Gautas avansas VPS administravimo išlaidoms apmokėti

2016 m. rugsėjo 22 d. Molėtų r. vietos veiklos grupė iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavo 29 185 Eur dydžio avansą projekto „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ administravimo išlaidoms apmokėti.