Įgyvendinti vietos projektai

Mindūnų bendruomenės centras

Mindūnų bendruomenės centras

Projektas „Bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos siekiant gilinti socialinės ir kultūrinės veiklos plėtrą Mindūnų seniūnijoje“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-002 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projekto partneris - Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapija

Projekto metu atlikti aplinkos infrastuktūros sutvarkymo darbai prie Stirnių. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapijos namų (pastatyta lauko pavėsinė- scena, įrengtas apšvietimas, takeliai, šiukšliadėžės). Įsigyta reikalinga garso įranga, baldai, biuro įranga ir kitos priemonės. Suorganizuotos tradicinės šventės. 

Bendra projekto vertė – 40 981, 79 Eur.

Paramos suma – 32 785,42 Eur.

Molėtų gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė“

Molėtų gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė“

Projektas „Vaikų ir jaunimo aktyvinimo ir integravimosi į bendruomenę skatinimas per skautų veiklą“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-014, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Jaunimo aktyvumo ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“  veiklos sritį „Parama jaunimo saviraiškos iniciatyvoms“

Projekto metu vyko įvadiniai skautų mokymai vadovams, vėliau vyko  keturios nemokamos devynių dienų trukmės stovyklos „Skautai - ne skautams“. Trisdešimt stovyklų dalyvių vyko į Lietuvos skautų Tautinę stovyklą „Gėrio pėdomis“. Stovykloms organizuoti buvo įsigytas reikalingas inventorius, maisto prekės ir pan. Molėtų rajone įsteigtas pirmasis skautiškas vienetas - kunigaikščių Radvilų draugovė.

Projekto partneriai - Lietuvos skautija ir VO Ambraziškių bendruomenės centras.

Bendra projekto vertė -  39 509,02 Eur.

Paramos suma – 31 607,03 Eur.

Molėtų krašto muziejus

Molėtų krašto muziejus

Projektas „Molėtų krašto muziejaus amatų kiemelis etnografinėje sodyboje“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-005 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Amatų gaivinimas ir plėtra“

Projekto metu atstatyti aukštaitiška troba ir pritaikyta veiklai, nupirkta tradiciniams amatams demonstruoti reikalingą įranga, reikmenys, baldai.

Projekto partneris - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Bendra projekto vertė – 124 719,89 Eur.

Paramos suma – 69 660,67 Eur ir kompensuota PVM suma -14 178,50 Eur.

 

  Projektas “ Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimas“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-010 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Amatų gaivinimas ir plėtra“

Projekto metu  atlikta pirmo ir antro aukštų pastato remonto darbai. Įsigyta įvairių priemonių ir įrangos, baldų, reikalingų amatams demonstruoti. Šiame muziejuje demonstruojami trys tradiciniai amatai: tradicinių renginių organizavimo amatas, komunikantų kepimo amatas, žvakių liejimo amatas.

Projekto partneris - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Bendra projekto vertė – 92 295,15  Eur

Paramos suma – 68 123,13 Eur ir kompensuota PVM sumai 13 078,51  Eur

Molėtų krašto verslininkų asociacija

Molėtų krašto verslininkų asociacija

Projektas „Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas ir partnerystės plėtra“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-014 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projektu metu vyko dvi tarptautinės išvykos, kuriose susitikta su užsienio šalių VVG, privačių verslo struktūrų ir kaimo bendruomenių atstovais. Diskutuota bendruomenių verslumo tema, plėtojant turizmo paslaugas kaimiškose vietovėse, išnaudojant alternatyvios energijos išteklius. Įvyko mokymai apie pardavimus, motyvacijos versle ir gyvendinime stiprinimo, laiką ir energijos valdymo temomis. Parengtas iš išleistas rekomendacinio pobūdžio lankstinukas.

Bendra projekto vertė – 22 462,07 Eur

Paramos suma – 17 969,65 Eur

Molėtų kultūros centras

Molėtų kultūros centras

Projektas „Kultūrinio gyvenimo sąlygų gerinimas Molėtų rajono kaimuose“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-011 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projekto metu suintensyvėjo kultūrinis gyvenimas kaime (suorganizuota 28 renginiai skirtingose seniūnijose). Rajono meno kolektyvų veiklai organizuoti buvo įsigyta įvairių muzikos instrumentų ir įrangos.

Bendra projekto vertė – 45 091,14 Eur

Paramos suma – 31 300,89 Eur ir kompensuota PVM suma 5 965,01 Eur.

Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla

Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla

Projektas „Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas Suginčių bendruomenėje“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-005, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Jaunimo aktyvumo ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“  veiklos sritį „Parama jaunimo saviraiškos iniciatyvoms“

Projekto partneris - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Projekto metu įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė. Vykdant projektą  organizuoti įvairūs turnyrai, varžybos, seminarai. Įsigytas sportinis inventorius.

Bendra projekto vertė -  63 078,40 Eur.

 Paramos suma –  41 849,73 Eur ir kompensuota PVM suma - 8 612,42 Eur

Molėtų rajono Alantos gimnazija

Molėtų rajono Alantos gimnazija

Projektas „Molėtų r. Alantos vidurinės mokyklos sporto aikštyno rekonstrukcija“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-015 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros ir aplinkos tvarkymas, kūrimas, kultūros paveldo objektų išsaugojimas“.

Projekto metu  rekonstruotas sporto aikštynas,  įrengtas mini futbolo stadionas, sportinių žaidimų aikštelė, bėgimo takai.

Projekto partneriai  - Molėtų  rajono savivaldybės administracija  ir VO Alantos bendruomenės centras

Bendra projekto vertė –  78 442,13 Eur (su PVM)

Paramos suma – 59 376,18 Eur ir  kompensuota PVM 12 468,69 Eur

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija

Projektas „Molėtų krašto nevyriausybinių organizacijų įvaizdžio kūrimas“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-008, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Projekto partneriai - Molėtų krašto verslininkų asociacija ir asociacija „Sprendimai šiandien“.

Projekto metu vyko mokymai (Pageidaujamo identiteto link: korekcijos gairės ir būdai“, „Kaip atrodome ir kaip galėtume atrodyti, jei mokėtume geriau save pateikti?“, vėliau vyko individualios konsultacijos. Atliktas tyrimas „Molėtų rajono nevyriausybinių organizacijų įvaizdis: esama situacija, formavimo kryptys“. Suorganizuotas išvažiuojamasis mokomasis vizitas įvaizdžio kūrimo klausimais. Sukurtas video filmas ir pagaminti  suvenyrai su organizacijų logotipais.

Bendra projekto vertė – 12 304,63 Eur.

Paramos suma – 9 843,75 Eur.

Projektas „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-04-001, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Parengti  vienuolikos Molėtų rajono seniūnijų plėtros planai. Suorganizuoti dvidešimt trys susitikimai seniūnijose su vietos gyventojais ir organizacijomis.

Bendra projekto vertė - 9 997,39  Eur.

Paramos suma - 7 997,85 Eur.

Molėtų rajono plėtros sąjūdis

Molėtų rajono plėtros sąjūdis

  Projektas „Molėtų rajono kaimiškose teritorijose veikiančių organizacijų narių bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-002, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Projekto  metu vyko mokymai, stiprinantys  rajono nevyriausybines organizacijas ir  bendruomenes  (savanorystės, lyderiavimo, bendravimo, komandos formavimo įgūdžių ugdymo ir jos stiprinimo temomis). Išvykos metu užmegzti partnerystės ryšiai su Švedijos ir Norvegijos nevyriausybinėmis organizacijomis, organizuota išvyka į Tauragės rajoną. Išvykų metu  diskutuota apie  teritoriniame vienete veikiančių institucijų bendros koordinuotos veiklos valdymo tradicijas, savanorystės principus ir plėtra.

Bendra projekto vertė –    22 010,98 Eur.

Paramos suma -  17 608,90 Eur.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Projektai „Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Mindūnų ir Šeštokiškių kaimiškose vietovėse“, "Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Ambraziškių ir Žalvarių kaimiškose vietovėse“, „Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Alantos ir Girsteitiškio kaimiškose vietovėse“ ir „Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Inturkės ir Miežonių kaimiškose vietovėse“, įgyvendinti pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros ir aplinkos tvarkymas, kūrimas, kultūros paveldo objektų išsaugojimas“.

Projektų metu įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai Mindūnų, Šeštokiškių, Ambraziškių, Žalvarių, Alantos , Girsteitiškio,  Inturkės  ir Miežonių kaimuose.

Bendra  šių projektų vertė – 301455,29 Eur                  

Paramos suma  - 222 337,32 Eur ir  kompensuota PVM suma - 46 669,84 Eur

Projektas „Dubingių seniūnijos administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-008 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“.

Atliktas šio administracinio pastato remontas iš išorės (apšiltintos sienos, perdengtas stogas, perdažytas fasadas ir kt.) ir iš vidaus (pakeista grindų danga, sujungtos erdves, pakeista langai ir durys, įrengta ir renovuota šildymo sistema, atlikti santechnikos ir elektros instaliacijos darbai), sutvarkytas gerbūvis. Įsigyta biuro baldai, įranga bei buitiniai prietaisai.

Bendra projekto vertė – 132 948,33 Eur.

Paramos suma – 98 887,28 Eur ir kompensuota PVM suma 20 765,76 Eur.

Molėtų socialinės paramos centras

Molėtų socialinės paramos centras

Projektas „Socialiai pažeidžiamų kaimo gyventojų grupių integracija į Inturkės, Joniškio ir Dubingių bendruomenes, siekiant visų jose gyvenančių narių motyvuoto visaverčio gyvenimo“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-010 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projekto metu buvo organizuojami užsiėmimai senyviems žmonėms, neįgaliesiems, jaunimui įvairiomis temomis (darbinio užimtumo užsiėmimai darbelių iš odos, atvirukų ir darbelių iš vilnos gamybai, savitarpio pagalbos grupių veikla, sveikatinimo mankštos ir savimasažas). Projekto dalyviai turėjo galimybė susipažinti  su analogiškų centrų patirtimi, teikiamomis paslaugomis Švedijoje. Buvo įsigyta baldų, biuro įrangos.  Išleistas lankstinukas.

Projekto partneris - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Bendra projekto vertė – 14 687,50 Eur

Paramos suma – 11 488,66 Eur ir kompensuota PVM suma 210,57 Eur

Molėtų švietimo centras

Molėtų švietimo centras

Projektas „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ Nr.LEADER-11-MOLĖTAI-02-016 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

 Projekto metu vyko anglų kalbos kursai, kuriuose dalyvavo kaimo bendruomenių atstovai. Kursai buvo dviejų skirtingų lygių. Įsigyta biuro įranga ir priemonės. Kursų dalyviai savo įgytas žinias galėjo pasitikrinti Čekijoje susitikimuose su bendruomenėmis.

Bendra projekto vertė – 17 889,12 Eur.

Paramos suma – 14 074,26 Eur ir kompensuota PVM suma - 272,73 Eur

1 2 3

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius