Konferencija „Iššūkiai ir galimybės įgyvendinant Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ teritorijos strategiją 2014-2020 m.“

Rugsėjo 14 d. VšĮ „Teatriukas” Scenoje D, Drąsių kaime (Molėtų r.). įvyko Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame” (toliau (Molėtų r. VVG) konferencijos „Iššūkiai ir galimybės įgyvendinant Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ teritorijos strategiją 2014-2020 m.“.
Konferencijos dalyvius pasveikino Molėtų r. VVG pirmininkė Vaida Saugūnienė bei Molėtų rajono meras Saulius Jauneika.
Plačiau apie konferenciją skaitykite.

Molėtų r. VVG administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė pristatė pranešimą „Iššūkiai ir galimybės įgyvendinant Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ teritorijos strategiją 2014-2020 m.“, kuriame apžvelgė numatytus strategijos rodiklius, jau pasiektus rezultatus ir kokie darbai dar laukia ateityje.
VšĮ „Teatriukas” direktorė pristatė baigiamą įgyvendinti socialinio verslo projektą „Drąsių kalvė”, o Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Valuckienė ir projekto administratorė Rimantė Misiūnienė bei Anykščių rajono vietos veiklos grupės administravimo vadovas Jurijus Nikitas pristatė teritorinio bendradarbiavimo projektus, kuriuose Molėtų r. VVG yra vienas iš partnerių.
Bendruomeninio verslo verslo pavyzdžius ir iššūkius bei išmanių kaimų perspektyvą pristatė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė.
Tarp pranešimų vyko diskusijos grupėse apie kliūtis bendruomeninėms veikloms ir sėkmingai veiklai reikalingus įrankius.
Taip pat buvo apdovanoti sėkmingai jau įgyvendinęvietos projektus pareiškėjai: Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugija įgyvendino projektą „Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas”, Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas” – projektą „Molėtų rajono tapatumą atspindinčių keramikos suvenyrų sukūrimas”, Mindūnų bendruomenės centras – projektą „Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida „Žvejybos rojuje” Mindūnuose”, asociacija „Polkutė” – projektą „pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas”, VšĮ „Bendrystės centras” – projektą „Vilna sušildys ir aprengs”, R.Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino” – projektą „Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino”, VŠĮ „Idėjų medis” – projektą „Bendrystės jėga” ir VO „Inturkės bendruomenės centras – projektą „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose”.
Pabaigai visus konferencijos dalyvius lazankėmis vaišino ir apie VO „Inturkės bendruomenės centras projektą „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose” papasakojo Karalienės Bonos Sforzos ir jos tarnaitės vaidmenyse Vaida Bacenskaitė su Danute Vaškevičiene. Desertui „Valgomo paveikslo” projektą pristatė VšĮ „Miniatiūros” direktorė Birutė Pečiūraitė-Baltuškienė. Šio pristatymo metu konferencijos dalyviai galėjo ne tik paragauti, bet ir patys iš vaisinių juostelių pasigaminti aukštaitiškų raštų motyvą – valgoma paveikslą.
Labai ačiū visiems konferencijos dalyviams už nuoširdumą, dalyvavimą, dalijimąsi bei buvimą – tik jūsų visų dėka ši konferencija įvyko ir pavyko.
Renginio akimirkas užfiksavo Dalia Mikoliūnaitė.

Daugiau konferencijos akimirkų: https://www.facebook.com/319963375205945/posts/845195762682701/
Molėtų r. VVG adminsitracijos informacija.