Naujienos

SOCIALINIO VERSLO PLĖTROS LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJA

SOCIALINIO VERSLO PLĖTROS LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJA

Kviečiame susipažinti su parengta „Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija“. Ši studija apžvelgia dabartinę situaciją ir pagal ją modeliuoja galimybes.

Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija (pdf formatu);

Lietuvos socialinio verslo asociacijos paruošta ir išleista iliustruota pagrindinių studijos rezultatų santrauka (pdf formatu).

VVG tinklo konferencija

VVG tinklo konferencija

Rugsėjo 17 - 18 d. Birštone vyko Vietos veiklos grupių tinklo konferencija "LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis" bei tinklo visuotinis narių susirinkimas. Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupių (toliau - VVG) atstovai kone iš visos Lietuvos. Molėtų r. VVG atstovavo administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė ir administratorė Janina Leišienė.

Konferenciją pradėjo VVG tinklo, vienijančio 49 vietos veiklos grupes, pirmininkė Kristina Švedaitė pranešimu „Tu esi galimybė!“  ir pakvietė visus kurti ateities Lietuvą, savo kraštą, kuriame būtų gera gyventi. Konferencijos metu pranešimus taip pat: Jolita Umbrasienė, Utenos r. VVG pirmininkė - "Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos r. VVG patirtis", Herieta Miliauskienė, Alytaus r. VVG konsultantė-lektorė - „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“, Auksė Lebeckienė, Kaišiadorių r. VVG projekto administratorė  - "Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.“,   Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė - "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinis pažangos vertinimas" ir  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą.

Turiningi ir įkvepiantys pranešimai, diskusijos, pokalbiai su kolegomis iš kitų VVG papildė žinių ir įkvėpimo bagažą bei motyvavo su dar didesniu užsidegimu tęsti prasmingus darbus.

     

Daugiau akimirkų iš renginio  VVG tinklo naujame internetiniame puslapyje https://www.leadertinklas.lt/naujienos/ ir https://www.facebook.com/vvgtinklas

Renginio video: https://www.facebook.com/watch/?v=799456937479106&extid=2noIn8VKVBgbW2R6

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Rugsėjo 14 d. vyko mokymai potencialiems pareiškėjams „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".

Mokymus vedė lektoriai: Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė, Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.

Mokymų metu sudalyviais angrinėtos tokios temos kaip: vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ nauda regiono ekonomikai ir vietos verslininkams, regioninių (vietos) produktų svarbiausi kūrimo principai, Aukštaitijos tapatumo svarbiausi bruožai ir regioninių produktų kūrimo geroji patirtis, regioninių (vietos) produktų aktualizavimo ir komercinimo galimybės, vietos maisto produktų rinkodaros komplekso kūrimas atsižvelgiant į besikeičiančius klientų poreikius ir panaudojant tinklaveikos kūrimo galimybes, bendradarbiavimo tarp vietos maisto produktų grandinių „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas siekiant patikimai aptarnauti vietos maisto rinką. Vietos maisto sistemų kūrimo geroji patirtis. Taip pat mokymų dalyviai atliko praktines užduotis.
Akimirkos iš mokymų:
   
Molėtų r. VVG informacija
 

Kviečiame dalyvauti

Kviečiame dalyvauti

Renkame dalyvius į partnerių renginius rugsėjo mėn., kurie vyks ne Molėtų rajone:

 
11d. Joniškio rajone (programa) ir
15d. Prienų rajone
renginiai skatinantys istorinį ir kultūrinį pažinimą naujomis technologijomis (žaidimai, programėlės ir t.t.) – "žygyje dalyvaujantis jaunimas padeda vyresniems žygio dalyviams išmokti naudotis technologijomis, o vyresnieji dalyviai jaunimą pamoko tradicinių teorijų".
 
22d. renginys folkloro tema Joniškio rajone – "dalyviai mokysis liaudies dainų, šokių, žaidimų bei gaus žinių ir motyvacijos kaip juos įtraukti į šiuolaikinį gyvenimą (pvz., naktišokiai – valstybinių švenčių šventimo būdas, sutartinių giedojimo grupės – bendravimas ir psichologinė pagalba ir.t.t)".
 
29d. fotografijos renginys Prienų rajone – "vadovaujami profesionalaus fotografo dalyviai mokysis portretinės, daiktų, renginių, gamtos fotografavimo savo turimais fotoaparatais ir telefonais".
 
Registracija telefonais 8 383 51061, 8 683 07866, 8 683 07877 arba el.paštu moletuvvg@gmail.com.
 
P.s.: kelionė ir renginiai nemokami.
 
 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 15:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 15:00 val. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.8  metu priemonei "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Kviečiame dalyvauti žygyje

Kviečiame dalyvauti žygyje

Žygis ATŠAUKIAMAS!!!

Žygis yra viena iš teritorinio bendradarbiavimo projekto "Kartos kartu" veiklų, kuriose dalyvauja įvairaus amžiaus kaimiškų vietovių gyventojai iš Joniškio, Molėtų, Prienų ir Telšių rajonų.

Renginio dienotvarkė čia.

Asvejos regioninio parko direkcijos parengta žygio programa čia.

Registracija ir detalesnė informacija: 

el.paštu moletuvvg@gmail.com arba

telefonais 8 383 51061, 8 683 07866, 8 683 07877.

 

Nuotrauka iš interneto.

Vyksta teritorinio bendradarbiavimo projekto veiklos

Vyksta teritorinio bendradarbiavimo projekto veiklos

Rugpjūčio 4 d. Molėtuose vyko teritorinio bendradarbiavimo projekto "Kartos kartu" koordinacinės grupės sustikimas.

Suitikimo metu aptartas jau įvykęs Joniškio rajone 2 dienų žygis, suplanuotas rugpjūčio 26 - 27 d. Molėtų rajone vyksiantis žygis, kitos numatomos projekto veiklos. 

Primename, kad tai viena iš  teritorinio bendradarbiavimo tarp Joniškio r. partnerystės, Molėtų r., Prienų r. ir Telšių r. VVG projekto "Kartos kartu", veiklų.

Projekto tikslas - aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant į 33 projekto renginius ne mažiau nei 1206 dalyvius. Į visas projekto veiklas planuojama įtraukti bent po vieną jaunimo atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos. Projekto veiklomis skatinamas kultūros ir krašto savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas bei kartų bendravimas.

 

Pratęstas kvietimas

Pratęstas kvietimas

Pratęsiamas kvietimo teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) projektų pateikimo terminas. Vietos projektus pagal šią priemonę galima teikti nuo 2020 m. liepos 28 d. iki 2020 m. rugpjūčio 11 d.

Kvietimo dokumentai čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Nuo 2020 m. liepos mėn. 28 d. 8:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 16:00 val. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.8  metu priemonei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Liepos 16 - 17 d. Joniškio rajone kartu su Prienų, Telšių bei Joniškio raj.

atstovais dalyvavome dviejų dienų žygyje po Mikšiūnų apylinkes.

Daugiau informacijos bei akimirkų čia.

Stabdomas kvietimas

Stabdomas kvietimas

Informuojame, kad šiuo metu galiojančio Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“  paprasto Kvietimo teikti vietos projektus Nr.8 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001) priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) finansavimo sąlygų aprašo priede Nr.1 „Vietos projektų paraiškos forma“ aptikus techninę klaidą, turėsiančią neigiamos įtakos vėlesniems vietos projekto vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės etapams, bei vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 60 punktu nuo 2020 m. liepos 17 dstabdome priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) kvietimą.

Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ informacija

     

1 2 3 ... 26

Naudinga

Naudinga

2020 M. PLANUOJAMA SKELBTI KVIETIMUS:

 9 KVIETIMAS nuo 2020 m. spalio mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn. :
1) Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius (LEADER-19.2-SAVA-8);
2) Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą (LEADER-19.2-SAVA-10);
 10 KVIETIMAS nuo 2020-12-01 iki 2021-02-01:
1) Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ (LEADER-19.2-SAVA-6);
2) Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą (LEADER-19.2-SAVA-10).

Galiojantys kvietimai:

Galiojantys kvietimai:

Galiojančių

kvietimų šiuo metu nėra

 

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius