Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 8 vietos projektas

2020 m. gruodžio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-506 patvirtintas:

  • Kvietimo Nr.8 VšĮ „Stipri šeima“ pateiktas socialinio verslo projektas „Edukacinio centro, skirto Molėtų rajono šeimoms, kūrimas” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-8-2-2020/42VS-PV-20-1-09235-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas” skiriama iki 116 958,00 dydžio parama su 95 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 99 414,30 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 17 543,70 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.