Dalyvavome VVG tinklo konferencijoje ir visuotiniame susirinkime

Rugsėjo 17 – 18 d. Birštone vyko Vietos veiklos grupių tinklo konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis” bei tinklo visuotinis narių susirinkimas. Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupių (toliau – VVG) atstovai kone iš visos Lietuvos. Molėtų r. VVG atstovavo administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė ir administratorė Janina Leišienė.

Konferenciją pradėjo VVG tinklo, vienijančio 49 vietos veiklos grupes, pirmininkė Kristina Švedaitė pranešimu „Tu esi galimybė!“ ir pakvietė visus kurti ateities Lietuvą, savo kraštą, kuriame būtų gera gyventi. Konferencijos metu pranešimus taip pat: Jolita Umbrasienė, Utenos r. VVG pirmininkė – „Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos r. VVG patirtis”, Herieta Miliauskienė, Alytaus r. VVG konsultantė-lektorė – „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“, Auksė Lebeckienė, Kaišiadorių r. VVG projekto administratorė – „Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.“, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė – „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinis pažangos vertinimas” ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą.

Turiningi ir įkvepiantys pranešimai, diskusijos, pokalbiai su kolegomis iš kitų VVG papildė žinių ir įkvėpimo bagažą bei motyvavo su dar didesniu užsidegimu tęsti prasmingus darbus.

Daugiau akimirkų iš renginio  VVG tinklo naujame internetiniame puslapyje https://www.leadertinklas.lt/naujienos/ ir https://www.facebook.com/vvgtinklas

Renginio video: https://www.facebook.com/watch/?v=799456937479106&extid=2noIn8VKVBgbW2R6