Įgyvendinti vietos projektai

Naujasodžio kaimo bendruomenė

Naujasodžio kaimo bendruomenė

Projektas „Alantos dvaro rūmų ansamblio ledainės pastato restauravimas, tvarkomieji statybos darbai, pritaikant bendruomeninei veiklai“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-011 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“.

Projekto metu sutvarkytas Alantos dvaro rūmų ansamblio ledainės pastatas - atlikti pastato restauravimo ir tvarkomieji statybos darbai. Restauruotas pastatas pritaikytas bendruomeninei veiklai.

Projekto partneris  - UAB Alantos agroservisas.

Bendra projekto vertė  - 198 174,26 Eur

Paramos suma  - 178 356,83 Eur

Sidabrinių bendruomenės centras

Sidabrinių bendruomenės centras

Projektas „Buvusio Sidabrinių mokyklos pastato paprastasis remontas ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-001 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“.

Projekto metu pakeista asbesto turinti šiferio danga ant esamų konstrukcijų įrengti nauji pakalimai, įrengta lietaus nuvedimo sistema; apšiltintos bendruomenės reikmėms naudojamos pastato dalies išorės sienos ir atlikta apdaila dekoratyviniu tinku, perplanuotos vidaus patalpos, atlikti vidaus patalpų lubų ir sienų apdailos darbai; pakeista grindų danga;  įrengti nauji langai ir durys; atliktas vidaus elektros instaliacijos dalinis remontas;  įrengta du židiniai-krosnelės ir kaminai; įrengta vandentiekio apskaitos ir vidaus tinklai nuo įvado, atliktas nuotekų išleidėjo pastato viduje remontas, įrengtą sanmazgai, plautuvės, boileriai, viryklė;  įsigytas sporto salės inventoriaus komplektas, baldai, muzikinis centras.

Projekto partneris  - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Bendra projekto vertė – 95 348,35 Eur

Paramos suma – 85 813,51 Eur

Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas"

Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas"

Projektas „Pastato, esančio Bebrusų kaime, rekonstrukcija ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės reikmėms“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-003 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“.

Projekto metu rekonstruotas pastatas, kuriame „Meniškas kaimas“ vykdo savo veiklą. Rekonstrukcijos metu buvo vykdomi darbai, kurių atlikimo būtinybė yra didžiausia: pakeistas pastato stogas, pakeisti langai ir durys, atliktas pastato apšiltinimas, suremontuotos vidaus patalpos bus pritaikytos bendruomenės narių renginiams, mokymams ir kitai veiklai organizuoti, pakeista elektros instaliacija, įrengtas geoterminis šildymas.

Projekto partneris VŠĮ Žemės aitvarai

Bendra projekto vertė  - 175 115,96 Eur

Paramos suma – 157 604,36 Eur

Verbiškių bendruomenės centras

Verbiškių bendruomenės centras

 Projektas „Verbiškių krašto žmonių švietėjiškos pažintinės veiklos stiprinimas“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-015 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Projekto metu pakeisti bendruomenei, priklausančių patalpų langai (3 vnt.) ir durys (1 vnt.), atlikta apdaila.  Projekto dalyviai dalyvavo  mokymuose, kurių bendra trukmė 36 akad. val. (viešasis kalbėjimas, komunikacijos organizacijoje, organizacijos įvaizdžio formavimas, komandos sudarymas ir vadovavimas komandos darbu ir t.t.)Suorganizuota pažintinė – švietėjiška išvyką į Italiją ir Austriją, kurios metu kalbėta apie vietos veiklos  grupių   ir bendruomenių veiklą ir pasiekimus, taip pat pristatyti geros patirties pavyzdžiai.

Projekto partneris - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Bendra projekto vertė – 19 205,57 Eur.

Paramos suma – 15 364,34 Eur.

 fg Projektas „Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-05-001 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projekto metu pakeisti langai ir durys bendruomenei priklausančiose patalpose, įsigytos  siuvimo mašinos, siuvimo stalai, įvairūs siuvimo  ir lyginimo reikmenys, vaikų žaidimų kampelio priemonės. Suorganizuota  nemokami siuvimo kursai.

Projekto partneris - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Bendra projekto vertė – 11 240,89 Eur

Paramos suma – 8 972,69 Eur.

Videniškių bendruomenės centras

Videniškių bendruomenės centras

Projektas „Videniškių kaimo civilinių kapinių viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ Nr.LEADER-10-MOLĖTAI-01-002 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros ir aplinkos tvarkymas, kūrimas, kultūros paveldo objektų išsaugojimas“.

Projekto metu sutvarkyta pagrindiniai kapinių takai, sumontuota šviestuvai, pastatyta suoliukai, sutvarkyta metaliniai vartai, pastatyta liaudies meistro drožinėta nuoroda, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Įsigytas vejos traktorius su priekaba.

Projekto partneris  - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Bendra projekto vertė – 67 880,50 Eur

Paramos  suma – 61 092,43 Eur

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

 Projektas „Alantos dvaro rūmų  parko dalies sutvarkymas“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-012 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros ir aplinkos tvarkymas, kūrimas, kultūros paveldo objektų išsaugojimas“.

Projekto metu sutvarkytas parkas, išvalytas iš tvenkinių dumblas, atnaujinta esami ir įrengti nauji takeliai, atnaujinti drenažo grioveliai, atnaujinti tilteliai, atsodintas parkas, atnaujintos vejos, suremontuotos tvenkinių užtvankėlės, sutvarkyta aplinka.

Bendra projekto vertė – 61 496,09 Eur

Paramos suma – 45 740,86 Eur ir  kompensuota PVM suma - 9 605,58 Eur

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Projektas „Turizmo informacinės sistemos plėtra Molėtų rajono kaimiškose teritorijose“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-013 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, kitomis rajone veikiančiomis institucijomis, surinkta, susisteminta ir sukurta duomenų bazė apie kultūrinius, istorinius, archeologinius ir kt. turizmo išteklius Molėtų rajone. Naudojantis surinkta informacija kiekvienoje seniūnijoje įrengti informaciniai  stendai ir išleistas reprezentacinis leidinys. Suorganizavus gidų kursus, parengti 36 gidai. Atnaujinta internetinė svetainė www.infomoletai.lt, įdiegiant modernią valdymo sistemą, informacijos pateikimo modulius bei sukuriant skiltį kaimo bendruomenėms. Įsigyta biuro įranga.

Projekto partneris - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Bendra projekto vertė – 44 492,50 Eur

 Prašoma suma – 35 594,01 Eur

Žalvarių bendruomenės centras

Žalvarių bendruomenės centras

Projektas „Buvusio Žalvarių mokyklos pastato dalies paprastasis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-007 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra - patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“.

Projekto metu atlikti būtiniausi pastato paprastojo remonto darbai: perplanuotos vidaus patalpos, atlikta vidaus patalpų apdailos darbus; pakeistas grindų pasluoksnius ir danga, atliktas grindų dangos remontas sporto salėje, bendruomenės salėje, koridoriuje ir treniruoklių patalpose; pakeisti langai, sporto salės langams uždėtos vidinės tinklinės grotos, atlikta vidaus elektros instaliacijos dalinis remontas, sporto salėje įrengti infraraudonųjų spindulių šildytuvai; įrengtas židinys - krosnelė ir kaminas; įrengtas vandentiekio apskaitos ir vidaus tinklas nuo įvado, atliktas nuotekų išleidėjo pastato viduje remontas, įrengti sanmazgai su įranga. Įsigyta sporto inventoriaus  ir biuro baldų komplektai.

Projekto partneris  - Molėtų rajono savivaldybės administracija 

Bendra suma-  76621,90 Eur

Prašoma suma –  68 959,71 Eur

Žiūrų kaimo bendruomenė "Žiūrai ir kaimynai"

Žiūrų kaimo bendruomenė "Žiūrai ir kaimynai"

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas, vienijant Žiūrų ir aplinkinių kaimų gyventojus bendrai veiklai“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-009, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Projekto metu buvo vykdomos įvairios treniruotės (gimnastikos, stalo teniso, bokso ir jaunimui ir vyresniems raumenų jėgai bei ištvermei treniruoti). Įsigyti baldai, biuro įranga, garso aparatūros komplektas,  sporto inventorius

Bendra projekto vertė - 10 913,18 Eur

Paramos suma – 8 622,40

cvc  Projektas „Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir džiovinimą Molėtų rajono Žiūrų kaimo bendruomenėje „Žiūrai ir kaimynai“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-05-004 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projektu metu sudarytos prielaidos mažinti socialinę atskirtį ir didinti vietos gyventojų užimtumą organizuojant naują bendruomeninę veiklą - vaistažolių rinkimo, džiovinimo ir realizavimo verslą – įrengta vaistinių augalų džiovykla.  

Bendra projekto vertė -  21 721,50 Eur.

Paramos suma – 17 377,20 Eur.

1 2 3

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius