Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinti projektai

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“:

1. Projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

1. Projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektas "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. liepos 31 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ :

1. Projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018

1. Projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo R. Rabcevičiaus IĮ "Prie Arino" projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. balandžio 01 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ :

1. Projektas "Bendrystės jėga" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

1. Projektas "Bendrystės jėga" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ "Idėjų medis" projektas "Bendrystės jėga". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. rugsėjo 30 d. 

2. Projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

2. Projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Visuomeninės organizacijos "Inturkės bendruomenės centras" projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. rugpjūčio 3 d. 

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ :

1. Projektas "Vilna sušildys ir aprengs" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018

1. Projektas "Vilna sušildys ir aprengs" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018 2019.09.24

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ "Bendrystės centras" projektas 'Vilna sušildys ir aprengs". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. rugpjūčio 05 d.

2. Projektas "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018

2. Projektas "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Asociacijos "Polkutė" projektas "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. lapkričio 06 d.

3. Projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida‚ Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

3. Projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida‚ Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Mindūnų bendruomenės centro  projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida "Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. vasario 25 d.

4. Projektas "Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas" Nr. MOLĖ- LEADER-6B-KV-6-1-2019

4. Projektas "Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas" Nr. MOLĖ- LEADER-6B-KV-6-1-2019

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" projektas "Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas". Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. rugpjūčio 18 d.

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2020.11.30)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras

2020 m. gruodžio 15 d. įvyko nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones", kurio metu buvo pristatytos Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ kvietimo Nr. 9 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones: Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Džiaugiamės šiuolaikinių technologijų pritaikymu viešinant finansavimo galimybes ir bendraujant su potencialiais pareiškėjais laikantis karantino taisyklių.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Rugsėjo 14 d. vyko mokymai potencialiems pareiškėjams „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".

Mokymus vedė lektoriai: Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė, Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.

Mokymų metu sudalyviais angrinėtos tokios temos kaip: vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ nauda regiono ekonomikai ir vietos verslininkams, regioninių (vietos) produktų svarbiausi kūrimo principai, Aukštaitijos tapatumo svarbiausi bruožai ir regioninių produktų kūrimo geroji patirtis, regioninių (vietos) produktų aktualizavimo ir komercinimo galimybės, vietos maisto produktų rinkodaros komplekso kūrimas atsižvelgiant į besikeičiančius klientų poreikius ir panaudojant tinklaveikos kūrimo galimybes, bendradarbiavimo tarp vietos maisto produktų grandinių „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas siekiant patikimai aptarnauti vietos maisto rinką. Vietos maisto sistemų kūrimo geroji patirtis. Taip pat mokymų dalyviai atliko praktines užduotis.
Akimirkos iš mokymų:
   
Molėtų r. VVG informacija
 

Renginių kalendorius