Planuojami kvietimai

2023 m. planuojami kvietimai pagal 2014-2020 m. vietos plėtros strategiją 

18 kvietimas. Priemonei „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI (kvietimas numatomas 2023.01.02 – 2023.02.09);

19 kvietimas. Priemonei „Sumanus kaimo vietovių vystymas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11-EURI (kvietimas numatomas 2023.02.06 – 2023.03.10);

20 kvietimas. Likučių kvietimas. Dar nėra aišku, kokiai priemonei ir sumai.