Patvirtintas kvietimo Nr. 9 vietos projektas

2021 m. gegužės 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-164 patvirtintas:

  • Kvietimo Nr.9 Viešosios įstaigos Universalaus daugiafunkcio centro “Kaimynystės namai” pateiktas vietos projektas „Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas Balninkų seniūnijos bendruomenėse” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JS-9-9-2021/42VS-PV-21-1-01034-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą ” skiriama iki 2915,00 Eur dydžio parama su 80 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 2477,75 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 437,25 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.