Patvirtintas kvietimo Nr. 9 vietos projektas

2021 m. birželio 16 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-194 patvirtintas:

  • Kvietimo Nr.9 Alantos dvaro bendruomenės pateiktas vietos projektas „Valiulio akmens pritaikymas turizmui ir vietovės potencialui padidinti” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JK-9-4-2021/42VS-PV-21-1-01001-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” skiriama iki 4079,00 Eur dydžio parama su 80 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 3467,15 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 611,85 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.