Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

2019 m. gruodžio 5 d. vyko asmens duomenų apsaugos mokymai „Asmens duomenų apsauga nevyriausybinių organizacijų veikloje”. Mokymus vedė Lektorė Dijana Šinkūnienė teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė. Jų metu buvo apžvelgta esminiai duomenų apsaugos reformos pokyčiai, atskaitomybės principas, duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas vykdant projektus, duomenų subjektų teisės, asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas, poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Dalyviai sužinojo apie vidinius dokumentus, kuriuos reikėtų pasirengti norint įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus vykdant projektus, atliko praktines užduotis.