2023-2027 m. vietos plėtros strategija

   

Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ vietos plėtros  2023 – 2027 m. strategija:

1 dalis vietos plėtros  2023 – 2027 m. strategija

2 dalis vietos plėtros  2023 – 2027 m. strategija (Excel)

Trumpas strategijos pristatymas ir paramos galimybės.

Paramos verslui galimybės (pristatymas).

2023 metai vykdytų gyventojų ir organizacijų apklausų ataskaitos.

Priemonės „Sumanūs kaimai” pristatymas.

Projekto Nr. 20VS-PV-23-1-01818-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Bendra paramos suma – 1 414 601,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 202 410,85 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 212 190,15 Eur (t.y. iki 15 proc.)


Teisės aktai, formos tiesiogiai susiję su 2023-2027 m. strategijos įgyvendinimu:

  • Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės
  • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
  • Projektų inovatyvumo vertinimo metodika (Inovatyvumo skaičiuoklė)
  • Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos

Formos:

Kiti svarbūs teisės aktai: