Patvirtintas kvietimo Nr. 9 vietos projektas

2021 m. gegužės 6 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-155 patvirtintas:

  • Kvietimo Nr.9 Asociacijos „Polkutė“ pateiktas vietos projektas „Laumių paslaptys” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JK-9-16-2021/42VS-PV-21-1-00968-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” skiriama iki 3908,00 Eur dydžio parama su 80 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 3321,80 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 586,20 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.