Naujienos

MOLĖTŲ R. VVG SKIRTAS PAPILDOMAS 118 968 Eur finansavimas

MOLĖTŲ R. VVG SKIRTAS PAPILDOMAS 118 968 Eur finansavimas

Birželio 10 d. įvyko ŽŪM Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame apžvelgti LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai.
Tarpinio vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus.

Projektų atrankos komiteto posėdis ir jo sprendimai itin aktualūs Molėtų r.  VVG, pasiekusiai labai gerų rezultatų įgyvendinant Vietos plėtros strategiją.

Įvertinus rezultatus, "atšildyta" VPS įgyvendinimo paramos sutartyje rezervuota 20 proc. paramos lėšų suma, skirta įgyvendinti VPS. 

Taip pat, Molėtų r. VVG bus papildomai skirta 118 968 Eur suma. Tai lėšos, kurios buvo sumažintos dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo. Puikiais VPS įgyvendinimo rezultatai Molėtų r. VVG įrodė, kad yra verta šių lėšų.
Papildomai skiriamas finansavimas - daugiau galimybių vietos projektų vykdytojams, ženklesnis prisidėjimas prie mūsų krašto gerovės kūrimo.

 

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

 

    Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kartu su Joniškio Partnerystės, Prienų rajono ir  Telšių rajono vietos veiklos grupėmis birželio 17 d. Joniškyje dalyvavo teritorinio bendradarbiavimo projekto „Kartos kartu“ koordinavimo grupės susitikime, kur  buvo  aptartas projekto veiklų planas, artimiausi darbai, jų organizavimas ir kiti klausimai.

Projekto tikslas - aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant į 33 projekto renginius ne mažiau nei 1206 dalyvius. Į visas projekto veiklas įtraukti bent po vieną jaunimo atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos. Projekto veiklomis bus skatinamas kultūros ir krašto savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas bei kartų bendravimas.

Kvietimai į projekto veiklas bus skelbiami.

                                                Molėtų r. VVG informacija

Įvyko socialinio verslo forumas

Įvyko socialinio verslo forumas

Birželio 11 d. Inturkėje įvyko projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ pirmasis renginys molėtiškiams "Socialinio verslo forumas MOLĖTŲ krašte".

Forumo metu buvo kalbėta apie tai, kas yra socialinis verslas, kas jį reglamentuoja, kokios galimybės, kaip tapti socialiniu verslininku. Pasidalinta geraisiais socialinio verslo pavyzdžiai iš kitų Lietuvos regionų, pristatyti Molėtų r. VVG finansuojami  socialinio verslo projektai, pristatytas projektas, kurio  tikslas – Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos regione.

Įgyvendinant projektą 12 galutinių naudos gavėjų Utenos apskrityje bus aprūpinti įranga ir įrengimais, jiems bus surengtos konsultacijos rinkodaros, teisiniais ir buhalterinės apskaitos klausimais. Bus surengti mokomieji renginiai, socialinio verslo viešinimo kampanija ir socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas.

Turintys idėjų socialiniam verslui ir norintys pasinaudoti parama iš projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“  kviečiami sekti informaciją ir aktyviai dalyvauti tolimesniuose projekto renginiuose. 

Informacija apie projektą: http://www.utenosvvg.lt/projektai1/

 

Renginio akimirkas užfiksavo Algimantas Pečiukaitis: 

https://www.facebook.com/algimantas.peciukaitis/posts/3362665693743981

 

Nuotr.autor. A. Pečiukaitis, M. Gadliauskas.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

   Birželio 18 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.)

   vyks mokymai tema "Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir šiuolaikinio turisto poreikiai"

   Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07866, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com.

                                                     Išsamesnė informacija čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. gegužės 25 d. - birželio 1 d. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.7  metu priemonei „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektų paraiškas

Kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektų paraiškas

Nuo 2020 m. gegužės 19 d. prasideda kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.

Skirkite 1,2 proc. GPM Molėtų r. VVG

Skirkite 1,2 proc. GPM Molėtų r. VVG

121Visa parama bus skirta VVG vykdomų projektų įgyvendinimui. 

Paramą galite skirti užpildę prašymą internetu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Paramos gavėjo identifikacinis numeris 300052758

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas 2020.04.23

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, 2020 m. balandžio 23 -30 d. organizuojamas visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas rašytine procedūra elektroniniu paštu. Detalesnė informacija čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. balandžio 10 d. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.7  metu pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Pratęsiamas kvietimas

Pratęsiamas kvietimas

Mėnesiui pratęsiamas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Projektus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" (Nr. LEADER-19.2-SAVA- 7) galite teikti iki balandžio 23 d. Priemonės finansavimo sąlygos čia.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje ir įvedus karantiną,  Molėtų r. VVG administracija savo darbą organizuoja nuotoliniu būdu:

Visi pareiškėjai, projektų vykdytojai ir kiti interesantai konsultuojami ir informaciją teikiama tik nuotoliniu būdu:  telefonais +370 383 51061, +370 683 07877, +370 683 07878 ir el. paštu moletuvvg@gmail.com.  Visus dokumentus galima siųsti el. paštu. Jeigu neturite galimybės tai padaryti, prašome dokumentus palikti pašto dėžutėje esančioje prie įėjimo į pastatą ir  apie tai informuoti telefonu tel.Nr. +370 383 51061 arba tel. +370 683 07877

Reaguodami į šių dienų aktualijas  pranešame!

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje ir įvedus karantiną, Molėtų r. VVG administracija savo darbą iki kol bus atšaukta ekstremali situacija organizuoja nuotoliniu būdu:

Visi pareiškėjai, projektų vykdytojai ir kiti interesantai konsultuojami ir informaciją teikiama tik nuotoliniu būdu:  telefonais +370 383 51061, +370 683 07877, +370 683 07878 ir el. paštu moletuvvg@gmail.com.  Visus dokumentus galima siųsti el. paštu. Jeigu neturite galimybės tai padaryti, prašome dokumentus palikti pašto dėžutėje esančioje prie įėjimo į pastatą ir  apie tai informuoti telefonu tel.Nr. +370 383 51061 arba tel. +370 683 07877

Molėtų r. VVG informacija

Pratęstas kvietimas

Pratęstas kvietimas

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ informuoja, kad pratęsiamas kvietimo teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 projektų pateikimo terminas. Vietos projektus pagal šią priemonę galima teikti nuo 2020 m. kovo 3 d. iki 2020 m. kovo 23 d.

Vietos projektų paraiškos priimamos Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ būstinėje adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai.

1 2 3 ... 25

Naudinga

Naudinga

2020 M. PLANUOJAMA SKELBTI KVIETIMUS:

 9 KVIETIMAS nuo 2020-09-01 iki 2020-11-02 :
1)Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius (LEADER-19.2-SAVA-8) ;
2) Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą (LEADER-19.2-SAVA-10);
 10 KVIETIMAS nuo 2020-12-01 iki 2021-02-01:
1) Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ (LEADER-19.2-SAVA-6);
2) Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą (LEADER-19.2-SAVA-10).

Galiojantys kvietimai:

Galiojantys kvietimai:

Kvietimas Nr. 8

galioja  iki

liepos  20 d.  15 val.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Renginių kalendorius