2023-2027 m. vietos plėtros strategija

   

Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ vietos plėtros  2023 – 2027 m. strategija:

1 dalis vietos plėtros  2023 – 2027 m. strategija

2 dalis vietos plėtros  2023 – 2027 m. strategija (Excel)

Trumpas strategijos pristatymas ir paramos galimybės.

Paramos verslui galimybės (pristatymas).

2023 metai vykdytų gyventojų ir organizacijų apklausų ataskaitos.

Priemonės „Sumanūs kaimai” pristatymas ir trumpa apžvalga (diskusijai).

Projekto Nr. 20VS-PV-23-1-01818-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Bendra paramos suma – 1 414 601,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 202 410,85 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 212 190,15 Eur (t.y. iki 15 proc.)


Teisės aktai, formos tiesiogiai susiję su 2023-2027 m. strategijos įgyvendinimu:

Formos:

Kiti svarbūs teisės aktai: