Pasibaigė kvietimas Nr.6

Rugsėjo 19 d. pasibaigė 6 kvietimo galiojimo laikas. Šio kvietimo metu gautos 5 vietos projektų paraiškos pagal VPS priemones:

  • „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 – 4 paraiškos
  • „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 – 1 paraiška