Projektas "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018

2. Projektas "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Asociacijos "Polkutė" projektas "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. lapkričio 06 d.

3. Projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida‚ Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

3. Projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida‚ Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Mindūnų bendruomenės centro  projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida "Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. vasario 25 d.

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius