Konferencija „LEADER-naujų darbo vietų perspektyva”

Š.m. gruodžio 28 d. 11 val. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre (toliau TVIC) vyko Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ konferencija tema „LEADER-naujų darbo vietų perspektyva“. Konferenciją pradėjo V. Šironas, Molėtų VVG pirmininkas, kuris pastebėjo, kad po ilgų ir nuoseklių darbų metų pabaigoje pagaliau pavyko paskelbti itin svarbų dokumentą – „Paprasta kvietimą teikti vietos projektus Nr.1“. Šis kvietimas savotiškai vainikuoja ilgą vietos veiklos grupės darbą vykdant projektą „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.” Nr.42VS-KU-15-1-06802-PR001. Konferencijos tema tiesiogiai siejasi su vietos plėtros strategijos tikslais, nes tai, ko siekiama ES pinigais arba LEADER programa, neturi tenkinti tik momentinius poreikius, bet privalo kurti perspektyvą. Būtent darbo vietų kūrimas ir yra šios perspektyvos rodiklis. LEADER sukuria milžiniškas galimybes bendruomeninio ir socialinio verslo iniciatyvoms. Turime visas galimybes, dabar tik atsakingai pasinaudokime jomis.

Konferencijos moderatorė – V. Navickienė pasidžiaugė, kad Molėtų rajono TVIC direktorė D. Kulienė ir jos vadovaujamas kolektyvas nuolat remia vietos bendruomenes, telkia jas įvairioms iniciatyvoms, susietoms su turizmu, kaip viena iš perspektyviausiai besivystančia ūkio šaka mūsų šalyje ir rajone. Centras moka šauniai dirbti, o tą parodė puikus startas 2007-2013 m. finansiniame laikotarpyje, kai TVIC vykdė savo projektus, teiktus VVG. Projektai turėjo didelę pridėtinę vertę, nes suteikė galimybę grupei asmenų tapti aktyviai veikiančiais gidais, bendruomenėms – pasirengti edukacinėms programoms, kurti darbo vietas, sustiprinti materialinę bazę.

Pranešimą „Molėtų rajono turizmo traukos vietovių plėtros galimybės“ VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė D. Kulienė pateikė auditorijai labai emocingai ir jautriai. Ji siekė įkvėpti dalyvius pilietiškai ir drąsiai veikti savo rajono labui ir sau, nes tik atsakingai, išradingai veikdami galime tikėtis teigiamo pokyčio pritraukiant turistus ir išlaikant juos Molėtų rajone ilgėlesnį laiką. Turizmo traukos centrai, esantys mūsų rajone, buvo dar kartą atidžiai analizuoti. Išnagrinėtos įvairios paslaugos, vietos verslo ir bendruomenių iniciatyvos. Auditorija gyvai reagavo, vystėsi diskusija, sudarytas turistinių paslaugų gavėjo „portretas“, aptarta labai svarbi viešinimo, reklamos ir paslaugų teikėjų kooperavimosi problema. Bendrai buvo sutarta, kad tik bendradarbiaujant galima sukurti inovatyvius dalykus.

Po audringos diskusijos konferencijos dalyviams Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialistė V.Navickienė pristatė Paprasto kvietimo Nr.1 dokumentus. Ji pastebėjo, kad tikrai nelengvas buvo dokumentų rengimo laikas, nes tuo metu vyko ir pačios priemonės administravimo taisyklių aktyvi kaita. Administravimo procesas vyko su nuolatiniais keitimais ir spragų taisymais. Tačiau paskutiniai keitimai stipriai pakeitė situaciją ir tuos pakeitimus ji įvardijo kaip didelę pažangą, padėsiančią pareiškėjams teikti vietos projektus. Ji pateikė paramos intensyvumo keitimo pavyzdžius, skolinimosi galimybių praplėtimą ir kt. Kalbėtoja nedetalizavo visų 4 priemonių galimybių, bet pastebėjo, kad norint įgyvendinti priemonių tikslus ir savo idėjas, reikės sutelkto partneriško veikimo, aktyvaus vietos valdžios, verslo atstovų ir jaunimo dalyvavimo. Ji padėkojo D. Kulienei už dalyvių nuteikimą aktyviai dirbti rajono bendruomenės gerovei ir toliau pristatė kvietimo dokumentus kaip realių galimybių įvairiam pareiškėjų ratui rinkinį. Kalbėtoja atkreipė dėmesį į kiekvienos priemonės finansavimo sąlygų aprašus ir juose pateiktus atrankos kriterijus, tinkamas finansuoti išlaidas, pridedamus papildomus dokumentus ir jų kokybę. Detaliai paanalizavo vietos projektų administravimo etapus po paraiškos pateikimo. Ji priminė, kad svarbu finansuoti tik pačius geriausius projektus ir viešinti tai, kas daroma, ir nelaužyti nustatytų paramos teikimo taisyklių, nes už pažeidimus gresia sankcijos.

V. Navickienė pastebėjo, kad šiuo metu VVG biuro komanda pasirengusi konsultuoti kiekvieną pareiškėją biure, telefonu ar raštu. Ji paminėjo, kad dalis pareiškėjų jau yra daugiau pasirengę, kadangi aktyviai mokėsi VVG organizuotuose mokymuose, tačiau tiems, kurie negalėjo dalyvauti mokymuose bus galimybė susitikti informaciniuose renginiuose po Naujųjų metų. V. Navickienė VVG organizuotų mokymų dalyviams išdalino Molėtų švietimo centro parengtus pažymėjimus. Ji pasidžiaugė, kad vykdant mokymus buvo pasitelkta sumani ir išradinga Molėtų rajono švietimo centro komanda, sugebėjusi už tikrai nedidelius pinigus pasikviesti į mokymus pakankamai gerai dirbančius lektorius ir ypač smagu buvo, kad lektoriai buvo šio krašto žmonės, gyvai ir jautriai išgyvenantys sėkmes ir nesėkmes, siūlantys ne tik problemų sprendimų būdus, bet ir mokantys jas spręsti.

Kiekvienas konferencijos dalyvis pasirinko informacinių leidinukų, paruoštų biure ir skirtų priemonių: LEADER-19.2-SAVA-5, LEADER-19.2-SAVA-8, LEADER-19.2-SAVA-9, LEADER-19.2-SAVA-10 pristatymui. Sumanaus J.Leišienės, VVG administratorės, organizacinio darbo dėka ir „Molėtų vilnyje“, ir VVG tinklalapyje www.moletuvvg.lt bei NMA puslapyje pateikta laiku visa reikalinga informacija apie kvietimą. Konferencijos pabaigoje VVG biuro komanda: V. Navickienė, J. Leišienė ir E. Skardytė bei VVG pirmininkas V. Šironas padėkojo visiems už kantrybę ir palinkėjo sėkmingų ir kūrybingų Naujųjų Metų. Mūsų darbo esmė – ne įsisavinti pinigus, bet pasiekti norimus rezultatus, įkurti darbo vietas. LEADER programa yra geriausias įrankis vietos problemoms spręsti, siekti inovatyvių sprendimų, „gaudyti” ir įgyvendinti įdomias idėjas.