„2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas

Š. m. rugsėjo 30 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“. Molėtų rajono vietos veiklos grupė taip pat pateikė vertinimui paraišką įgyvendinti vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.”. Paramos paraiškos ir VPS bus vertinamos trimis etapais. Pirmiausia bus atliekamas administracinės atitikties vertinimas, paskui bus vertinamas VVG ir VPS tinkamumas, o po to bus atliekamas VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Daugiau skaitykite čia.