Patvirtintas kvietimo Nr. 11 vietos projektas

2021 m. liepos 8 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-231 patvirtintas:

  • Kvietimo Nr.11 Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas” pateiktas vietos projektas „Atvira kultūrinė ir poilsio erdvė „Alpimo suolelis” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-11-3-2021/42VS-PV-21-1-04130-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” skiriama iki 4612,00 Eur dydžio parama su 80 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 3 920,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 691,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.