Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.

Per visus 2020 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 173 585,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 13 proc. visų Molėtų r. VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 5 vietos projektai: 2 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirti projektai pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, 1 bendradarbiavimo tinklą kuriantis projektas pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“, 1 mokymų projektas pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir 1 socialinio verslo projektas pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“.

Penki vietos projektai tais pačiais metais buvo sėkmingai įgyvendinti. Mindūnų bendruomenės centro projekto „Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida „Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose” metu buvo sudarytos sąlygos 2 aukštaitiško kulinarinio paveldo patiekalų pristatymui turistams ir poilsiautojams bei tuo pačiu sukurta galimybė vietos gyventojams imtis naujų iniciatyvų savo ekonominei situacijai gerinti tiesiogiai ir/ arba netiesiogiai dalyvaujant edukacinėje veikloje. Įsigyta profesionalus greito atvėsinimo ir sušaldymo šaldiklis ežero žuvims sušaldyti ir laikyti. Įsigyta aukštaitiški raugo keramikos moliniai indai bei 3 vnt. stalų su suolais.

R. Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino” projektu „Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino” sukurtas naujas novatoriškas verslas Molėtų rajone. Sukurta ir išlaikyta 1 darbo vieta (etatas) jauniems asmenims (iki 40 m.). Žemės sklypas į kurį investuojama pritaikytas turizmo paslaugoms teikti: pastatyta ir įrengta pirtis su terasa, kubilu ir infrasauna. Turistų laisvalaikio užimtumui įvairinti įsigyta įranga: dviračių komplektas (2 vnt. elektriniai dviračiai suaugusiems, 6 vnt. suaugusiems (paprasti) ir 2 vnt. vaikiški dviračiai), valtys (2 vnt.), mobili sauna, masažinis krėslas, presoteraspijos aparatas, nešiojamas kompiuteris. Žemės sklypo priežiūrai įsigytas vejos traktoriukas.

Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projekto „Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas” metu įkurtas ir šiuo metu toliau sėkmingai veikiantis „Savanorių ugniagesių tinklas“. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta būtina veiklai įranga, apsaugos priemonės ir kompiuterinė technika, surengti 3 renginiai, kuriuose sudalyvavo 30 dalyvių. Siekiant skatinti savanorišką ugniagesių veiklą, padaryti ją prasmingą ir rezultatyvią, naudingą visuomenei, Inturkės, Joniškio, Suginčių seniūnijose esančiose ugniagesių komandose vyko renginiai skirti susipažinti ir išmokti naudotis nauja įsigyta įranga bei jos galimybės pristatytos vietos visuomenės atstovams.

Visuomeninės organizacijos „Inturkės bendruomenės centras” projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose” metu buvo suorganizuotos 2 kūrybinės stovyklos vaikams ir jaunimui, atgaivinta legenda ir sukurta edukacinė programa „Karalienės Bonos Sforzos legenda atgyja”, sukurtas apie Inturkės kraštą filmukas, stovyklų dalyviams suorganizuota ekskursija po Lietuvos dvarus. Projekto rezultatai didina kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, skatina jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomeninę veiklą, renginių organizavimą, mažina socialinę atskirtį.

Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas” projekto „Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas” metu suorganizuota 10 renginių, kurių metu keramikai su bendruomenės nariais sukūrė penkis Molėtų krašto istorinį ir kultūrinį tapatumą stiprinančius keramikos suvenyrus: Žuvėdra (3 dydžių), Meniškas kaimas, Molėtiška žvejo sriaubelė”, Molėtiška svečio sriaubelė”, pakabukas ant kaklo „Planeta” ir raktų pakabukas „Molėtai”. Kiekvienam suvenyrui sukurta logotipas, kuriais žymimos suvenyrų pakuotės. Įgyvendinus projektą bendruomenės nariai bus toliau skatinami gaminti šiuos suvenyrus (organizuojami mokomieji renginiai) ir teikiama pagalba parduodant suvenyrus pareiškėjo tinklapyje ir suvenyrų parduotuvėlėse.

Įgyvendinant vietos plėtros strategijos aktyvinimą metų eigoje buvo suorganizuoti dveji mokymai pareiškėjams: „Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir šiuolaikinio turisto poreikiai” ir „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas” bei nuotolinis seminaras – konsultacija dėl vietos projektų teikimo pagal 9 kvietimo priemones.

Sėkmingai įgyvendinamos vietos plėtros strategijos ir teigiamo Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vidurio vertinimo dėka 2020 metais Molėtų r. VVG buvo skirtas papildomas 118 968,00 eurų finansavimas.

Todėl darbų ir kvietimų teikti projektus netruks ir 2021 metais. Sausio pabaigoje baigiasi 9 kvietimas teikti vietos projektus pagal priemones Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, o iki vasario pabaigos laukiami projektai 10 kvietimo priemonėms Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo. Kovo ir rugsėjo mėnesiais planuojami skelbti dar du kvietimai teikti vietos projektus pagal priemones Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, +370 683 07866, el. paštu moletuvvg@gmail.com.

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Nuotraukos iš Molėtų r. VVG, pareiškėjų ir partnerių archyvų.