Naujojo laikotarpio strategija baigiamojoje konferencijoje

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame” parengė Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. Strategija parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „LEADER programa” priemonę „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS”.

Rugsėjo 28 d. Meniškame kaime vyko baigiamoji konferencija, skirta apžvelgti 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu nuveiktus darbus. Šiuo laikotarpiu didžioji parama skirta infrastrukūrai gerinti: atnaujintos bendruomenių turimos patalpos, sporto aikštynai, paplūdimiai ir kitos viešos erdvės kaimuose. Konferencijos metu susirinkę bendruomenių ir kitų organizcijų atstovai buvo supažindinti ir su naująja strategija. Pagrindinis šios strategijos tikslas yra orientuotas į ES paramą, skirtą skurdui, socialinei atskirčiai mažinti ir jaunimo problemoms spręsti. Verslui įsikurti ir plėstis skirta visa priemonė „Novatoriškos plėtros skatinimas didinant jaunų žmonių vaidmenį vietos gyvenime”. Taip pat bus siekiama permainų vystant bendradarbiavimą, puoselėjant kaimo gyventojų kūrybiškumą ir patriotizmą.