Pasibaigė kvietimas Nr. 4

Balandžio 1 d. pasibaigė 4 kvietimo galojimo laikas. Šio kvietimo metu gautos 7vietos projektų paraiškos pagal VPS priemones:

  • „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 – 3 vietos projektų paraiškos
  • „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 – 4 vietos projektų paraiškos
  • „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 – paraiškų negauta