Patvirtintas paskutinis kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. rugpjūčio 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-346 patvirtintas:

  • Kvietimo Nr.7 Viešosios įstaigos „Bendrystės centras“ pateiktas projektas „Renkuosi būti sveikas” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-SI-7-3-2020/42VS-PV-20-1-05513-PR001.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“. Skiriama iki 15 060,00 dydžio parama su 80 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 12 801,00 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 259,00 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.