Korupcijos prevencija

Apie galimos korupcijos, neskaidraus ir nesąžiningo VPS vykdytojos darbuotojų ir (ar) VPS vykdytojos valdymo organų narių veikimo ir (ar) neveikimo atvejus, viešųjų ir privačių interesų konfliktus galima pranešti Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame” kontaktais.