Baigėsi mokymų ciklas

Nuo rugsėjo 22 d. iki gruodžio 18 d. Molėtų r. vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame” vykdė mokymų ciklą, potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Jo metu buvo suorganizuota 9 mokymai (trukmė po 8 val.) įvairiomis temomis. Mokymų dalyviai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. teikiamomis galimybėmis ir plačiau išanalizuoti prioritetines strategijos sritis. Rugsėjo 22 d. vyko mokymai tema „Regioninių produktų kūrimas, rinkodara ir marketingas. Teisinė bazė, organizavimo formos”. Spalio 20 d. ir lapkričio 03 d. mokymuose mokymų dalyviams buvo pristatyta verslo plano rengimo etapai, dažniausiai praktikoje naudojamos veiklos situacijos analizės metodikos, aptarta projektų kaštų naudos vertinimo bei galimų rizikų identifikavimo ir valdymo būdai konkrečių planuojamų projektų atvejais. Lapkričio 22 d. mokymuose „Regioninių produktų kūrimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą. Rinkodara ir marketingas” buvo pristatyta viena iš vietinio savitumo išraiškos formų – tradiciniai krašto patiekalai, rinkodaros priemonių įvairovė ir jų pateikimo būdai. Lapkričio 27 d. vyko mokymai „Inovacijos plečiant ūkį bei verslą”, kuriuose daug diskutuota kas tai yra inovacija ir kaip pastebėti pasikeitimą (naujovę, inovaciją) ir tinkamai jį panaudoti verslo sėkmei. Gruodžio 06 d. ir 07 d. potencialūs vietos projektų pareiškėjai stiprino žinias darbo su jaunimu, bendradarbiavimo ir savonorystės mokymuose „Darbo su jaunimu vietos bendruomenėse organizavimo ir vykdymo ypatumai, galimybės siekiant mažinti socialinę atskirtį” ir „Bendradarbiavimo tinklai, savanorystės orgnizavimas bendruomenėse. Teisinė bazė ir praktika”. Gruodžio 12 d. vyko mokymai „Maisto grandinių „Nuo lauko iki stalo” organizavimo ypatumai”. Mokymų metu dalyviai gilinosi į maisto grandinės „nuo lauko iki stalo” koncepciją ir Europos maisto saugos prioritetų subtilybes, nagrinėjo maisto saugos, kokybės ir pirminių produktų gamybos reikalavimus, buvo supažindinti su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto tvarkymą. Gruodžio 18 d. vyko paskutiniai mokymai „Turizmo potencialo ir kitų vietos išteklių panaudojimo galimybės”, kuriuose dalyviai buvo supažindinti su rajono turistiniu potencialu ir įvertintos turizmo plėtros galimybės Molėtų rajone.

Visame mokymų cikle dalyvavo 34 potencialūs vietos projektų pareiškėjai, kurie planuoja teikti paraiškas pagal Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. Mokymai buvo įdomūs ir naudingi, dalyviai įgytas žinias ir įgūdžius panaudos, rašant projektus bei tobulinant savo organizacijos veiklas.