Patvirtintas kvietimo Nr. 11 vietos projektas

2021 m. liepos 8 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-231 patvirtintas:

  • Kvietimo Nr.11 Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenė „Gojelis” pateiktas vietos projektas „Ekologinių ūkių veiklos pristatymas ir plėtros skatinimas” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-11-4-2021/42VS-PV-21-1-04329-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” skiriama iki 4 610,00 Eur dydžio parama su 80 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 3 918,50 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 691,50 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.