Patvirtintas kvietimo Nr. 9 vietos projektas

2021 m. birželio 16 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-193 patvirtintas:

  • Kvietimo Nr.9 VšĮ „Miniatiūros” pateiktas vietos projektas „Valgomas paveikslas tautiniais motyvais” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JKS-9-8-2021/42VS-PV-21-1-00953-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” skiriama iki 3 614,00 Eur dydžio parama su 80 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 3 071,90 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 542,10 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.