Projektas "Nuostabus kaimas"

Įgyvendinti projektai

   

  Projekto koordinatorius: LGD „Gniazdo“ Lenkija

Projekto partneris: Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“

Bendrasis projekto tikslas – keisti bendruomenių vartojimo įpročius, ugdyti bendradarbiaujančių šalių organizacijų ir bendruomenių narių gebėjimus ir nuostatas taip, kad jie prisidėtų prie darnaus visuomenės vystymosi; ugdyti asmenybes, kurios sugebėtų siekti geresnės gyvenimo kokybės asmeniškai, bendruomenėje ir vietos mastu, kūrybingai panaudotų kaimo kultūrinį paveldą, kurtų ateityje  savo verslą išsaugodami vietos tradicijas ir kraštovaizdį.

Konkretus projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams (Lietuvos ir Lenkijos jaunimui) žinių ir praktinių įgūdžių mokant tradicinių ir netradicinių amatų siekiant geresnės gyvenimo kokybės kaimo vietovėse dabar ir ateityje, ekonomikos, socialinės raidos, aplinkos apsaugos ir tautinio paveldo puoselėjimo ir gaivinimo srityse, bei keistis gerąja patirtimi tarp projekto partnerių. Projekto veiklose paskatinti sudalyvauti 50 proc. dalyvių iš socialiai remtinų šeimų, tuo sudarant galimybę mažinti skurdą ir jo pasekmes.

Įgyvendintos projekto veiklos: Abiejose šalyse įvyko projekto informacinės kampanijos, dalyvių atrankos konkursai, parengti ir atspausdinti informaciniai plakatai (10 vnt.)  bei lankstinukai (300 vnt.),  kūrybinės stovyklos ir mokymai, vyko numatytos pažintinės veiklos bei konferencijos,  išleistas bendrai parengtas leidinys (200 vnt.), pristatantis projekto metu vykusias stovyklas bei dalyvių įvertinimus per jų dienoraščius. Kūrybinėse stovyklose (Lenkijoje 2014-06-28/2014-07-05, o Lietuvoje 2014-08-10/2014-08-17) įvyko visos numatytos vykdyti amatų mokymo ir fotografijos mokymo programos. Lietuvoje vykusioje stovykloje vaikai mokėsi: 

               1.Vilnos vėlimo;

               2. Kulinarijos / konditerijos;

               3. Liaudies dainų, šokių ir žaidimų ;

               4. Fotografavimo.

Visose mokymų programose dirbo amato specialistai, kūrybingai pristatę savo veiklą. Vyko numatyta pažintinė veikla po pietų kiekvienoje stovykloje, suteikianti papildomų galimybių susipažinti su šalies tradicijomis ir kaimo amatais, dabartimi ir vykdoma projektine veikla.

Surengta Tarptautinė konferencija Lietuvoje „Netradicinis požiūris į tradicinį gyvenimo būdą Lietuvos ir Lenkijos kaime“. Renginio metu sulaukta 100 klausytojų. Tai buvo abiejų kūrybinių stovyklų dalyviai, vietos valdžios atstovai, abiejų VVG atstovai, kaimo mokyklų ir bendruomenių atstovai.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 20 mėn. (2013.09.30 – 2015.05.30)

Skirta paramos suma su PVM – 17377,20 Eurų

Bendra gauta paramos suma su PVM – 17030,87 Eurų

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius