Pasirašyta paramos sutartis

2016 m. rugpjūčio 31 d. buvo pasirašyta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER”, paramos sutartis Nr.42VS-KU-15-1-06802.

2016. m. rugpjūčio 26 d. (raštas Nr.BRK-4601) Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, įvertinus pateiktus dokumentus, patvirtino 2016 m. VPS administravimo išlaidų poreikio planą. Vertinimo metu nustatyta bendra tinkamų finansuoti VPS administravimo išlaidų suma ataskaitiniu laikotarpiu sudaro iki 29 079,56 Eur. Patvirtintas planas yra neatsiejama VPS paramos sutarties dalis.