Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vertinimas

Molėtų rajono vietos veiklos grupė sėkmingai užbaigusi „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pasiruošusi naujam startui. Rugsėjo 30 d. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ pateikė paraišką įgyvendinti Molėtų rajono kaimo vietovių VPS „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ Naujajai Strategijai buvo pritarta rugsėjo 23 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime, Molėtų rajono savivaldybės taryba supažindinta su dokumentu rugsėjo 25 d., o rugsėjo 30 d. Utenos regiono plėtros taryba. Pateikta paramos paraiška ir VPS vertinama trimis etapais. Spalio 23 dieną užbaigtas pirmasis etapas – VVG tinkamumo vertinimas. Šiuo metu atliekamas VPS tinkamumo vertinimas.

Pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas tikimės paskelbti 2016 metų vasarą, tad pats laikas ruoštis – išsigryninti idėją, ieškoti partnerių, tartis, analizuoti ir diskutuoti. Esant poreikiui konsultuotis visi laukiami Molėtų VVG biure, Vilniaus g.45 ar susiderinus laiką galime atvykti ir pas jus.

Strategijos vertinimo balai nulems kokia tiksliai suma bus skirta strategijai įgyvendinti. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 70. Jeigu strategija būtų įvertinta 100 balų, Molėtų VVG yra pasiruošusi įsisavinti 1 755 076 Eur, iš jų 1 404 061 Eur bus skirti vietos projektams įgyvendinti. Gavus mažesnius vertinimo balus, paramos suma bus atitinkamai mažinama.

Kviečiame susipažinti su strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių santrauka ir lėšų pasiskirstymu esant 100 balų įvertinimui.

ATKREIPKITE DĖMESĮ, lėšos čia paskirstytos, gavus 100 balų įvertinimą. Vertinimo balams esant mažesniems, paramos suma bus mažinama. Molėtų VVG strategijos pristatymas.