Planuojami kvietimai

2022 metais numatomi kvietimai

  • 14 kvietimas priemonei „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 (kvietimas numatomas 2022.01.10 – 2022.02.28);
  • 15 kvietimas visoms likusioms lėšoms 2-ojo prioriteto priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-8; LEADER-19.2-SAVA-9; LEADER-19.2–SAVA-10; LEADER 19.2-SAVA -3, jeigu tokių bus (kvietimas numatomas 2022-04-01 – 2022-05-06).;
  • 16 kvietimas priemonei  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8-EURI (kvietimas numatomas 2022-07-01 – 2022-08-05).