Patvirtintas strategijos keitimas

2016.12.12 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi Jūsų 2016 m. spalio 10 d. raštu Nr. IN-59 „Dėl vietos plėtros strategijos“, 2016 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. IN-62 „Dėl informacijos tikslinimo“, 2016 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. IN-64 „Dėl vietos plėtros strategijos“, 2016 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. IN-64 „Dėl vietos plėtros strategijos“, 2016 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. IN-65 „Dėl vietos plėtros strategijos“, 2016 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. IN-66 „Dėl reikiamo VPS dokumento tikslinimo“ ir 2016 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. IN-67 „Dėl reikiamo VPS dokumento tikslinimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.2.1 papunkčiu informuoja, kad priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.