Patvirtintas kvietimo Nr. 6 vietos projektas

2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-416 patvirtintas  Molėtų rajono vietos veiklos grupei ‘Keisdamiesi keičiame” pateiktas vietos projektas. Parama skiriama projektui, kuris pateiktas pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” LEADER-19.2-SAVA-10:

1. Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas” projektui „Molėtų rajono tapatumą atspindinčių keramikos suvenyrų sukūrimas​” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-6-1-2019 (skirta paramos suma iki 3971,00 Eur)