Konferencija „Nuveikti darbai ir ateities perpektyvos įgyvendinat LEADER”

Rugsėjo 5 d. Alantoje vyko Molėtų r. vietos veiklos grupės organizuojama Konferencija “Nuveikti darbai ir ateities perspektyvos įgyvendinat LEADER”. Joje dalyvavo gausus būrys svečių iš Lenkijos (vietos veiklos grupių „Gniazdo” ir „Kraina Rawki” atstovai), Molėtų krašto ūkininkai, verslininkai, kaimo bendruomenių ir įvairių įstaigų atstovai bei partneriai iš Utenos regiono vietos veiklos grupės. Visus susirinkusius pasveikino Alantos technologijų ir verslo mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis, palinkėjo šilto bendravimo ir konstruktyvaus darbo. Plačiau skaitykite

Pirmoje konferencijos dalyje Molėtų rajono vicemeras Mindaugas Kildišius pristatė statistinius duomenis apie verslą, terndencijas bei verlo sąlygas Molėtų rajone. Švečiai iš Lenkijos pasidalijo gerąja LEADER patirtimi iš savo šalies, papasakojo apie įgyvendintus ir vykdomus projektus, Leader galimybes jų šalyje. Molėtų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkė Laimė Teresė Ramonienė išsamiai papasakojo apie Molėtų rajono ūkininkų esamą padėtį, jų ūkininkavimo kryptis. Pirmąją dalį savo pranešimu „Turizmo paslaugos Molėtų rajone“ užbaigė Daiva Kulienė, VšĮ turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, kuri išsamiai papasakojo apie teikiamas paslaugas turistams, lankytinas rajono vietas ir pramogas.

Antroji dalis prasidėjo Vyčio Štelbio, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Tarybos pirmininko, pranešimu apie kaimo turizmo sodybų verslą Lietuvoje ir Molėtų rajone. Pranešėjas kalbėjo, jog būtent šiai turizmo rūšiai yra palanki Molėtų rajono gamtinė aplinka ir čia susibūrė gausiausias būrys teikiančių kaimo turizmo paslaugas Lietuvoje. Pranešėjai: Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė ir Virgilijus Šironas, Molėtų rajono vietos veiklos grupės valdybos narys, išamiai pristatė vietos veiklos grupių patirtį, nuveiktus darbus bei LEADER galimybes. Išklausius pranešimus, tarp dalyvių ir pranešėjų užsimezgė konstruktyvi diskusija, pasidalinimas įžvalgomis ir patirtimi.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams ir konferencijos dalyviams už dalyvavimą konferencijoje.

Molėtų rajono vietos veiklos grupės informacija