VVG atstovavimas, dalyvavimas renginiuose

LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis
2017.03.03

2017 m. kovo 2 d. Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė Violeta Navickienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje, kuris buvo surengtas Vilniuje, Grata hotel konferencijų salėje. Plačiau skaitykite

Koordinavimo grupės posėdį vedė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė.

VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklių projektą pristatė Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė. VVG atstovai turėjo daug klausimų pranešėjai, nes pateiktam taisyklių projektui, VVG tinklo valdyba ir LKT tinklo darbo grupė pateikė daug pasiūlymų, o pagal pristatomas skaidres nebuvo aišku, į kokius pasiūlymus atsižvelgta ir kokie taisyklių punktai buvo pakeisti. Buvo susitarta dėl VVG siūlymo, kad Žemės ūkio ministerija darys būtinus veiksmus, siekdama keisti esamus bendradarbiavimo projektų atrankos kriterijus ir siekdama užtikrinti bendradarbiavimo projektams  100 proc. paramos intensyvumą, nes tokiems pakeitimams atlikti reikės daugiau laiko.

Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Pasiūlymus dėl keičiamų taisyklių buvo pateikęs VVG tinklas, Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai, pateikti keitimai buvo detaliai išanalizuoti ir aptarti darbo grupės posėdyje, todėl koordinavimo grupės nariai daugiau laiko skyrė probleminių klausimų sprendimui ir diskusijoms bendro sutarimo reikalaujančiais klausimais. Ilona Javičienė pasiūlė stabdyti naujų pasiūlymų teikimą, kad būtų galima derinti ir tvirtinti Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus. Dėl naujai pateiktų pasiūlytų, kurie buvo neaptarti, ateityje bus diskutuojama.

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos projektą pristatė Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Valiulienė.

Baigdama LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdį Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė suderino veiksmus, kurie bus atliekami, siekiant greičiau patvirtinti taisyklių pakeitimus.

 

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius