VVG atstovavimas, dalyvavimas renginiuose

7-oji mokslinė – praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: gerosios praktikos pavyzdžiai“

7-oji mokslinė – praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: gerosios praktikos pavyzdžiai“

Moletų rajono VVG administravimo komanda: Violeta Navickienė, Janina Leišienė ir Eglė Skardytė š.m. lapkričio 11 dieną dalyvavo Aleksandro Stulginskio Universiteto organizuotoje 7-oje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“. Plačiau skaitykite

Konferencija Rokiškyje

Konferencija Rokiškyje 2016.10.31

 2016 m. spalio 28 d., penktadienį Molėtų VVG administravimo grupė: Violeta Navickienė ir Janina Leišienė,  bei Verbiškių bendruomenės centro pirmininkė Genovaitė Vaškytė ir Andželika Laužikienė vyko į Rokiškio rajono VVG organizuotą tarptautinę konferenciją „Struvės paminklo jubiliejus ir teritorijos perspektyvos“ (naujasis LEADER laikotarpis kaime). Plačiau skaitykite

Seminarai

Seminarai

Spalio 18 d. VVG administracijos darbuotojai (administravimo vadovė Violeta Navickienė, administratorė Janina Leišienė ir finansininkė Eglė Skardytė) dalyvavo Žemės ūkio ministerijos  organizuotame seminare "Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“. Seminarą vedė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus patarėja Sigutė Mečkovskienė. Renginio programa

Spalio 11 d. VVG administracijos darbuotojai (administravimo vadovė Violeta Navickienė ir administratorė Janina Leišienė) dalyvavo Žemės ūkio ministerijos  organizuotame seminare "Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijas“. VVG atstovai visą dieną mokėsi, kaip nepasiklysti interesų konfliktų džiunglėse. Seminarą vedė VšĮ „Praeventi“ įkūrėjas, treneris Gediminas Sakalauskas. Renginio programa

1 2

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius