Naujienos

Mokymai pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. 9:00 - 17:00 val. Molėtų r.savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salėje

adresu Inturkės g. 4, Molėtai (IV aukštas)vyks mokymai vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams "Darbo vietų administravimas vietos projektuose". 

Mokymus veda lektorė Rūta Globytė - advokatė, darbo teisės specialistė.

Taip pat, mokymų metu bus pateikta informacija apie Užimtumo tarnybos subsidijavimo programas įdarbinant bedarbius. 

Registracija iki spalio 24 d. el.paštu moletuvvg@gmail.com

Asmenims nuo 16 m. būtina turėti Galimybių pasus.

Renginio dienotvarkė:

 

Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2021“

Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2021“ 2021.09.07

2021 m. rugsėjo 23–25 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio
akademijoje vyks jubiliejinė, 25-oji tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...
2021“.
 Ši paroda  yra didžiausia agrosektoriaus paroda Baltijos šalyse, joje pristatomi pažangiausi sprendimai žemės ir miškų ūkiui. Parodos metu lankytojų lauks ne tik įmonių ekspozicijos, bet ir gausi šviečiamoji programa, veiks amatų ir sodinukų mugė.
Visa informacija apie renginį – interneto svetainėje expoacademia.lt.
Būtina renginio dalyvių ir lankytojų registracija. Ją galima atlikti čia:

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas VVG Valdybos posėdis

 2021.08.16  16:30 val.

Detalesnė informacija.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2021 m. rugpjūčio 16 d. 16:00 val. adresu Vilniaus g. 45, Molėtai (III aukštas). Detalesnė informacija.

Teritorinio bendradarbiavimo projektas

Teritorinio bendradarbiavimo projektas

 
Birželio 28 Joniškyje (Molėtų raj.), 30 d. Cikliškyje (Švenčionių raj.) ir liepos 1 d. Utenoje įvyko Verslumo mokymai, kuriuose dalyviai įgijo teorines žinias ir praktinius įgūdžius kaip padėti bei vykdyti verslą, ką svarbu numatyti, kokių klaidų nedaryti ir kaip pasibandyti savo idėją neišleidžiant 100 Eur.

Renginių akimirkos: Joniškyje, Cirkliškyje ir Utenoje.

Verslumo mokymai - viena iš teritorinio bendradarbiavimo projekto "Verslumo kodas Aukštaitijoje" veiklų.

Daugiau apie projektą.

    

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG Valdybos posėdis

nuo 2021.06.16 iki 2021.06.22.

Detalesnė informacija.

Įgyvendinamas teritorinio bendradarbiavimo projektas

Įgyvendinamas teritorinio bendradarbiavimo projektas

Molėtų rajono vietos veiklos grupė  "Keisdamiesi keičiame" kartu su

partneriais Molėtų miesto vietos veiklos grupe "Molėtų aitvarai", 

Utenos regiono vietos veiklos grupe, 

Švenčionių rajono vietos veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“ ir

asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendinta

teritorinio bendradarbiavimo projektą

"Verslumo kodas Aukštaitijoje".

Daugiau informacijos.

 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2021 m. birželio 8 d. 16:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. Detalesnė informacija.

 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas virtualus projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2021.05.27-2021.06.02 rašytinės procedūros būdu. Detalesnė informacija.

Pasibaigė kvietimas Nr. 11

2021 m. balandžio 30 d. pasibaigė kvietimo Nr.11 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m."

Kvietimo metu gavome 5 paraiškas pagal priemones:

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-3“ gauta 1 paraiška;
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-10” gauta 4 paraiškos;

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

 

Kviečiamas virtualus visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas,

kuris vyks  2021 m. balandžio 22 d. 15:00 val. per "Microsoft Teams" internetinę platformą.

Daugiau informacijos.

1 2 3 ... 30

Naudinga

Galiojančių kvietimų šiuo metu nėra.

Numatomi kvietimai 2021 metais:

Kvietimas Nr. 13 priemonėms:                            

  •  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“,
  •  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“,
  •  „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“,
  • „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“.

Kvietimą numatoma skelbti lapkričio - gruodžio mėn.

 

 

Strategija

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose".

Mokymus vedė Rūta Globytė, ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, advokatė, pastaruosius penkerius metus dirbanti darbo teisės srityje.

Dalyviai - potenciaūs vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai - turėjo galimybę išgirsti ne tik teorinius darbo vietų administravimo aspektus, bet ir praktinius pavyzdžius bei patarimus iš lektorės bei jos kolegų darbo praktikos, užduoti konkrečius klausimus.

Mokymų pabaigoje dalyvius aplankė ir apie subsidijavimo programas įdarbinant registruotus bedarbius papasakojo Užimtumo tarnybos Molėtų skyriaus vedėjas Rimvydas Kazlas ir paslaugų darbdaviams konsultantė Meilė Narušienė. Taip pat, informacija apie Molėtų rajono savivaldybės finansuojamą mokyklinio amžiaus jaunimo trumpalaikį įdarbinimą vasaros atostogų metu pasidalino jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Mečiukonienė.

Mokymų dienotvarkė ir akimirkos iš mokymų:

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Spalio 6 – 7 dienomis Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (Molėtų rajono VVG) pirmininkė Vaida Saugūnienė ir administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė dalyvavo Kaune vykusioje tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) konferencijoje „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“

Skaityti plačiau.

Renginių kalendorius