Baigtas preliminarus pirmo kvietimo paraiškų vertinimas

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS