Įvertinta strategija ir skirta parama

2016 m. balandžio 04 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio monisterijos kanclerio potvarkiu Nr.4D-56 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader”, sąrašo patvirtinimo”, patvirtinta Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (Nr.42VS-KU-15-1-06802). Skirta 1 636 108,00 Eur dydžio parama. Iki 327 222,00 Eur , t.y. 20 proc. VPS įgyvendinimo išlaidų skirta VPS įgyvendinimo administravimo išlaidoms finansuoti.