Patvirtintas kvietimo Nr. 8 vietos projektas

2020 m. rugsėjo 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-420 patvirtintas:

  • Kvietimo Nr.8 Asociacijos „SPRENDIMAI ŠIANDIEN“ pateiktas mokymų projektas „Drąsa kurti ir veikti” Nr. MOLĖ-LEADER-1C-M-8-1-2020/42VS-PV-20-1-08372-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas” skiriama iki 7005,00 dydžio parama su 100 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 5954,25 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 1050,75 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.